Hva skal til for at en reise med hunder, katter eller ildere kan regnes som ikke-kommersiell og hvor mange dyr kan du ta med?


Publisert 28.09.2016 | Sist endret 28.09.2016

Vilkårene for å ha med seg hunder, katter eller ildere på en ikke-kommersiell reise til Norge er litt enklere enn vilkårene for å importere disse dyreartene kommersielt. Her får du informasjon om hvilke kriterier som må være oppfylt for at en reise skal kunne regnes som ikke-kommersiell. Du får også informasjon om hvor mange dyr som kan være med på én enkelt ikke-kommersiell reise.

Hvis disse kriteriene ikke er oppfylt eller dyretallet er for høyt, skal du følge reglene for kommersiell import av hund, katt og ilder.

Hva skal til for at reisen kan regnes som ikke-kommersiell?

For at en reise med hunder, katter eller ildere kan regnes som ikke-kommersiell, må følgende krav være oppfylt:

 • Dyrene må være i følge med eieren (deg) eller en fysisk person som har din skriftlige tillatelse til å reise med dem på dine vegne.
 • Dyrene må ikke selges eller overdras til en ny eier.
 • Reisen må være utløst av ditt eget behov for å reise og finne sted i løpet av tidsrommet fem dager før til fem dager etter din egen reise.

Ingen kan reise til Norge med dyr de for eksempel bare passer eller er fôrvert for på ikke-kommersielle vilkår uten at de har eierens skriftlige tillatelse til det og uten at eieren selv reiser i løpet av tidsrommet fem dager før til fem dager etter dyrene.

Hvis et dyr er eid av flere, kan alle oppføres som eiere i kjæledyrpasset. Da kan alle eierne reise med dyret til Norge på ikke-kommersielle vilkår.

Hva hvis dyrene reiser atskilt fra deg?

Det er ikke alltid mulig å reise sammen med dyrene sine. Det kan for eksempel hende du må ta et annet fly eller reise en annen rute enn dyrene. Hvis dyrene reiser atskilt fra deg, men innenfor tidsrommet fem dager før til fem dager etter deg, må de være i følge med en fysisk person som har tillatelsen din til å reise med dem på dine vegne. Tillatelsen må være skriftlig. I tillegg må dyrene følges av en skriftlig erklæring om at reisen er ikke-kommersiell.

Du må kunne dokumentere at dyrene er en del av din egen reise med for eksempel

 • hotellreservasjon
 • faktura
 • ombordstigningskort, fly- eller togbillett etc. som tydelig indikerer at dyrenes reise er en del av din egen reise.

Skjema du kan bruke når dyrene reiser atskilt fra deg:

Mattilsynet har laget to forskjellige skjemaer du kan bruke når dyrene skal reise atskilt fra deg. Du skal kun bruke ett skjema.

 1. Det ene skjemaet er beregnet for reiser fra land i EØS. Her kan du både gi en annen person tillatelse til å reise med dyrene på dine vegne og erklære at reisen er ikke-kommersiell.

  Skjemaet for reiser fra land i EØS (PDF)
   
 2. Det andre skjemaet er beregnet for reiser fra land og områder utenfor EØS. På dette kan du kun gi en annen person tillatelse til å reise med dyrene på dine vegne. Når reisen skjer fra land og områder utenfor EØS, skal erklæringen om at reisen er ikke-kommersiell isteden være en del av helsesertifikatet som skal følge med dyrene.

  Skjemaet for reiser fra land utenfor EØS (PDF)

Hvor mange dyr kan være med per reise?

Du eller den som har tillatelsen din til å reise med dyrene på dine vegne kan maks ha med fem hunder, katter eller ildere på én enkelt ikke-kommersiell reise.

Antallet kan likevel være høyere dersom:

 1. reisen skjer for å delta i konkurranser, utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening for slike arrangementer,
 2. du eller den som har tillatelsen din til å reise med dyrene legger fram skriftlig bevis på at dyrene er registrert enten for å delta på et arrangement som nevnt bokstav a) eller i en organisasjon som organiserer slike arrangementer, og
 3. dyrene er mer enn seks måneder gamle.

Fant du det du lette etter?