Vannverk


Publisert 20.09.2012 | Sist endret 08.06.2016

Innrapportering av vannverksdata

Fristen for innrapportering av data for 2016 er 15. februar 2017.


Les mer om innrapporteringen.

Dette omfatter både kommunale og private vannforsyningssystem uansett størrelse. Et vannforsyningssystem består normalt av både tilsigsområde, vannkilde, vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Begrepet vannverk omfatter de tekniske installasjonene og tilhørende driftsorganisasjon, men brukes ofte mer generelt enn det.

Vannforsyningssystem som kan forsyne 50 personer eller mer er godkjenningspliktige. Andre vannforsyningssystem kan være meldepliktige.

Mattilsynet gir godkjenninger og fører tilsyn med vannforsyningssystemene.

Eier av vannforsyningssystem plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften.

Mer om vannverk

Gjeldende regelverk

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Endre informasjon om vannforsyningssystemAltinn
Årlig innrapportering av vannforsyningssystemAltinn
Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystemAltinn
Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverkAltinn
Søke plangodkjenning for nytt eller endret vannbehandlingsanleggAltinn
Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalierODT
Obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalierODT
Registrere vannforsyningssystemAltinn
Avslutte aktivitet og /eller produksjonsformAltinn
Meldepliktig hendelseAltinn

Tilsynsresultater

Beredskap

Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser. Gjennom et samarbeid mellom vannverksbransjen, utvalgte fagmiljø og sentrale myndigheter er det laget en veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk.

Les mer om Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen.

Risikovurderinger

Gebyrer

Det knyttes gebyrer til søknader om godkjenning av vannforsyningssystem. Størrelsen på gebyrer for godkjenning fremkommer av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Vann Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter