Til deg som reiser til Norge med flere enn fem dyr


Publisert 19.12.2012 | Sist endret 29.01.2016

Dette er regler som gjelder når du reiser inn i Norge, og har med deg flere enn fem hunder, katter eller ildre. Husk også å sette deg inn i de reglene som gjelder for det landet du skal reise til, når du tar med kjæledyret ditt på tur. Dyr som sendes som frakt, og ikke sammen med en passasjer, må følge reglene for kommersiell innførsel.

 Slik reiser du med kjæledyret ditt

Krav om helsesertifikat

I tillegg til de vanlige kravene som ID-merking, echinococcosebehandling og rabiesvaksinasjon, er det krav om helsesertifikater dersom man innfører flere enn fem kjæledyr per innreise til Norge, du kan laste ned sertifikatet fra lenken nederst på siden. Dette er spesielt aktuelt for hundekjørere som skal fra EØS/EU-land til Norge eller norske hundekjørere som skal tilbake til Norge.

Hvis man reiser med mer enn fem kjæledyr skal disse følges av et helsesertifikat i tillegg til passet. Helsesertifikatet skal være utsted av en offentlig veterinær. For å få utstedt et helsesertifikat må dyret bli undersøkt av en autorisert veterinær i løpet av 24 timer før veterinæren utsteder helsesertifikatet. Helsesertifikatet skal bekrefte at dyret er klinisk friskt og i stand til å bli transportert. Helsesertifikatet er gyldig for flere reiser i 4 måneder eller til rabiesvaksinasjonen ikke er gyldig lenger. Etter at vaksinasjonen er utløpt må det gjøres en ny helseundersøkelse innenfor helsesertifikatets gyldighetstid. Det er ikke krav om rabiesvaksine ved reiser til og fra Sverige, såfremt ikke reisen går via andre EU-land.

Det er ikke krav om helsesertifikat for dyr fra EU-land som kommer til Norge eller for norske dyr som kommer tilbake fra EU-land, dersom:

  • dyrene er eldre enn 6 måneder, og
  • eieren eller den som er ansvarlig for dyrene legger fram skriftlig dokumentasjon om at dyrene:
    • er registrert for deltakelse på konkurranse, utstilling eller idrettsarrangement eller trening til slike arrangementer, eller
    • er registrert hos en forening som avholder slike arrangementer.

Behandling mot revens dvergbendelorm

Alle hunder som reiser inn i Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm, såfremt de ikke kommer direkte fra Finland, UK, Irland, eller Malta.

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær.
  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.
  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.
  • Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Husk å behandle hunden din også 28 dager etter siste behandling, selv om du ikke skal ut og reise på nytt.
Oversikt over krav til behandling mot revens dvergbendelorm (echinococcose) og krav til veterinærsertifikat når du skal reise mellom de nordiske landene ved transport av flere enn fem dyr:
 Behandling mot revens dvergbendelormKrav til veterinærsertifikat ved transport av over 5 dyr
Norge til SverigeNeiJa
Norge direkte til FinlandNeiJa
Sverige til NorgeJaJa
Sverige til FinlandJaJa
Finland direkte til NorgeNeiJa
Finland til SverigeNeiJa


Mattilsynet advarer:  - Ikke ta med gatehunder hjem til Norge.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?