Informasjon om pågående utbrudd av fugleinfluensa (AI)


Publisert 19.12.2016 | Sist endret 21.12.2016

Det er nå påvist fugleinfluensa i 17 land i Europa, blant annet i Danmark, Sverige og i Finland. Risikoen for smitte til Norge er lav.

Veterinærinstituttet vurderer risikosituasjonen i Norge kontinuerlig. Etter at sykdommen ble påvist også i Finland vurderte Veterinærinstituttet at risikoen for smitte til fugler i Norge ble høynet fra svært lav, til lav. Det er ikke registrert smitte til mennesker.

For å beskytte norsk fjørfe aktiverte Mattilsynet «portforbudforskriften» for fjørfe, inkludert hobbyfjørfe, 25. november 2016, i elleve fylker. Fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal ikke kunne komme i direkte kontakt med potensielt smittefarlige ville fugler. Det er også pliktig å registrere fjørfehold hos Mattilsynet.

I Norge er det nå innført smittebeskyttende tiltak i følgende fylker: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

Kan gi stor dødelighet i fjørfehold

Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Et utbrudd i et fuglehold kan gi høy dødelighet på kort tid.

Smitter ikke til mennesker

Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

Spørsmål og svar:

Hva gjør jeg hvis jeg finner døde villfugler?

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagret eller råtne, er ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Kontakt Mattilsynet hvis du finner

  • Flere (4-5) syke eller døde andefugler i et begrenset område i nærheten av vann, sjø eller våtmark
  • Mange andre døde fugler i ett og samme område
  • Død rovfugl på steder det er vanlig at andefugler oppholder seg

Du kan melde til Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00.

I hvert enkelt tilfelle vil vi vurdere om fugler skal sendes til nærmere undersøkelse.  Alle skal unngå å komme i fysisk kontakt med syke eller døde fugler, uansett hva som er grunnen til at de er døde eller syke.

Les mer om fugleinfluensa.

Se også:

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?