Fremvisning av dyr


Publisert 12.11.2012 | Sist endret 02.12.2014

Dyr vises frem for publikum i mange sammenhenger, for eksempel i dyreparker, på besøksgårder, i akvarier på kjøpesentre, i kummer på fisketorg, i sirkus, oppvisninger, på utstillinger, julekrybber og messer/stands. I slike situasjoner utsettes dyrene ofte for skiftende miljøer og fremmede mennesker, og dette kan være en stressbelastning for dem.

For å unngå dårlig velferd for disse dyrene er det avgjørende at den som er ansvarlig for dyret tar hensyn til artens behov og individets forutsetninger. Dette gjelder i selve fremvisningssituasjonen, men også når dyret oppstalles/holdes, trenes eller transporteres.

Mattilsynet utvikler regelverk som gjelder ved fremvisning av dyr. Mattilsynet fører også tilsyn med virksomheter som viser frem dyr, f.eks. sirkus og dyrehager.

 

Mer om fremvisning av dyr

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev