Periode 01.07.2013 - 07.07.2013 Trøndelag, Møre og Romsdal


Publisert 10.07.2013 | Sist endret 09.07.2013

Offentlig journal
2008/122072-002 U Datert: 09.10.2008 Arkiv: 512 Saksans: 402022/KJWER
Til: ANLEGGSTJENESTEN I OSEN DRIFT/VEDLIKEHOLD
U.off: - Grad: U
Sak: ANLEGGSTJENESTEN I OSEN DRIFT/VEDLIKEHOLD - Inspeksjon
Dok: Melding om inspeksjon
Lnr: 253048/2008 Forrige lnr: 2008/319113


2008/122072-001 U Datert: 12.12.2008 Arkiv: 512 Saksans: 402022/KJWER
Til: ANLEGGSTJENESTEN I OSEN DRIFT/VEDLIKEHOLD
U.off: - Grad: U
Sak: ANLEGGSTJENESTEN I OSEN DRIFT/VEDLIKEHOLD - Inspeksjon
Dok: Tilsynsrapport
Lnr: 319113/2008 Forrige lnr:


2009/155304-002 X Datert: 02.11.2009 Arkiv: 511-11 Saksans: 407522/KJWER
Til:
U.off: - Grad: U
Sak: salmar* - Samlebehandling
Dok: INNHENTING AV INFORMASJON - LOKALITETER SALMAR
Lnr: 307857/2009 Forrige lnr: 2009/307870


2009/155304-001 X Datert: 02.11.2009 Arkiv: 511-11 Saksans: 407522/KJWER
Til:
U.off: - Grad: U
Sak: salmar* - Samlebehandling
Dok: salmar*
Lnr: 307870/2009 Forrige lnr:


2009/164632-002 U Datert: 20.11.2009 Arkiv: 751 Saksans: 407522/KJWER
Til: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA
U.off: - Grad: U
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - BEREDSKAP - SALMAR FARMING AS AVD FRØYA
Lnr: 331264/2009 Forrige lnr: 2009/356339


2010/36625-001 U Datert: 01.03.2010 Arkiv: 531 Saksans: 408021/AGLAU
Til: Privatpraktiserende veterinærer i området til DK Trondheim og Orkdal,
U.off: - Grad: U
Sak: Likelydende brev til privatpraktiserenede veterinærer i området til DK Trondheim og Orkdal
Dok: Presisering av regelverk ved slakting av hest
Lnr: 62708/2010 Forrige lnr:


2010/109842-001 U Datert: 09.06.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: FRIDTJOF ANDERS BRUEM
U.off: - Grad: U
Sak: FRIDTJOF ANDERS BRUEM
Dok: TILSYNSRAPPORT - FRIDTJOF ANDERS BRUEM
Lnr: 191076/2010 Forrige lnr:


2010/109981-001 U Datert: 09.06.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: ASKLUND OLA MAGNUS
U.off: - Grad: U
Sak: ASKLUND OLA MAGNUS
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - ASKLUND OLA MAGNUS
Lnr: 191301/2010 Forrige lnr:


2010/118631-001 U Datert: 22.06.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: HOLING ØSTRE MELK DA
U.off: - Grad: U
Sak: HOLING ØSTRE MELK DA
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - HOLING ØSTRE MELK DA
Lnr: 205943/2010 Forrige lnr:


2010/118673-001 U Datert: 22.06.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: HOLING ØSTRE MELK DA
U.off: - Grad: U
Sak: HOLING ØSTRE MELK DA
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - HOLING ØSTRE MELK DA
Lnr: 205971/2010 Forrige lnr:


2010/120223-001 U Datert: 24.06.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: ELI KJERSTIN HOLLÅS OLSEN
U.off: - Grad: U
Sak: ELI KJERSTIN HOLLÅS OLSEN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - ELI KJERSTIN HOLLÅS OLSEN
Lnr: 208618/2010 Forrige lnr:


2010/121150-001 U Datert: 25.06.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: INDRE VERDAL
U.off: - Grad: U
Sak: INDRE VERDAL
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - INDRE VERDAL
Lnr: 210047/2010 Forrige lnr:


2010/129324-001 U Datert: 08.07.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: HAARBERG LARS
U.off: - Grad: U
Sak: HAARBERG LARS
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - HAARBERG LARS
Lnr: 224605/2010 Forrige lnr:


2010/156277-001 U Datert: 25.08.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: ANDRE NAAVIK
U.off: - Grad: U
Sak: ANDRE NAAVIK
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - ANDRE NAAVIK
Lnr: 270772/2010 Forrige lnr:


2010/168395-002 U Datert: 10.09.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: OLE ROLF BJØRKEN
U.off: - Grad: U
Sak: OLE ROLF BJØRKEN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 290808/2010 Forrige lnr: 2010/290861


2010/185796-001 U Datert: 04.10.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: KVAAL ENDRE
U.off: - Grad: U
Sak: KVAAL ENDRE
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 320731/2010 Forrige lnr:


2010/187883-001 U Datert: 06.10.2010 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: LUNDÅS INGE JOSTEIN
U.off: - Grad: U
Sak: LUNDÅS INGE JOSTEIN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 324268/2010 Forrige lnr:


2010/145516-002 U Datert: 22.12.2010 Arkiv: 773 Saksans: 408021/AGLAU
Til: Blekkan Jomar
U.off: - Grad: U
Sak: Blekkan Jomar - Godkjenning som dyretransportør
Dok: Søknad om godkjenning som dyretransportør for reiser over 8 timer
Lnr: 425209/2010 Forrige lnr: 2010/253833


2010/145516-003 U Datert: 22.12.2010 Arkiv: 773 Saksans: 408021/AGLAU
Til: Blekkan Jomar
U.off: - Grad: U
Sak: Blekkan Jomar - Godkjenning som dyretransportør
Dok: Søknad om godkjenning som dyretransportør for reiser over 8 timer
Lnr: 425312/2010 Forrige lnr: 2010/425209


2011/00439-001 U Datert: 12.01.2011 Arkiv: 435 Saksans: 407521/IRSKE
Til: NORTURA SA AVD STEINKJER
U.off: - Grad: U
Sak: NORTURA SA AVD STEINKJER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 11785/2011 Forrige lnr:


2011/64351-005 U Datert: 14.04.2011 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/AGLAU
Til: HAUGUM GEIR OLAV
U.off: - Grad: U
Sak: HAUGUM GEIR OLAV - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM
Lnr: 132684/2011 Forrige lnr: 2011/163918


2011/95105-002 U Datert: 03.05.2011 Arkiv: 530 Saksans: 408021/AGLAU
Til: *****
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Kjøtt fra Botswana - Bekymringsmelding
Dok: Kjøtt fra Botswana - Bekymringsmelding - 03052011 - 09:11:53
Lnr: 151817/2011 Forrige lnr: 2011/151533


2011/117739-001 U Datert: 31.05.2011 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: JOHN H JOHNSEN
U.off: - Grad: U
Sak: JOHN H JOHNSEN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON OG DELKASSASJON
Lnr: 186122/2011 Forrige lnr:


2011/186287-001 U Datert: 08.09.2011 Arkiv: 752 Saksans: 408021/AGLAU
Til: SØRDAL TROND
U.off: - Grad: U
Sak: SØRDAL TROND
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 299076/2011 Forrige lnr:


2011/201063-001 U Datert: 28.09.2011 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: KJETIL MORKEN
U.off: - Grad: U
Sak: KJETIL MORKEN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 323652/2011 Forrige lnr:


2011/227846-005 U Datert: 20.10.2011 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: Scott Foster
U.off: - Grad: U
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: VS: Spørsmål ang. avlusing - september
Lnr: 364000/2011 Forrige lnr: 2011/398371


2012/72470-006 U Datert: 19.04.2012 Arkiv: 754 Saksans: 408500/HEIBE
Til: Mattilsynet, Surnadal
Sak: KOMMUNALTEKNIKK - Revisjon
Dok: Observasjoner
Lnr: 150232/2012 Forrige lnr: 2012/383148


2012/64385-008 U Datert: 24.04.2012 Arkiv: 754 Saksans: 408500/HEIBE
Til: Mattilsynet, Surnadal
Sak: VANNVERK - Revisjon
Dok: Observasjoner
Lnr: 156801/2012 Forrige lnr: 2013/11220


2012/138319-001 U Datert: 19.06.2012 Arkiv: 73 Saksans: 408500/HEIBE
Til: Mattilsynet, Surnadal
Sak: Trollheim Vekst AS - Kortvarig omsetning av mat
Dok: Melding om kortvarig omsetning av mat
Lnr: 231888/2012 Forrige lnr:


2012/164175-001 U Datert: 01.08.2012 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: HJELDE STIG ARNE
U.off: - Grad: U
Sak: HJELDE STIG ARNE
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 277428/2012 Forrige lnr:


2012/193540-008 U Datert: 11.09.2012 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: Lill-Connie Furu (Lill-Connie.Furu@fiskeridir.no)
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: SALMAR FARMING AS AVD VALLERSUND - Inspeksjon
Dok: Ang. endring driftsplan 30560 Tristein.
Lnr: 326264/2012 Forrige lnr: 2012/352107


2012/222483-001 U Datert: 16.10.2012 Arkiv: 752 Saksans: 408021/AGLAU
Til: SIMONSET SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: SIMONSET SAMDRIFT DA
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 373391/2012 Forrige lnr:


2012/200681-005 U Datert: 08.11.2012 Arkiv: 73 Saksans: 406022/MOKAL
Til: 'post@alesundcatering.no'
Sak: GOMER CAFE & CATERING - Inspeksjon
Dok: Vedrørende tilbakemelding på tilsynsrapport
Lnr: 420735/2012 Forrige lnr: 2012/420743


2012/247659-006 U Datert: 16.11.2012 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: jon.refsnes@hotmail.com
Sak: REFSNES LAKS AS PD påvist på Fosen: DK Innherred og Fosen ønsker tilbakemelding ang. dato og resultat for siste prøvetaking PD - Samlebehandling
Dok: MT ønsker tilbakemelding ang. prøveuttak mhp.PD
Lnr: 422494/2012 Forrige lnr: 2012/443426


2012/247662-021 U Datert: 16.11.2012 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: scott.foster@marineharvest.com
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS PD påvist på Fosen: DK Innherred og Fosen ønsker tilbakemelding ang. dato og resultat for siste prøvetaking PD - Samlebehandling
Dok: MT ønsker tilbakemelding ang. prøveuttak
Lnr: 422496/2012 Forrige lnr: 2013/235183


2012/276087-001 X Datert: 28.12.2012 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til:
Sak: HILDRE VASSLAG A/L - Inspeksjon / Vannprøve
Dok: Analyserapport - AR-12-MU-005726-01 - Hildre, Gamleskulen (Dokumentdato: 28.12.2012)
Lnr: 471064/2012 Forrige lnr:


2013/00458-013 U Datert: 02.01.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: solveig@bjoroya.no
U.off: - Grad: U
Sak: BJØRØYA FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon
Dok: Ang. manglende innrapportering fra lok. Raudøya i uke 51.
Lnr: 1027/2013 Forrige lnr: 2013/29881


2013/00683-008 U Datert: 02.01.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: 'Torbjoern.Skjaervoe@marineharvest.com'
U.off: - Grad: U
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: Mangler lusedata fra Indre Skjervøy og Breidvika for uke 51.
Lnr: 1367/2013 Forrige lnr: 2013/235216


2013/40039-001 U Datert: 20.02.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: BJØRN SVORKDAL
U.off: - Grad: U
Sak: BJØRN SVORKDAL - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 65943/2013 Forrige lnr:


2012/237494-005 U Datert: 21.02.2013 Arkiv: 72 Saksans: 406022/MOKAL
Til: 'Andreas Furnes'
U.off: - Grad: U
Sak: SEAFOOD FARMERS OF NORWAY AS - Inspeksjon
Dok: Oversendelse av analyseresultater på røykalaks
Lnr: 67694/2013 Forrige lnr: 2013/63806


2013/41326-001 U Datert: 21.02.2013 Arkiv: 72 Saksans: 406022/MOKAL
Til: Gro Fiskerstrand (gro@olave.no)
U.off: - Grad: U
Sak: M341 Olav E. Fiskerstrand Analyseresultat sjøvannsprøver
Dok: Analyserapport vannprøver - fra Mattilsynet
Lnr: 67761/2013 Forrige lnr:


2013/51735-001 U Datert: 05.03.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406022/MAKOT
Til: EINAR TORE BJØRLYKKE
U.off: - Grad: U
Sak: EINAR TORE BJØRLYKKE - Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM TILLATELSE
Lnr: 84935/2013 Forrige lnr:


2013/32408-037 U Datert: 07.03.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: 'ainaelin@hotmail.com'
U.off: - Grad: U
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Romsdal
Dok: Henvendelse til Mattilsynet
Lnr: 89340/2013 Forrige lnr: 2013/228152


2013/32408-040 U Datert: 12.03.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: 'weronika.stranz@artifex.poznan.pl'
U.off: - Grad: U
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Romsdal
Dok: Food
Lnr: 98745/2013 Forrige lnr: 2013/109939


2013/32408-039 U Datert: 21.03.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: 'spinn_vill_85@hotmail.com'
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Romsdal
Dok: Salg av mat Hjemmefra
Lnr: 109939/2013 Forrige lnr: 2013/144127


2013/74088-015 U Datert: 02.04.2013 Arkiv: 545 Saksans: 407522/BRAGI
Til: 'Olden Oppdrettsanlegg'
Sak: OLDENSELSKAPENE AS - Inspeksjon
Dok: SV: ZAO Russian salmon (Attest )
Lnr: 125342/2013 Forrige lnr: 2013/247293


2013/78328-001 U Datert: 11.04.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 407522/GRIRO
Til: Tove Merete Gustavsen
U.off: - Grad: U
Sak: Tove Merete Gustavsen - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 132403/2013 Forrige lnr:


2013/45520-003 U Datert: 11.04.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/HEKVA
Til: MONICA WATTØ
U.off: - Grad: U
Sak: MONICA WATTØ - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 132629/2013 Forrige lnr: 2013/132820


2013/81852-001 U Datert: 18.04.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/LEBED
Til: GUTTORM GRØNENG
U.off: - Grad: U
Sak: GUTTORM GRØNENG - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 142213/2013 Forrige lnr:


2013/84332-001 U Datert: 18.04.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/WEBRE
Til: ARNT EGIL BRØRS
U.off: - Grad: U
Sak: ARNT EGIL BRØRS - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 142368/2013 Forrige lnr:


2013/32408-038 U Datert: 18.03.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: 'spinn_vill_85@hotmail.com'
U.off: - Grad: U
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Romsdal
Dok: Salg av mat Hjemmefra
Lnr: 144127/2013 Forrige lnr: 2013/89340


2012/257249-007 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 409021/LAOME
Til: SALMAR SETTEFISK AS AVD KJØRSVIGBUGEN
U.off: - Grad: U
Sak: SalMar Settefisk AS - Løyve til utviding av settefiskkonsesjonene M-AE-7 og M-AE-13 på lokalitetene Ledalsvatn og Kjørsvikbugen
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE - SALMAR SETTEFISK AS - LOKALITET KJØRSVIKBUGEN OG LOKALITET LEDDALSVATN - UTVIDING AV PRODUKSJONEN TIL 10 MILL SETTEFISK
Lnr: 173176/2013 Forrige lnr: 2013/161578


2013/100619-002 U Datert: 17.06.2013 Arkiv: 626 Saksans: 409021/LAOME
Til: RAUMA STAMFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: Rauma Stamfisk - Flytting av stamlaks mars 2013
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM LØYVE
Lnr: 176755/2013 Forrige lnr: 2013/168843


2013/110848-001 U Datert: 22.05.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: EIDSMO BRUK Geir Joar Werstad
U.off: - Grad: U
Sak: EIDSMO BRUK Geir Joar Werstad
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 185603/2013 Forrige lnr:


2013/111765-001 U Datert: 23.05.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407521/IRSKE
Til: JOHAN MOE ROMSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: JOHAN MOE ROMSTAD
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 187077/2013 Forrige lnr:


2013/107038-004 U Datert: 27.05.2013 Arkiv: 72 Saksans: 407521/IRSKE
Til: JON PER MOEN
U.off: - Grad: U
Sak: JON PER MOEN - Godkjenning/melding
Dok: RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM GODKJENNING
Lnr: 192911/2013 Forrige lnr: 2013/221838


2013/115992-001 U Datert: 28.05.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: ØYVIND NESDAL
U.off: - Grad: U
Sak: ØYVIND NESDAL
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 194036/2013 Forrige lnr:


2013/116826-001 U Datert: 29.05.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: OVE SUGUSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: OVE SUGUSTAD
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 195317/2013 Forrige lnr:


2013/116356-001 U Datert: 30.05.2013 Arkiv: 636 Saksans: 407522/GRIRO
Til: ANNE BREKKEN
U.off: - Grad: U
Sak: ANNE BREKKEN - Tilfelle
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM BÅNDLEGGING
Lnr: 197126/2013 Forrige lnr:


2013/120570-001 U Datert: 03.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: DAGRUN JOHANSEN
U.off: - Grad: U
Sak: DAGRUN JOHANSEN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 201478/2013 Forrige lnr:


2013/121715-001 U Datert: 04.06.2013 Arkiv: 626 Saksans: 409021/LAOME
Til: VILLA SMOLT AS
U.off: - Grad: U
Sak: VILLA SMOLT AS - Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM LØYVE - OVERFØRING AV 1 MILL SMOLT FRÅ VILLA SMOLT, LOKALITET 12325 MOLTUSTRANDA I MØRE OG ROMSDAL TIL VILLA ARCTIC LOKALITET 13813 KVITELV I MIDT FINNMARK
Lnr: 203555/2013 Forrige lnr:


2013/121987-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 626 Saksans: 409021/LAOME
Til: *****
U.off: - Grad: U
Sak: SUNSEA AS (Orgnr: 991405615)
Dok: AVLØPSBEHANDLINGSSYSTEM - SUNSEA AS - FRAMDRIFTSPLAN
Lnr: 203924/2013 Forrige lnr:


2013/123089-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: HARANES JON EGIL
U.off: - Grad: U
Sak: HARANES JON EGIL - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 206253/2013 Forrige lnr:


2013/109356-004 U Datert: 10.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Til: LINNINGSVOLL EVY
U.off: - Grad: U
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 209383/2013 Forrige lnr: 2013/243002


2013/127911-001 U Datert: 12.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: SIGNE OG JØRN NORDMELAND
U.off: - Grad: U
Sak: SIGNE OG JØRN NORDMELAND
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 213763/2013 Forrige lnr:


2013/127943-001 U Datert: 12.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: OLE JOHAN LYSBERG
U.off: - Grad: U
Sak: OLE JOHAN LYSBERG
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 213805/2013 Forrige lnr:


2013/127971-002 U Datert: 12.06.2013 Arkiv: 436 Saksans: 408021/ELAHO
Til: AUNET ROLF AS
U.off: - Grad: U
Sak: AUNET ROLF AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 214036/2013 Forrige lnr: 2013/242738


2013/99339-004 U Datert: 14.06.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Til: KRISTOFFER MYHR
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: VEDTAK OM AVVIKLING AV DYREHOLD
Lnr: 216779/2013 Forrige lnr: 2013/207147


2013/131537-001 U Datert: 17.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: FRIDTJOF ANDERS BRUEM
U.off: - Grad: U
Sak: FRIDTJOF ANDERS BRUEM
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 219960/2013 Forrige lnr:


2013/131568-001 U Datert: 17.06.2013 Arkiv: 436 Saksans: 408021/ELAHO
Til: INNHERRED DYRETRANSPORT AS
U.off: - Grad: U
Sak: INNHERRED DYRETRANSPORT AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 220011/2013 Forrige lnr:


2013/132476-001 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/TERJO
Til: BJØRN HARALD LUNDSVOLL
U.off: - Grad: U
Sak: BJØRN HARALD LUNDSVOLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - BJØRN HARALD LUNDSVOLL
Lnr: 221545/2013 Forrige lnr:


2012/144119-005 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 409022/ELTOR
Til: HOTELL GEIRANGER
U.off: - Grad: U
Sak: HOTELL GEIRANGER - Inspeksjon
Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK
Lnr: 221752/2013 Forrige lnr: 2013/219378


2013/118223-003 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/ANMDA
Til: Andrea Monica Dalbert
Sak: CONNIE BJØRNØY - Inspeksjon
Dok: Tilsynsrapport (rettet, som sendt til produsent)
Lnr: 222627/2013 Forrige lnr: 2013/222176


2013/133101-001 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: STEIEN THOR ARNE
U.off: - Grad: U
Sak: STEIEN THOR ARNE
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 222699/2013 Forrige lnr:


2013/133105-001 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: KRISTEN KAARBØ
U.off: - Grad: U
Sak: KRISTEN KAARBØ
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 222709/2013 Forrige lnr:


2013/133111-001 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: JANN ERIK DALUM
U.off: - Grad: U
Sak: JANN ERIK DALUM
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 222713/2013 Forrige lnr:


2013/133115-001 U Datert: 18.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: HANS BONDAL
U.off: - Grad: U
Sak: HANS BONDAL
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 222716/2013 Forrige lnr:


2013/133117-001 U Datert: 19.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: GISSINGER ERIK
U.off: - Grad: U
Sak: GISSINGER ERIK
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 222717/2013 Forrige lnr:


2013/131734-002 U Datert: 19.06.2013 Arkiv: 626 Saksans: 409021/LAOME
Til: VILLA SMOLT AS
U.off: - Grad: U
Sak: Villa Smolt AS - Transport av smolt til Oterfjord og Kvitelv
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM LØYVE - OVERFØRING AV SMOLT FRÅ VILLA SMOLT (M&R) TIL VILLA ARCTIC (FINNMARK)
Lnr: 222739/2013 Forrige lnr: 2013/220273


2013/134088-001 U Datert: 19.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/ELAHO
Til: SVARA MELK DA
U.off: - Grad: U
Sak: SVARA MELK DA
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 224422/2013 Forrige lnr:


2013/134277-001 U Datert: 20.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/TERJO
Til: Dag Vidar Barstad
U.off: - Grad: U
Sak: Dag Vidar Barstad
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - DAG VIDAR BARSTAD
Lnr: 224666/2013 Forrige lnr:


2013/109223-002 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 008 Saksans: 408022/EGWBE
Til: Trondheim kommune m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: Trondheim kommune - Områderegulering
Dok: Uttalelse tl planforslag områderegulering Litgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra
Lnr: 224957/2013 Forrige lnr: 2013/183020


2013/103766-002 U Datert: 20.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: QUALITY HOTEL ULSTEIN
U.off: - Grad: U
Sak: QUALITY HOTEL ULSTEIN - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 225742/2013 Forrige lnr: 2013/174446


2013/134952-001 U Datert: 20.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/TERJO
Til: HALDORSEN ARVE GUNNAR
U.off: - Grad: U
Sak: HALDORSEN ARVE GUNNAR
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - HALDORSEN ARVE GUNNAR
Lnr: 225847/2013 Forrige lnr:


2013/134981-001 U Datert: 20.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/TERJO
Til: SUND KYLLING
U.off: - Grad: U
Sak: SUND KYLLING
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - SUND KYLLING
Lnr: 225889/2013 Forrige lnr:


2013/133550-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 765 Saksans: 406021/HEKVA
Til: VIGRA DYREPENSJONAT Anne Berg Kolbjørnsen
U.off: - Grad: U
Sak: VIGRA DYREPENSJONAT Anne Berg Kolbjørnsen - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG OG VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 227920/2013 Forrige lnr:


2013/129337-005 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Til: ELENA JAK HOVDE
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM BESLAG
Lnr: 228855/2013 Forrige lnr: 2013/233473


2013/132737-005 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408021/AGLAU
Til: TRONDHEIM SLAKTEHUS AS
U.off: - Grad: U
Sak: TRONDHEIM SLAKTEHUS AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 228873/2013 Forrige lnr: 2013/236098


2013/133069-001 U Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 202000/GUEUL
Til: OLE OG KARL RØDBERG ANS
U.off: - Grad: U
Sak: OLE OG KARL RØDBERG ANS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 229169/2013 Forrige lnr:


2012/160945-005 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 404000/LISEL
Til: MAUSUND GJESTGIVERI SJØBLOMSTEN ANS
U.off: - Grad: U
Sak: MAUSUND GJESTGIVERI SJØBLOMSTEN ANS - Inspeksjon
Dok: MAUSUND GJESTGIVERI SJØBLOMSTEN ANS - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 229237/2013 Forrige lnr: 2012/298372


2013/136892-001 U Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/ANHON
Til: OLE OG KARL RØDBERG ANS
U.off: - Grad: U
Sak: OLE OG KARL RØDBERG ANS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 229375/2013 Forrige lnr:


2013/137047-001 U Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/ANHON
Til: KJELL TORE OLSEN
U.off: - Grad: U
Sak: KJELL TORE OLSEN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 229746/2013 Forrige lnr:


2013/137477-004 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 408021/TOGRI
Til: LUDMILA SOLHEIM
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: ***** ***** - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM BESLAG
Lnr: 230366/2013 Forrige lnr: 2013/233499


2013/137682-001 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/TERJO
Til: HALLBJØRN ELDEN
U.off: - Grad: U
Sak: HALLBJØRN ELDEN
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - HALLBJØRN ELDEN
Lnr: 230601/2013 Forrige lnr:


2013/116798-002 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408500/ASVMO
Til: STEIN EGIL DALE
U.off: - Grad: U
Sak: STEIN EGIL DALE - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 231383/2013 Forrige lnr: 2013/204829


2013/137381-001 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 761 Saksans: 403021/MEVAL
Til: Big Bite Distribisjon AS
U.off: - Grad: U
Sak: BIG BITE DISTRIBUSJON AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 231435/2013 Forrige lnr:


2013/139234-001 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: FALK UTVIKLING AS
U.off: - Grad: U
Sak: FALK UTVIKLING AS - Inspeksjon Åsen Hyttegrend i Rennebu
Dok: TILSYNSRAPPORT ÅSEN HYTTEGREND
Lnr: 233301/2013 Forrige lnr:


2013/118609-002 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 401522/MAGER
Til: FROSTA VASSVERK A/L
U.off: - Grad: U
Sak: FROSTA VASSVERK A/L - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 233493/2013 Forrige lnr: 2013/198220


2013/138718-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/GUNHY
Til: KLOKKERVIKA SAMDRIFT DA
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: KLOKKERVIKA SAMDRIFT DA - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG OG VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 233547/2013 Forrige lnr:


2013/97206-004 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: Dal-pro AS
U.off: - Grad: U
Sak: DAL-PRO AS - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 233745/2013 Forrige lnr: 2013/183419


2013/139408-001 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403022/BJASO
Til: JON K GRYTDAL
U.off: - Grad: U
Sak: JON K GRYTDAL - Hovin - Inspeksjon pelsdyrhold
Dok: TILSYNSRAPPORT PELSDYRHOLD
Lnr: 233755/2013 Forrige lnr:


2013/84185-004 U Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: Lisa og Terje Grytvik
U.off: - Grad: U
Sak: FILLINGSNES GRYTVIK GÅRDSDRIFT - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 233812/2013 Forrige lnr: 2013/183440


2013/139805-001 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 431-5 Saksans: 401521/JOLMY
Til: STÅLE BRATTGJERD
U.off: - Grad: U
Sak: STÅLE BRATTGJERD (Orgnr: 991421874) søknad om godtgjøring etter nødhjelp
Dok: Godtgjørelse for ytt nødhjelp - Ståle Brattgjerd
Lnr: 234242/2013 Forrige lnr:


2013/140182-001 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: JOHN FRODE STAMNES
U.off: - Grad: U
Sak: JOHN FRODE STAMNES - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 235108/2013 Forrige lnr: 2013/235117


2013/140334-001 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 431-5 Saksans: 401521/JOLMY
Til: Stjørdal Dyreklinikk
U.off: - Grad: U
Sak: Stjørdal Dyreklinikk (Orgnr: 973433121) -søknad om godtgjøring for ytt nødhjelp
Dok: Godtgjøringb for ytt nødhjelp- Stjørdal Dyreklinikk
Lnr: 235250/2013 Forrige lnr:


2013/120904-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/MOKAL
Til: Giske omsorgssenter - Valderøy
U.off: - Grad: U
Sak: GISKE OMSORGSSENTER - Revisjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 235256/2013 Forrige lnr: 2013/202010


2013/118010-002 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 409022/ANSVB
Til: BRUDEVOLL KJØTT AS
U.off: - Grad: U
Sak: BRUDEVOLL KJØTT AS - Revisjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 235607/2013 Forrige lnr: 2013/197089


2013/60252-005 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403022/TOHLA
Til: Røros Slakteri AS
U.off: - Grad: U
Sak: RØROS SLAKTERI AS - Inspeksjon jan og febr 2013
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK JFR TILSYNSRAPPORT FOR JAN OG FEBR 2013
Lnr: 235733/2013 Forrige lnr: 2013/233238


2013/120375-013 N Datert: 27.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407522/BRAGI
Til: 404000 - Distriktskontoret Hitra og Frøya m.fl.
Sak: Refsnes Laks AS - Slakting av PD-påvist laks ved Kråkøy Slakteri AS
Dok: Kråkøy Slakteri planlegger utrustning for sanitetsslakting fra september.
Lnr: 235894/2013 Forrige lnr: 2013/222891


2013/118619-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 401522/MAGER
Til: FROSTA FJORDBUER/PER ARNE MYRAUNET
U.off: - Grad: U
Sak: FROSTA FJORDBUER/PER ARNE MYRAUNET - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 235911/2013 Forrige lnr: 2013/198229


2013/139492-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/AGLAU
Til: NÆVE EDEL
U.off: - Grad: U
Sak: NÆVE EDEL - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 236863/2013 Forrige lnr:


2013/141078-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 406022/PHMOR
Til: SKAAR ARNE HELGE OG SELMA S
U.off: - Grad: U
Sak: SKAAR ARNE HELGE OG SELMA S - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 236875/2013 Forrige lnr:


2013/66875-003 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 401522/KJGHE
Til: SELBU SYKEHJEM
U.off: - Grad: U
Sak: SELBU SYKEHJEM - Revisjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 236928/2013 Forrige lnr: 2013/211528


2013/140879-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/KRMAG
Til: RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE
U.off: - Grad: U
Sak: RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE - Inspeksjon
Dok: RAPPORT - TILSYN OG BEFARING BYGG
Lnr: 236998/2013 Forrige lnr:


2013/136406-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 403022/EIHEG
Til: *****
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: RAPPORT
Lnr: 237149/2013 Forrige lnr: 2013/228518


2012/113258-012 X Datert: 28.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til:
U.off: - Grad: U
Sak: Ålesund kommune - Hovedplan for vannforsyning 2013-2023
Dok: Nedlastede dokumenter i saken: Hovedplan for vannforsyning - Høring - Ålesund kommune
Lnr: 237249/2013 Forrige lnr: 2013/237066


2013/120759-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ABHOS
Til: RIMI RISVOLLAN AVD 2919
U.off: - Grad: U
Sak: RIMI RISVOLLAN AVD 2919 - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 237255/2013 Forrige lnr:


2013/133815-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: Lerøy Midnor AS
U.off: - Grad: U
Sak: LERØY MIDNOR AS AVD SLAKTERI DOLMØY - Inspeksjon
Dok: LERØY MIDNOR AS AVD. SLAKTERI DOLMØY - TILSYNSRAPPORT
Lnr: 237400/2013 Forrige lnr:


2008/149581-003 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 032 Saksans: 401000/OLMOX
Til: Nord-Trøndlelag Fylkeskommune
Sak: DK Innherred - Fylkets Hus Steinkjer - Leieavtale
Dok: Leieavtale mellom Nord-Trøndlelag Fylkeskommune og Mattilsynet, distriktskontoret Innherred og Fosen
Lnr: 237465/2013 Forrige lnr: 2011/420484


2013/137229-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/HEKVA
Til: GEIR EGGESBØ
U.off: - Grad: U
Sak: GEIR EGGESBØ - Inspeksjon
Dok: RAPPORT
Lnr: 237519/2013 Forrige lnr:


2013/124284-002 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 431-5 Saksans: 407500/LUSJA
Til: ØSTERÅS MAGNAR
U.off: - Grad: U
Sak: Magnar Østerås
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM GODTGJØRELSE FOR NØDHJELP TIL DYR
Lnr: 237679/2013 Forrige lnr: 2013/207625


2013/141349-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 630 Saksans: 401522/ROHEL
Til: PLANTASJEN NORGE AS AVD STEINKJER
U.off: - Grad: U
Sak: PLANTASJEN NORGE AS AVD STEINKJER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM OMSETNINGSFORBUD
Lnr: 237683/2013 Forrige lnr:


2013/140398-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/AUSOL
Til: ERTRESVÅG SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: ERTRESVÅG SAMDRIFT DA - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 237699/2013 Forrige lnr:


2013/141411-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 406022/PHMOR
Til: Sørengarden AS
U.off: - Grad: U
Sak: SØRENGARDEN AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 237780/2013 Forrige lnr:


2013/141522-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: SIW GULBRANDSEN ØIE - LANGKLOPP FJELLGÅRD
U.off: - Grad: U
Sak: LANGKLOPP FJELLGREND - RENNEBU - Inspeksjon vannforsyning
Dok: TILSYNSRAPPORT LANGKLOPP FJELLGREND - DRIKKEVANNFORSYNING
Lnr: 237783/2013 Forrige lnr: 2013/237782


2013/141526-001 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: Moløkken vannverk
U.off: - Grad: U
Sak: MOLØKKEN VANNVERK- HOVIN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MØLØKKEN VANNVERK
Lnr: 237795/2013 Forrige lnr:


2013/13140-003 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Til: MALMO SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: MALMO SAMDRIFT DA - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 237806/2013 Forrige lnr: 2013/50935


2013/136395-002 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 430 Saksans: 401522/KJGHE
Til: LEVANGER MAT AS
U.off: - Grad: U
Sak: Viile katter i bakgården til Levanger Mat. - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 237812/2013 Forrige lnr: 2013/228505


2013/124564-004 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/BECUL
Til: ULVINGRUPPEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: ULVINGRUPPEN AS - Inspeksjon
Dok: VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 237821/2013 Forrige lnr: 2013/218992


2012/275525-005 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 430 Saksans: 407522/AGERG
Til: JOHANNES NEERGÅRD
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 237829/2013 Forrige lnr: 2013/111162


2013/16698-007 U Datert: 29.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/KRMAG
Til: RENEX SERVICEPARTNER AS
U.off: - Grad: U
Sak: RENEX SERVICEPARTNER AS - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 237993/2013 Forrige lnr: 2013/221074


2013/141697-001 U Datert: 29.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 405500/KRMAG
Til: MORK UTEGANGAR
U.off: - Grad: U
Sak: MORK UTEGANGAR (Orgnr: 985255873) - DRIFT FRAM TIL GODKJENNING
Dok: BEKREFTELSE PÅ UTVIDET TID TIL Å FREMME SØKNAD OM GODKJENNING OG DRIFT I DENNE PERIODEN
Lnr: 237994/2013 Forrige lnr:


2013/87818-009 U Datert: 30.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/KRMAG
Til: Angvik Gamle Handelssted
U.off: - Grad: U
Sak: ANGVIK HOTELLDRIFT AS - Inspeksjon
Dok: VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT OG VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238001/2013 Forrige lnr: 2013/237996


2013/141803-001 U Datert: 30.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Til: MIDDELHAVETS MARKED AS
U.off: - Grad: U
Sak: MIDDELHAVETS MARKED AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238103/2013 Forrige lnr:


2013/141806-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Til: MINI SUPER IRAN
U.off: - Grad: U
Sak: MINI SUPER IRAN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238109/2013 Forrige lnr:


2013/141810-001 U Datert: 30.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Til: ASIA MATVARER
U.off: - Grad: U
Sak: ASIA MATVARER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238118/2013 Forrige lnr:


2013/141815-001 U Datert: 30.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Til: ORIENT v/Kevin Thinh Tran
U.off: - Grad: U
Sak: ORIENT v/Kevin Thinh Tran - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238124/2013 Forrige lnr:


2013/87351-003 U Datert: 30.06.2013 Arkiv: 430 Saksans: 401521/IVSHA
Til: NARVE STAMNES
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238158/2013 Forrige lnr: 2013/154022


2013/123881-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 401521/JOLMY
Til: SIGRID PERNELLE HOEL
U.off: - Grad: U
Sak: SIGRID PERNILLE HOEL - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 238200/2013 Forrige lnr: 2013/226858


2013/141869-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407522/AGERG
Til: JAN EGIL GAUSEN
U.off: - Grad: U
Sak: JAN EGIL GAUSEN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 238201/2013 Forrige lnr:


2013/141887-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407522/AGERG
Til: STAMNES JENS PETTER
U.off: - Grad: U
Sak: STAMNES JENS PETTER
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 238235/2013 Forrige lnr:


2013/109266-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: FORSETMO VASSVERK AL
U.off: - Grad: U
Sak: FORSETMO VASSVERK AL - SINGSÅS - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238240/2013 Forrige lnr: 2013/191451


2013/141909-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: HEIDI DYREGROV
U.off: - Grad: U
Sak: SALMAR FARMING AS- lokaitet 12476 Kråka NØ - Båndlegging - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører PD SAV 2
Dok: Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører
Lnr: 238261/2013 Forrige lnr:


2013/70097-429 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 439 Saksans: 102004/BESTO
Til: Norges Pelsdyralslag
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 2 2013 - Samlesak
Dok: Sak 2013/70097 - Innsyn i dokument DK Sunnmøre - til Norges Pelsdyralslag v/ Kai-Rune Johannessen
Lnr: 238275/2013 Forrige lnr: 2013/236412


2013/114924-004 U Datert: 14.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/JAKBJ
Til: Norsk Kylling AS
U.off: - Grad: U
Sak: Norsk Kylling AS - Støren - Kontaktmøter 2013
Dok: Møtereferat - Kontaktmøte MT og NK den 14062013
Lnr: 238281/2013 Forrige lnr: 2013/192352


2013/86329-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: DOLMØY SEAFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: DOLMØY SEAFOOD AS - Inspeksjon
Dok: DOLMØY SEAFOOD AS - VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238284/2013 Forrige lnr: 2013/216932


2013/141921-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: PHARMA MARINE AS
U.off: - Grad: U
Sak: PHARMA MARINE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 238297/2013 Forrige lnr:


2013/141923-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 513-3 Saksans: 401521/ARTHO
Til: ORKLA KORNSILO OG MØLNE SA AVD FANNREM
U.off: - Grad: U
Sak: ORKLA KORNSILO OG MØLNE SA AVD FANNREM - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 238304/2013 Forrige lnr:


2013/141921-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: PHARMA MARINE AS
U.off: - Grad: U
Sak: PHARMA MARINE AS - Eksportattest for fisk
Dok: RAPPORT - DOKUMENTKONTROLL PÅ VAREPARTI FOR EKSPORT TIL SØR-KOREA
Lnr: 238326/2013 Forrige lnr: 2013/238357


2013/70097-430 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 439 Saksans: 102004/BESTO
Til: Norges Pelsdyralslag
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 2 2013 - Samlesak
Dok: Svar på anmodning om dokumentinnsyn av 27062013 - Norges Pelsdyralslag - Kai-Rune Johannessen
Lnr: 238327/2013 Forrige lnr: 2013/238275


2013/141921-002 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Fra: Pharma Marine AS
Sak: PHARMA MARINE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Forespørsel om sunnhetsattest fiskebiprodukt og dokumnetasjon
Lnr: 238357/2013 Forrige lnr: 2013/238297


2013/121678-002 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/ANMPY
Fra: Ståle Ramstad
Sak: NILS WILLIKSEN AS AVD FLERENGSTRAND - Inspeksjon juni2013
Dok: Uttalelse saksnr. 2013/121678
Lnr: 238368/2013 Forrige lnr: 2013/220604


2013/141985-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: LØNSET VASSVERK SA
U.off: - Grad: U
Sak: LØNSET VASSVERK SA - Revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 238380/2013 Forrige lnr:


2013/117098-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 400500/ANMPY
Til: NARVESEN BUTIKKEN 350 NAMSOS STORSENTER
U.off: - Grad: U
Sak: NARVESEN BUTIKKEN 350 NAMSOS STORSENTER - prøveuttak
Dok: TILSYNSRAPPORT MED ANALYSERESULTATER
Lnr: 238393/2013 Forrige lnr:


2013/93383-004 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Eldar Arne Henden
Sak: Aqua Gen AS - Slakting av laks med mistanke om PD fra lokalitet Stokkvika
Dok: Fwd: loggsjema
Lnr: 238394/2013 Forrige lnr: 2013/180523


2013/105603-002 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Eldar Arne Henden
Sak: PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS - Slakting av fisk fra PD SAV 2-mistenkt lokalitet Aqua Gen
Dok: Fwd: loggsjema
Lnr: 238399/2013 Forrige lnr: 2013/180677


2013/93383-005 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Øyvind Rangøy
Sak: Aqua Gen AS - Slakting av laks med mistanke om PD fra lokalitet Stokkvika
Dok: Statusoppdatering for smittefisk ved M168
Lnr: 238402/2013 Forrige lnr: 2013/238394


2013/105603-003 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Øyvind Rangøy
Sak: PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS - Slakting av fisk fra PD SAV 2-mistenkt lokalitet Aqua Gen
Dok: Statusoppdatering for smittefisk ved M168
Lnr: 238405/2013 Forrige lnr: 2013/238399


2013/93383-006 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Eldar Arne Henden
Sak: Aqua Gen AS - Slakting av laks med mistanke om PD fra lokalitet Stokkvika
Dok: Fwd: loggskjema tur 576
Lnr: 238407/2013 Forrige lnr: 2013/238402


2013/105603-004 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Eldar Arne Henden
Sak: PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS - Slakting av fisk fra PD SAV 2-mistenkt lokalitet Aqua Gen
Dok: Fwd: loggskjema tur 576
Lnr: 238410/2013 Forrige lnr: 2013/238405


2013/93383-007 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Øyvind Rangøy
Sak: Aqua Gen AS - Slakting av laks med mistanke om PD fra lokalitet Stokkvika
Dok: Re: Statusoppdatering for smittefisk ved M168
Lnr: 238413/2013 Forrige lnr: 2013/238407


2013/105603-005 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Øyvind Rangøy
Sak: PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS - Slakting av fisk fra PD SAV 2-mistenkt lokalitet Aqua Gen
Dok: Re: Statusoppdatering for smittefisk ved M168
Lnr: 238421/2013 Forrige lnr: 2013/238410


2013/140797-003 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/GRHAL
Fra: Bjørøya Fiskeoppdrett AS v/ Marius Olsen
U.off: - Grad: U
Sak: Marine Harvest Norway AS - Endring av brakkleggingstidspunkt for lokalitet Austvika i Flatanger kommune
Dok: Bekreftelse vedrørende brakkleggingsperiode
Lnr: 238425/2013 Forrige lnr: 2013/237825


2013/139235-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Til: Ahsen Gilani
Sak: Nor Tekstil Ahsen Gilani - Leilighetsvisomsetning - Moldejazz 2013
Dok: Melding om kortvarig næringsmiddelvirksomhet - Moldejazz 2013
Lnr: 238451/2013 Forrige lnr: 2013/233285


2013/141914-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: OLAV JOGEIR BORGEN
U.off: - Grad: U
Sak: OLAV JOGEIR BORGEN - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - VERPEHØNER
Lnr: 238453/2013 Forrige lnr:


2013/128943-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408500/ODHEG
Til: Nyheim Lodge AS
U.off: - Grad: U
Sak: NYHEIM LODGE AS - Revisjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 238460/2013 Forrige lnr: 2013/216112


2013/142040-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: GARÅA VASSVERK SA
U.off: - Grad: U
Sak: GARÅA VASSVERK SA - OPPDAL - Revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 238466/2013 Forrige lnr:


2013/99099-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: JOHAN ANSNES
U.off: - Grad: U
Sak: JOHAN ANSNES - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 238477/2013 Forrige lnr: 2013/221712


2013/94381-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Til: OPDAHL ODDVAR
U.off: - Grad: U
Sak: OPDAHL ODDVAR - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 238490/2013 Forrige lnr:


2013/141980-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: ØKDAL ARVE
U.off: - Grad: U
Sak: ØKDAL ARVE - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 238505/2013 Forrige lnr:


2013/136787-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: NORGESKJELL AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORGESKJELL AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest med prøvesvar Askerholmen uke 26 og 27.
Lnr: 238514/2013 Forrige lnr:


2013/136787-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: NORGESKJELL AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Askerholmen uke 26 og 27 med prøveresultater.
Lnr: 238524/2013 Forrige lnr: 2013/238514


2013/142088-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 405500/MATS
Fra: MIDSUND FOTBALL
U.off: - Grad: U
Sak: MIDSUND FOTBALL - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 238525/2013 Forrige lnr:


2013/102098-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: JOHN REKSEN
U.off: - Grad: U
Sak: JOHN REKSEN - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 238526/2013 Forrige lnr: 2013/210408


2013/142096-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: MAGNE CATHRINUS HOEM
U.off: - Grad: U
Sak: MAGNE CATHRINUS HOEM - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 238543/2013 Forrige lnr:


2013/142096-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: MAGNE CATHRINUS HOEM - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Gjøvika uke 26 og 27 med prøveresultater.
Lnr: 238555/2013 Forrige lnr: 2013/238543


2013/128943-004 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408500/ODHEG
Fra: Nyheim Lodge
U.off: - Grad: U
Sak: NYHEIM LODGE AS - Revisjon
Dok: Angående tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg
Lnr: 238557/2013 Forrige lnr: 2013/238460


2013/142115-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: Snadder og Snaskum AS
U.off: - Grad: U
Sak: SNADDER OG SNASKUM AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Strømmen uke 26 og 27
Lnr: 238574/2013 Forrige lnr:


2013/39226-005 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/ABANO
Fra: Tante Klara's Kro
Sak: ULRIKE BECKMANN - Inspeksjon
Dok: Vedtak om pålegg
Lnr: 238583/2013 Forrige lnr: 2013/93914


2013/142115-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: SNADDER OG SNASKUM AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Strømmen uke 26 og 27 med prøveresultater.
Lnr: 238585/2013 Forrige lnr: 2013/238574


2013/26405-029 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408500/OYKLA
Til: 'antonyiliev@gmail.com'
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Nordmøre
Dok: Deres henvendelse til Mattilsynet- kakadue til Norge
Lnr: 238586/2013 Forrige lnr: 2013/231471


2013/102101-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: ODD HELGE NORDBOTN
U.off: - Grad: U
Sak: ODD HELGE NORDBOTN - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238589/2013 Forrige lnr: 2013/173209


2013/100199-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: HITRAMAT AS
U.off: - Grad: U
Sak: HITRAMAT AS - Revisjon
Dok: HITRAMAT AS - VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 238595/2013 Forrige lnr: 2013/212747


2013/21359-025 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: Skjellattester kamskjell 2013
Dok: Skjellattest Dyrøy uke 26, 27 og 28 med prøveresultater.
Lnr: 238608/2013 Forrige lnr: 2013/235228


2013/129467-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Til: JON HÅVARD VOLD
U.off: - Grad: U
Sak: JON HÅVARD VOLD - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 238614/2013 Forrige lnr:


2013/21359-026 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Fra: DK Fosen
Sak: Skjellattester kamskjell 2013
Dok: Skjellattest Tarva uke 26, 27 og 28 med prøveresultater.
Lnr: 238615/2013 Forrige lnr: 2013/238608


2013/21359-027 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: Skjellattester kamskjell 2013
Dok: Skjellattest Mausund uke 26, 27 og 28 med prøveresultater.
Lnr: 238624/2013 Forrige lnr: 2013/238615


2013/129924-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Til: SVARLIAUNET ANDREAS
U.off: - Grad: U
Sak: SVARLIAUNET ANDREAS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 238642/2013 Forrige lnr:


2013/141954-001 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-6 Saksans: 403000/JODRA
Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Holtålen kommune - Skadefellingstillatelse for en ulv i Røros
Dok: Kopi - Skadefellingstillatelse for en ulv - Røros
Lnr: 238643/2013 Forrige lnr:


2013/60587-005 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Fra: Lierne Gjestegård AS
Sak: Lierne gjestegård - Inspeksjon 2013
Dok: mattilsynet risikoanalyse.docx
Lnr: 238656/2013 Forrige lnr: 2013/207943


2013/141928-001 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-6 Saksans: 403000/JODRA
Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Skadefellingstillatelse for en bjørn i Selbu
Dok: Kopi - Skadefellingstillatelse for en bjørn - Selbu
Lnr: 238669/2013 Forrige lnr:


2013/142163-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 405500/MATS
Fra: FOLE GODT MOLDE AS
U.off: - Grad: U
Sak: FOLE GODT MOLDE AS - Regodkjenning næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om regodkjenning næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 238672/2013 Forrige lnr:


2011/128713-008 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400021/KJJGR
Fra: Bakers AS
Sak: BAKERS AS AVD TRØNDELAG - Inspeksjon
Dok: Vedrørende merking av brød og bakevarer
Lnr: 238684/2013 Forrige lnr: 2013/113083


2013/136944-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN
U.off: - Grad: U
Sak: MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 238697/2013 Forrige lnr:


2013/136944-002 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Fra: DK Fosen
Sak: MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN - Inspeksjon
Dok: Resultat uke 26
Lnr: 238710/2013 Forrige lnr: 2013/238697


2013/142176-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: NORDALEN SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: NORDALEN SAMDRIFT DA
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 238747/2013 Forrige lnr:


2013/76576-004 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408500/EROPD
Til: STEIN AASEN
U.off: - Grad: U
Sak: STEIN AASEN - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 238754/2013 Forrige lnr: 2013/236604


2013/142210-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: TINE MARIE ROSVOLL SØFTELAND
U.off: - Grad: U
Sak: TINE MARIE ROSVOLL SØFTELAND
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 238760/2013 Forrige lnr:


2013/00772-003 X Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400021/MEMOE
Til:
U.off: - Grad: U
Sak: Faggruppe Fisk TMR - referater
Dok: Referat Faggruppe Fisk TMR Videomøte 10.06.13
Lnr: 238762/2013 Forrige lnr: 2013/128232


2013/109225-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 404000/SYDYP
Til: PAUL STRØM
U.off: - Grad: U
Sak: PAUL STRØM - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM AVVIKLING AV DYREHOLD
Lnr: 238777/2013 Forrige lnr: 2013/196116


2013/142020-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: ELISABETH SOLBERG
U.off: - Grad: U
Sak: ELISABETH SOLBERG - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - VERPEHØNER
Lnr: 238787/2013 Forrige lnr:


2013/142227-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: FRODE HAUGLAND
U.off: - Grad: U
Sak: FRODE HAUGLAND
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 238793/2013 Forrige lnr:


2013/08603-003 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Fra: Møre folkehøgskole
Sak: MØRE FOLKEHØGSKULE - Revisjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 238853/2013 Forrige lnr: 2013/93776


2013/87602-003 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 616 Saksans: 409021/UNYTR
Fra: Georg W Indreeide
Sak: GEORG W. INDREEIDE - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak - Søknad om merking av geiter
Lnr: 238858/2013 Forrige lnr: 2013/168911


2013/82769-007 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 406021/ULMAT
Fra: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Sak: Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 12298 Røysa - Endring av arealbruk
Dok: Kopi - Oversendelse av søknad av endring av arealbruk lokalitet Røysa
Lnr: 238886/2013 Forrige lnr: 2013/189914


2013/142007-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 407522/GRIRO
Fra: Terje Sæther
Sak: Terje Sæther - Slaktekyllingproduksjon - Tetthet over 33 kg levendevekt
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt
Lnr: 238896/2013 Forrige lnr:


2013/91719-004 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 407522/KNOAL
Fra: Tredje AS
Sak: TREDJE AS - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 238897/2013 Forrige lnr: 2013/233362


2013/142281-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 400500/SOLST
Fra: Anonym varsler
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Shell Østre - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 678
Lnr: 238904/2013 Forrige lnr:


2013/52612-030 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 401521/KNARE
Fra: Anette Dyrén
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Sør-Innherred
Dok: Reise med hund til og fra Sverige - Kontaktskjema mattilsynet.no - 01072013 - 00:15:53
Lnr: 238908/2013 Forrige lnr: 2013/234551


2013/41619-002 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 008 Saksans: 409022/KRAST
Fra: Ørsta kommune
Sak: Ørsta kommune - Kalneset Bjørke - Gnr 134 bnr 5 - Reguleringsplan
Dok: Kalneset Bjørke - Godkjend detaljreguleringsplan for gbnr 134/5
Lnr: 238940/2013 Forrige lnr: 2013/68270


2013/142305-001 I Datert: 18.06.2013 Arkiv: 008 Saksans: 408022/ROEHO
Fra: Snillfjord kommune
Sak: Snillfjord kommune - Reguleringsplan Rottem Vestre
Dok: Varsel om stadfesting - Reguleringsplan for Rottem Vestre gnr 7 bnr 1
Lnr: 238969/2013 Forrige lnr:


2013/98849-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 434 Saksans: 408021/GUNHY
Til: JOHN HARALD MOE
U.off: - Grad: U
Sak: JOHN HARALD MOE - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT STORFEHOLD MED VEDTAK OM PÅLEGG OG VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 239015/2013 Forrige lnr:


2013/32494-003 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/KAMOI
Fra: Grefstad Barnehage
Sak: GREFSTAD BARNEHAGE - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 239016/2013 Forrige lnr: 2013/69539


2013/142136-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: HUGAAS KALKUN AS
U.off: - Grad: U
Sak: HUGAAS KALKUN AS - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - AVLSDYR KALKUN
Lnr: 239026/2013 Forrige lnr:


2013/142334-001 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 407522/GRIRO
Fra: Bjørn Valøen
Sak: Bjørn Valøen - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Slaktekyllingproduksjon - Melding om tetthet over 33 kg levende vekt M2
Lnr: 239034/2013 Forrige lnr:


2013/142353-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 401522/MAGER
Fra: Fiskum Tove Anita
U.off: - Grad: U
Sak: Lorås Arne Kristian og Fiskum Tove Anita - Melding om midlertidlig frambud
Dok: Melding om seterdrift på Kongshaugen seter
Lnr: 239055/2013 Forrige lnr: 2013/239371


2013/142345-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: UNDLIEN KJELL ASBJØRN
U.off: - Grad: U
Sak: UNDLIEN KJELL ASBJØRN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239061/2013 Forrige lnr:


2013/142012-001 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 008 Saksans: 401521/IVSHA
Fra: NVE
Sak: NVE - Kopperaa vindkraftverk - Meråker kommune - Utredningsprogram
Dok: Orientering om utredningsprogram - Kopperaa vindkraftverk
Lnr: 239065/2013 Forrige lnr:


2013/125112-002 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/BRHMS
Fra: Bunnpris Moldvær
Sak: MOLDVÆR MAT AS - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 239074/2013 Forrige lnr: 2013/210363


2013/119988-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 407521/IRSKE
Til: KARLE SIGFRED BARTNES
U.off: Offl. § 12 første ledd bokstav a Grad: UO
Sak: Karle Bartnes - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239075/2013 Forrige lnr: 2013/200506


2013/131919-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 434 Saksans: 408500/ASVMO
Til: LIE JOHN-BJARNE
U.off: - Grad: U
Sak: LIE JOHN-BJARNE - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 239086/2013 Forrige lnr: 2013/220833


2013/137022-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 408021/STALA
Til: NORTURA SA AVD MALVIK
U.off: - Grad: U
Sak: NORTURA SA AVD MALVIK - Inspeksjon
Dok: SRM TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239096/2013 Forrige lnr:


2013/26293-029 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 409000/MAGMO
Til: Tonje Thorshaug
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Sunnmøre
Dok: Import av kattunge - Kontaktskjema mattilsynet.no - 28062013 - 00:45:30
Lnr: 239108/2013 Forrige lnr: 2013/236197


2013/142182-005 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Til: NORWAY PELAGIC AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Lnr: 239131/2013 Forrige lnr: 2013/239429


2013/142042-001 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 765 Saksans: 406021/HEKVA
Fra: Vigra Dyrepensjonat
Sak: Vigra Dyrepensjonat - Godkjenning
Dok: Søknad om fornyet godkjenning for drift av Vigra Dyrepensjonat
Lnr: 239132/2013 Forrige lnr: 2013/248297


2013/142343-001 X Datert: 01.07.2013 Arkiv: 626 Saksans: 400021/MEMOE
Til: Friede Andersen
U.off: - Grad: U
Sak: Soneforskrift Lakselus TMR - se også 2010/115468
Dok: Tilbakemelding fra TMR i forbindelse med soneforskrift lakselus og evaluering
Lnr: 239137/2013 Forrige lnr: 2013/239114


2013/116226-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: Mausund Fiskemottak AS
U.off: - Grad: U
Sak: MAUSUND FISKEMOTTAK AS - Inspeksjon
Dok: MAUSUND FISKEMOTTAK AS - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 239143/2013 Forrige lnr: 2013/227080


2013/142211-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 400500/STROM
Til: ARNE DEVIK
U.off: - Grad: U
Sak: ARNE DEVIK - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239164/2013 Forrige lnr:


2013/126805-002 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/KNARE
Fra: Nedre Bjørvika Kjos Hanssen
Sak: NEDRE BJØRVIKA KJOS HANSSEN - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 239205/2013 Forrige lnr: 2013/211895


2013/28090-006 I Datert: 29.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/STROM
Fra: Flatanger Settefisk AS
Sak: Flatanger Settefisk AS - Måndedsrapportering 2013
Dok: Månedsrapportering juni 2013
Lnr: 239241/2013 Forrige lnr: 2013/202136


2013/142416-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403022/BJASO
Til: HAUGEN STEIN ARVID
U.off: - Grad: U
Sak: HAUGEN STEIN ARVID - GÅSBAKKEN - Inspeksjon pelsdyrhold
Dok: TILSYNSRAPPORT PELSDYRHOLD
Lnr: 239252/2013 Forrige lnr:


2013/142112-001 I Datert: 06.06.2013 Arkiv: 626 Saksans: 400500/GRHAL
Fra: Direktoratet for naturforvaltning
Sak: SalmoBreed AS - Import av øyerogn av regnbueørret fra Danmark
Dok: KOPI - Tillatelse til import av inntil to millioner øyerogn av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) fra Danmark
Lnr: 239259/2013 Forrige lnr:


2012/161298-002 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 403021/JOAAU
Fra: Melhus kommune
Sak: MELHUS KOMMUNE - EID SKOLE OG BARNEHAGE AVD BARNEHAGE - Inspeksjon
Dok: Svar - Tilsynsrapport vedrørende håndvasker og vedlikehold ved Eid barnehag
Lnr: 239266/2013 Forrige lnr: 2012/273547


2013/142437-001 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/HAMIN
Fra: Jon Håvard Vold
U.off: - Grad: U
Sak: Jon Håvard Vold - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt
Lnr: 239274/2013 Forrige lnr:


2013/26293-030 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 70 Saksans: 409000/MAGMO
Fra: Henning Sjurseth
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Sunnmøre
Dok: Import av probiotikum til personlig bruk
Lnr: 239296/2013 Forrige lnr: 2013/239108


2013/142452-001 I Datert: 29.06.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: *****
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Salg av hund - Annonse på Finn.no - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmeldig
Lnr: 239298/2013 Forrige lnr:


2013/83704-004 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: Seashell AS
U.off: - Grad: U
Sak: SEASHELL AS - Inspeksjon
Dok: SEASHELL AS - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 239308/2013 Forrige lnr: 2013/234493


2013/132495-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408500/ASVMO
Til: EINAR HOLMEN
U.off: - Grad: U
Sak: EINAR HOLMEN - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 239317/2013 Forrige lnr: 2013/230987


2013/142441-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: NOR SEAFOODS AS
U.off: - Grad: U
Sak: NOR SEAFOODS AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 239330/2013 Forrige lnr:


2013/60587-006 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Til: JOHNNY HOLAND
U.off: - Grad: U
Sak: Lierne gjestegård - Inspeksjon 2013
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 239339/2013 Forrige lnr: 2013/238656


2013/142475-001 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 403021/MASSO
Fra: Ola Gimse
U.off: - Grad: U
Sak: Ola Gimse - Melhus - Slaktekyllingproduksjon - Tetthet
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt
Lnr: 239341/2013 Forrige lnr:


2013/142182-001 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Fra: Norway Pelagic AS
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: Forespørsel om bytting av attest
Lnr: 239345/2013 Forrige lnr:


2013/142353-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 401522/MAGER
Til: 'Tove.A.Fiskum@hint.no'
Sak: Lorås Arne Kristian og Fiskum Tove Anita - Melding om midlertidlig frambud
Dok: VS: Melding om seterdrift på Kongshaugen seter
Lnr: 239359/2013 Forrige lnr: 2013/239055


2013/142182-002 X Datert: 27.06.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Til: Olga Soleng
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: Korrespondanse mellom DK Ålesund og HK SEI
Lnr: 239364/2013 Forrige lnr: 2013/239345


2013/142493-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 408500/EDKSE
Fra: SKRETTING AS AVD STAVANGER
U.off: - Grad: U
Sak: SKRETTING AS AVD STAVANGER - Import av fôrvare
Dok: Melding om import av fôrvare
Lnr: 239379/2013 Forrige lnr:


2013/141932-009 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisen v/Morten Samdal
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på anmodning om dokumentinnsyn av 01072013 - vår ref. 2013/133764-001
Lnr: 239384/2013 Forrige lnr: 2013/239093


2013/142182-003 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Fra: Norway Pelagic AS
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: Synspunkt fra eksportør i forhold til Mattilsynet og eksport
Lnr: 239387/2013 Forrige lnr: 2013/239364


2013/141549-001 I Datert: 18.06.2013 Arkiv: 423 Saksans: 408000/ASLIB
Fra: *****
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: Klage på inneklima
Dok: Klage på inneklima
Lnr: 239396/2013 Forrige lnr:


2013/142494-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403022/BJASO
Til: KVAAL MIKAL
U.off: - Grad: U
Sak: KVAAL MIKAL - KVÅL - Inspeksjon pelsdyrhold
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239417/2013 Forrige lnr:


2013/141909-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
U.off: - Grad: U
Sak: SALMAR FARMING AS- lokaitet 12476 Kråka NØ - Båndlegging - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører PD SAV 2
Dok: SALMAR FARMING AS- LOKALITET 12476 KRÅKA- RAPPORT MED VEDTAK OM BÅNDLEGGING
Lnr: 239419/2013 Forrige lnr: 2013/238261


2013/142182-004 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Til: Norway Pelagic AS
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: Foreløpig svar til eksportør på forespørsel om å bytte attest
Lnr: 239429/2013 Forrige lnr: 2013/239387


2013/142515-001 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 407522/GRIRO
Fra: Torbjørn Stene
U.off: - Grad: U
Sak: Torbjørn Stene - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt
Lnr: 239440/2013 Forrige lnr:


2013/142500-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: NOR SEAFOODS AS
U.off: - Grad: U
Sak: NOR SEAFOODS AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 239442/2013 Forrige lnr:


2013/142523-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 008 Saksans: 406021/ASVAG
Fra: Plan Vest AS
Sak: Plan Vest AS - Skarbø III Ørskog - Detaljregulering
Dok: Oppstart av arbeid med detaljregulering for Skarbø III Ørskog
Lnr: 239460/2013 Forrige lnr:


2013/89699-005 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400500/MIHAM
Fra: Marine Harvest Norway AS
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding fra virksomhet
Lnr: 239471/2013 Forrige lnr: 2013/177984


2013/75434-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: Napoli Ulstein
U.off: - Grad: U
Sak: NAPOLI ULSTEIN - Revisjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 239490/2013 Forrige lnr: 2013/166458


2013/89699-006 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400500/MIHAM
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
U.off: - Grad: U
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK LOKALITET JAKOBSTEINSVIKA
Lnr: 239492/2013 Forrige lnr: 2013/239471


2013/142560-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Bjørnar Paulsen
Sak: Aqua Gen AS- søknad om stryking fra lokalitet 19015 Stokkvika
Dok: Søknad om stryking av fisk fra lokalitet 19015 Stokkvika (del 1 av 3)
Lnr: 239528/2013 Forrige lnr:


2013/142560-002 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Bjørnar Paulsen
Sak: Aqua Gen AS- søknad om stryking fra lokalitet 19015 Stokkvika
Dok: Søknad om stryking av fisk fra lokalitet 19015 Stokkvika (del 2 av 3)
Lnr: 239533/2013 Forrige lnr: 2013/239528


2013/142560-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Bjørnar Paulsen
Sak: Aqua Gen AS- søknad om stryking fra lokalitet 19015 Stokkvika
Dok: Søknad om stryking av fisk fra lokalitet 19015 Stokkvika (del 3 av 3)
Lnr: 239538/2013 Forrige lnr: 2013/239533


2013/142565-001 I Datert: 19.06.2013 Arkiv: 423 Saksans: 406021/ASVAG
Fra: Ålesund kommune
Sak: Ålesund kommune - Kverve avløpsrenseanlegg
Dok: Kverve avløpsrenseanlegg - Søknad om utslippstillatelse - Varsling av berørte parter og naboer
Lnr: 239542/2013 Forrige lnr:


2013/127159-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Til: GURO BERGH
U.off: - Grad: U
Sak: GURO BERGH - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239544/2013 Forrige lnr:


2013/127177-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Til: JULIE ARNFINNSDATTER VESTERHUS
U.off: - Grad: U
Sak: JULIE ARNFINNSDATTER VESTERHUS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239639/2013 Forrige lnr:


2013/141909-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: Øystein Kjønhaug (oystein.kjonhaug@salmar.no) m.fl.
Sak: SALMAR FARMING AS- lokaitet 12476 Kråka NØ - Båndlegging - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører PD SAV 2
Dok: BÅNDLEGGING AV LOKALITET 12476 KRÅKA NØ
Lnr: 239737/2013 Forrige lnr: 2013/239419


2013/118609-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 401522/MAGER
Fra: Frosta Vassverk
Sak: FROSTA VASSVERK A/L - Inspeksjon
Dok: Spørsmål om forlenget frist for gjennomføring av pålegg
Lnr: 239755/2013 Forrige lnr: 2013/233493


2013/61500-006 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 403021/JOAAU
Fra: Rennebu kommune
Sak: RENNEBU KOMMUNE - RENNEBU HELSESENTER - Revisjon
Dok: Svar på vedtak om pålegg vedr listeria HACCP gulv mm - Forespørsel om forlengelse av frist
Lnr: 239756/2013 Forrige lnr: 2013/218908


2013/141909-004 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: 'Christer Gjøvaag'
Sak: SALMAR FARMING AS- lokaitet 12476 Kråka NØ - Båndlegging - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører PD SAV 2
Dok: Kommentar/Svar på kommentar til båndleggingsbrev
Lnr: 239765/2013 Forrige lnr: 2013/239737


2013/140075-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 773 Saksans: 403022/ANZIR
Til: Arvid Helgemo
U.off: - Grad: U
Sak: Arvid Helgemo - Hovin - Kompetansebevis håndtering av levende dyr på slakteri
Dok: VEDRØRENDE SØKNAD OM KOMPETANSEBEVIS FOR PERSONELL SOM HÅNDTERER LEVENDE DYR I SLAKTERI - ARVID HELGEMO.
Lnr: 239787/2013 Forrige lnr: 2013/234699


2013/142732-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 408022/MESKA
Fra: INCEPTUM 657 AS
U.off: - Grad: U
Sak: TINE SA AVD PRODUKSJON OSLO - Import av næringsmidler
Dok: Melding om import av næringsmidler
Lnr: 239871/2013 Forrige lnr:


2013/142738-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239878/2013 Forrige lnr:


2013/142746-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239885/2013 Forrige lnr:


2013/142750-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239893/2013 Forrige lnr:


2013/141924-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: Jon Gransletten
U.off: - Grad: U
Sak: Jon Gransletten - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Lnr: 239904/2013 Forrige lnr:


2013/142759-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 404000/KRMLY
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239906/2013 Forrige lnr:


2013/142165-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: EIVIND ØVERGÅRD
U.off: - Grad: U
Sak: EIVIND ØVERGÅRD - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kalkun
Lnr: 239907/2013 Forrige lnr:


2013/142760-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 406021/KRNES
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239908/2013 Forrige lnr:


2013/141176-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: STRANDEN RAYMON
U.off: - Grad: U
Sak: STRANDEN RAYMON - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Lnr: 239913/2013 Forrige lnr:


2013/142002-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/WEBRE
Til: REINERT AAKERHOLM
U.off: - Grad: U
Sak: REINERT AAKERHOLM - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Lnr: 239918/2013 Forrige lnr:


2013/142768-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 404000/SYDYP
Fra: Bernt Syrstadløkk
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: ***** - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 688
Lnr: 239920/2013 Forrige lnr:


2013/142774-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239926/2013 Forrige lnr:


2013/142167-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/WEBRE
Til: ESTENSTAD STURLA
U.off: - Grad: U
Sak: ESTENSTAD STURLA - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - Kylling
Lnr: 239927/2013 Forrige lnr:


2013/142779-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239932/2013 Forrige lnr:


2013/142784-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408500/OYKLA
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239937/2013 Forrige lnr:


2013/142788-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 406021/KRNES
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239940/2013 Forrige lnr:


2013/142791-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 405500/GEGGJ
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239943/2013 Forrige lnr:


2013/142793-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239945/2013 Forrige lnr:


2013/142794-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 405500/GEGGJ
Fra: TROPE IMPORTEN AS
U.off: - Grad: U
Sak: TROPE IMPORTEN AS - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 239946/2013 Forrige lnr:


2013/142755-001 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/BECUL
Til: TRONDOS SA AVD 32 COOP PRIX HOMMELVIK
U.off: - Grad: U
Sak: TRONDOS SA AVD 32 COOP PRIX HOMMELVIK - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 239956/2013 Forrige lnr:


2013/100792-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: SENTRUM HELSEKOST AS
U.off: - Grad: U
Sak: SENTRUM HELSEKOST AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 239986/2013 Forrige lnr:


2013/142856-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 409000/MATS
Fra: ANDREINA CAROLINA GUTIÉRREZ
U.off: - Grad: U
Sak: ANDREINA CAROLINA GUTIÉRREZ - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 240005/2013 Forrige lnr:


2013/142868-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407522/GRIRO
Fra: Tor Odd Stene
Sak: Tor Odd Stene - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt/m²
Lnr: 240027/2013 Forrige lnr:


2013/142150-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/WEBRE
Til: MARITA BELSVIK
U.off: - Grad: U
Sak: MARITA BELSVIK - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 240050/2013 Forrige lnr:


2013/142179-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: AUDUN TOBRO
U.off: - Grad: U
Sak: AUDUN TOBRO - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 240067/2013 Forrige lnr:


2013/139235-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Fra: Nor Tekstin Ahsen Gilani
U.off: - Grad: U
Sak: Nor Tekstil Ahsen Gilani - Leilighetsvisomsetning - Moldejazz 2013
Dok: Melding om kortvarig næringsmiddelvirksomhet - Moldejazz 2013
Lnr: 240079/2013 Forrige lnr: 2013/238451


2013/78693-006 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Fra: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sak: Lerøy Midnor AS - Akvakulturtillatelse lokalitet Langskjæra - Bytte av lokalitet
Dok: KOPI - Akvakulturtillatelse på lokaliteten 33557 Langskjæra II i Frøya kommune - Midlertidig tillatelse til å etablere akvakulturanlegg
Lnr: 240083/2013 Forrige lnr: 2013/194426


2013/142145-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: CEKA AS
U.off: - Grad: U
Sak: CEKA AS - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KALKUN
Lnr: 240087/2013 Forrige lnr:


2013/142907-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407522/AGERG
Til: EIRIK FORÅS
U.off: - Grad: U
Sak: EIRIK FORÅS
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 240112/2013 Forrige lnr:


2013/142919-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407522/AGERG
Til: SENDE PER ODD
U.off: - Grad: U
Sak: SENDE PER ODD
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 240129/2013 Forrige lnr:


2013/142936-001 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Ragnhild Aukan
Sak: Aakvik settefisk AS- Søknad om slakting av fisk og bruk av ventemerd på M 168- lokalitet 32437 Urda
Dok: Søknad om slakting og ventemerdsetting av PD fisk
Lnr: 240146/2013 Forrige lnr:


2013/141800-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 404000/GOTHO
Til: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA
U.off: - Grad: U
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Inspeksjon
Dok: SALMAR FARMING AS - TILSYNSRAPPORT - 28636 RATAREN OG 31959 RATAREN 2
Lnr: 240152/2013 Forrige lnr:


2013/142936-002 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Ragnhild Aukan
Sak: Aakvik settefisk AS- Søknad om slakting av fisk og bruk av ventemerd på M 168- lokalitet 32437 Urda
Dok: SV: Søknad om slakting og ventemerdsetting av PD fisk
Lnr: 240153/2013 Forrige lnr: 2013/240146


2013/142936-003 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Ragnhild Aukan
Sak: Aakvik settefisk AS- Søknad om slakting av fisk og bruk av ventemerd på M 168- lokalitet 32437 Urda
Dok: SV: Søknad om slakting og ventemerdsetting av PD fisk
Lnr: 240157/2013 Forrige lnr: 2013/240153


2013/142968-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 406021/KRNES
Fra: BIONORD AS
U.off: - Grad: U
Sak: BIONORD AS - Import av biprodukter
Dok: Melding om import av biprodukter
Lnr: 240188/2013 Forrige lnr:


2013/142240-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: MYRA KALKUN AS
U.off: - Grad: U
Sak: MYRA KALKUN AS - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KALKUN
Lnr: 240196/2013 Forrige lnr:


2013/129091-003 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/ANMDA
Til: PER ARNE ALVESTAD
U.off: - Grad: U
Sak: PER ARNE ALVESTAD - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK, NY FRIST FOR VEDTAK OM PÅLEGG OG VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240273/2013 Forrige lnr: 2013/231192


2013/142985-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 407522/BELOR
Til: NERVIK PETTER BAKERI AS DAMPSAGA
U.off: - Grad: U
Sak: NERVIK PETTER BAKERI AS DAMPSAGA - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240276/2013 Forrige lnr:


2013/143077-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 409000/MATS
Fra: Maria Hansen
U.off: - Grad: U
Sak: MARIA HANSEN - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 240337/2013 Forrige lnr:


2013/143082-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 407522/KJWER
Fra: Marte F. Kjøren
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Sandtrøa (Stadsbygd) - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 705
Lnr: 240346/2013 Forrige lnr:


2013/143091-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 409000/MATS
Fra: Maria Hansen
U.off: - Grad: U
Sak: MARIA HANSEN - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 240356/2013 Forrige lnr:


2013/142923-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 409022/ELOLO
Til: TIND SPEKEVARER AS
U.off: - Grad: U
Sak: TIND SPEKEVARER AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240359/2013 Forrige lnr:


2013/143094-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: DRYFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: DRYFOOD AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240367/2013 Forrige lnr:


2013/141405-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/OLHAU
Til: VEGAR BOLÅS
U.off: - Grad: U
Sak: VEGAR BOLÅS - Dispensasjon
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT
Lnr: 240399/2013 Forrige lnr: 2013/237476


2013/125841-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/HEIBE
Til: TAGA ENGE AS
U.off: - Grad: U
Sak: TAGA ENGE AS - Revisjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240402/2013 Forrige lnr: 2013/210221


2013/143123-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 407522/BELOR
Til: NERVIK PETTER BAKERI AS ZEBRA STEINKJER
U.off: - Grad: U
Sak: NERVIK PETTER BAKERI AS ZEBRA STEINKJER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240411/2013 Forrige lnr:


2013/124029-005 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/EGWBE
Til: TRONDOS SA AVD OBS LADE VAREHUS
U.off: - Grad: U
Sak: TRONDOS SA AVD OBS LADE VAREHUS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240430/2013 Forrige lnr: 2013/230495


2013/112482-003 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408500/RULYS
Til: Bestemors Hage
U.off: - Grad: U
Sak: BESTEMORS HAGE AS - Revisjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240434/2013 Forrige lnr: 2013/225950


2013/136012-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELOLO
Til: DJUPVASSHYTTA
U.off: - Grad: U
Sak: DJUPVASSHYTTA AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240444/2013 Forrige lnr:


2013/143147-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: Norsk Dyremat
U.off: - Grad: U
Sak: NORSK DYREMAT AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240450/2013 Forrige lnr:


2013/142976-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: ØIEN HÅKON
U.off: - Grad: U
Sak: ØIEN HÅKON - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 240481/2013 Forrige lnr:


2013/143169-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: ASGEIR ØSTVIK
U.off: - Grad: U
Sak: ASGEIR ØSTVIK - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører
Dok: Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører
Lnr: 240495/2013 Forrige lnr:


2013/143170-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: NAMDAL SETTEFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240500/2013 Forrige lnr:


2013/121064-004 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/AGLAU
Til: Monica og Lars Jørgen Gangås
Sak: LARS JØRGEN GANGÅS - Godkjenning/melding
Dok: Søknad om sertifisering av rugeeggbesetning
Lnr: 240525/2013 Forrige lnr: 2013/206421


2013/143189-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: NAMDAL SETTEFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240527/2013 Forrige lnr:


2013/143199-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/KITOU
Fra: Arve Egil Okkenhaug
Sak: Arve Egil Okkenhaug - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om økning av belegg fra 33 kg til 36 kg pr m² i kylling produksjon
Lnr: 240539/2013 Forrige lnr:


2012/57723-007 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 409022/MALHO
Fra: Stordal kommune
Sak: STORDAL VASSLAG - Inspeksjon
Dok: Ber om forlenga utbetringsfrist
Lnr: 240543/2013 Forrige lnr: 2012/393298


2013/143205-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: NAMDAL SETTEFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240552/2013 Forrige lnr:


2013/143206-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: EDGAR MORTEN URTEGÅRD
U.off: - Grad: U
Sak: EDGAR MORTEN URTEGÅRD
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 240553/2013 Forrige lnr:


2013/143202-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 407522/BELOR
Til: MCDONALD'S STEINKJER
U.off: - Grad: U
Sak: MCDONALD'S STEINKJER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240558/2013 Forrige lnr:


2013/143214-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: NESHAUG ARILD BIRGER
U.off: - Grad: U
Sak: NESHAUG ARILD BIRGER
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 240569/2013 Forrige lnr:


2013/117551-004 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Driftsplansøknad 2013
Dok: Kopi - Endring av driftsplan for 2013 - Osen
Lnr: 240570/2013 Forrige lnr: 2013/235954


2013/100795-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: COOP STEINKJER SA AVD 307 COOP MEGA NAMSOS
U.off: - Grad: U
Sak: COOP STEINKJER SA AVD 307 COOP MEGA NAMSOS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240576/2013 Forrige lnr:


2013/117550-003 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Fra: Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS - Driftsplansøknad 2013
Dok: Kopi - Godkjenning av driftsplan for 2013 - Frøya
Lnr: 240577/2013 Forrige lnr: 2013/225230


2013/110589-003 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Fra: Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: LERØY MIDNOR AS AVD PRODUKSJON OG ADMINISTRASJON - Driftsplansøknad 2013
Dok: Kopi - Endring av driftsplan for 2013 - Hitra
Lnr: 240581/2013 Forrige lnr: 2013/223450


2013/142182-006 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Til: NORWAY PELAGIC AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: FASTHOLDING AV VEDTAK
Lnr: 240582/2013 Forrige lnr: 2013/239131


2013/143223-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: SELLIÅS KÅRE JORDBRUK
U.off: - Grad: U
Sak: SELLIÅS KÅRE JORDBRUK - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - SELLIÅS KÅRE JORDBRUK
Lnr: 240593/2013 Forrige lnr:


2013/115783-004 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GEROM
Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Salmar Farming AS - Lokalitet Hallarøya - Flytting av anlegg
Dok: Kopi - Utslippstillatelse 2340 tonn - Flytting av anlegg
Lnr: 240594/2013 Forrige lnr: 2013/202786


2013/141928-002 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-6 Saksans: 403000/JODRA
Fra: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sak: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Skadefellingstillatelse for en bjørn i Selbu
Dok: Kopi - Endring av fellingsområde - Skadefellingstillatelse for en bjørn - Selbu
Lnr: 240597/2013 Forrige lnr: 2013/238669


2013/115675-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 403021/MEVAL
Til: BUNNPRIS MELHUS AS
U.off: - Grad: U
Sak: BUNNPRIS MELHUS AS - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240602/2013 Forrige lnr: 2013/193572


2013/143229-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: OLE ASBJØRN ELDEN
U.off: - Grad: U
Sak: OLE ASBJØRN ELDEN - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - OLE ASBJØRN ELDEN
Lnr: 240605/2013 Forrige lnr:


2013/109324-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 403021/TOFOR
Til: Hessdalen vassverk BA
U.off: - Grad: U
Sak: HESSDALEN VASSVERK BA - ÅLEN - Revisjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240607/2013 Forrige lnr: 2013/183229


2013/143231-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: MØLLER OLAV ANDREAS
U.off: - Grad: U
Sak: MØLLER OLAV ANDREAS - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - MØLLER OLAV ANDREAS
Lnr: 240610/2013 Forrige lnr:


2013/143234-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: NYE REITANFELTET SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: NYE REITANFELTET SAMDRIFT DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - NYE REITANFELTET SAMDRIFT DA
Lnr: 240614/2013 Forrige lnr:


2013/143224-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406022/SISYN
Til: BRØDRENE SPERRE AS
U.off: - Grad: U
Sak: BRØDRENE SPERRE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240620/2013 Forrige lnr:


2013/129335-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Til: SKOGMO GJESTGIVERI AS
U.off: - Grad: U
Sak: SKOGMO GJESTGIVERI AS - Inspeksjon 2013
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240624/2013 Forrige lnr: 2013/223998


2013/143236-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 407522/BELOR
Til: SANNAN BENSIN OG SERVICE AS
U.off: - Grad: U
Sak: SANNAN BENSIN OG SERVICE AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240625/2013 Forrige lnr:


2013/143242-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: NESJØ BERG MELK DA
U.off: - Grad: U
Sak: NESJØ BERG MELK DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - NESJØ BERG MELK DA
Lnr: 240632/2013 Forrige lnr:


2013/143247-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: JOHN SÆTERNES
U.off: - Grad: U
Sak: JOHN SÆTERNES - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - JOHN SÆTERNES
Lnr: 240636/2013 Forrige lnr:


2013/143254-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: TOR KRISTIAN ROEL
U.off: - Grad: U
Sak: TOR KRISTIAN ROEL - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - TOR KRISTIAN ROEL
Lnr: 240642/2013 Forrige lnr:


2013/143251-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: NAMDAL SETTEFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240643/2013 Forrige lnr:


2013/143256-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: KJETIL ØVERENG
U.off: - Grad: U
Sak: KJETIL ØVERENG - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - KJETIL ØVERENG
Lnr: 240645/2013 Forrige lnr:


2013/143257-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: KJETIL ØVERENG
U.off: - Grad: U
Sak: KJETIL ØVERENG - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - KJETIL ØVERENG
Lnr: 240648/2013 Forrige lnr:


2013/143249-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403022/TOHLA
Til: RØROS SLAKTERI AS
U.off: - Grad: U
Sak: RØROS SLAKTERI AS - Inspeksjon - Hygieneprøver mai 2013
Dok: Tilsynsrapport - Oppfølging av hygieneprøver mai 2013
Lnr: 240656/2013 Forrige lnr:


2013/143266-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: STORSTEIN SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: STORSTEIN SAMDRIFT DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - STORSTEIN SAMDRIFT DA
Lnr: 240662/2013 Forrige lnr:


2013/143269-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: HE-SAU DA
U.off: - Grad: U
Sak: HE-SAU DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - HE-SAU DA
Lnr: 240665/2013 Forrige lnr:


2013/143267-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: NAMDAL SETTEFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240667/2013 Forrige lnr:


2013/142992-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: SIVERT MOEN JR
U.off: - Grad: U
Sak: SIVERT MOEN JR - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 240670/2013 Forrige lnr:


2013/143273-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: HALVOR MINSÅS
U.off: - Grad: U
Sak: HALVOR MINSÅS - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - HALVOR MINSÅS
Lnr: 240675/2013 Forrige lnr:


2013/143275-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: LEIF E OTTESEN
U.off: - Grad: U
Sak: LEIF E OTTESEN - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - LEIF E OTTESEN
Lnr: 240677/2013 Forrige lnr:


2013/143277-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: KJETIL ØVERENG
U.off: - Grad: U
Sak: KJETIL ØVERENG - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - KJETIL ØVERENG
Lnr: 240679/2013 Forrige lnr:


2013/141932-014 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: morten.samdal@adresseavisen.no
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på innsynshenvendelse fra Adresseavisa
Lnr: 240681/2013 Forrige lnr: 2013/240376


2013/143280-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: KJETIL ØVERENG
U.off: - Grad: U
Sak: KJETIL ØVERENG - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - KJETIL ØVERENG
Lnr: 240683/2013 Forrige lnr:


2013/143282-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: LARS INGE EKKER
U.off: - Grad: U
Sak: LARS INGE EKKER - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - LARS INGE EKKER
Lnr: 240684/2013 Forrige lnr:


2013/143276-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408500/INHDD
Til: NAMDAL SETTEFISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 240686/2013 Forrige lnr:


2013/143300-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: ØVRE LØNNUM GÅRD INGRID BIRGITTE HOLM
U.off: - Grad: U
Sak: ØVRE LØNNUM GÅRD INGRID BIRGITTE HOLM - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - ØVRE LØNNUM GÅRD INGRID BIRGITTE HOLM
Lnr: 240715/2013 Forrige lnr:


2013/143304-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: JARLE ALBRIGTSEN
U.off: - Grad: U
Sak: JARLE ALBRIGTSEN - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - JARLE ALBRIGTSEN
Lnr: 240729/2013 Forrige lnr:


2013/112148-002 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Fra: Bjørn Flore
Sak: BJØRN STÅLE FLORE - Inspeksjon
Dok: Utført tiltak
Lnr: 240735/2013 Forrige lnr: 2013/210202


2013/138939-001 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 401522/GUWEH
Fra: Eurofins
Sak: MERÅKER KJØTT AS - prøvetaking
Dok: Analyserapport
Lnr: 240757/2013 Forrige lnr:


2013/73518-003 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 409000/ANSFO
Fra: Svein Ulik Helt Brubakk
Sak: SVEIN ULRIK HELT BRUBAKK - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 240758/2013 Forrige lnr: 2013/188210


2013/133370-002 I Datert: 20.06.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 401522/GUWEH
Fra: Eurofins
Sak: MERÅKER KJØTT AS - Prøvetaking
Dok: Analyserapport
Lnr: 240760/2013 Forrige lnr: 2013/229423


2013/140373-002 U Datert: 27.06.2013 Arkiv: 49 Saksans: 408022/AMWOS
Til: Mari Helene Kårstad
U.off: - Grad: U
Sak: Life-helse co Life Capital as org. nr 989650645 - Bekymringsmelding
Dok: Svar på henvendelse på produktet super smoothie
Lnr: 240762/2013 Forrige lnr: 2013/235313


2013/104424-001 I Datert: 14.05.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 401522/GUWEH
Fra: Eurofins
Sak: MERÅKER KJØTT AS -Prøvetaking
Dok: Analyserapport
Lnr: 240763/2013 Forrige lnr:


2013/122385-001 I Datert: 06.06.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 401522/GUWEH
Fra: Eurofins
Sak: MERÅKER KJØTT AS -Prøvetaking
Dok: Analyserapport
Lnr: 240764/2013 Forrige lnr:


2013/125465-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/KAMOI
Fra: Coop Prix Kyrksæterøra
Sak: COOP ORKLA MØRE SA AVD 017 COOP PRIX KYRKSÆTERØRA - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 240765/2013 Forrige lnr: 2013/224865


2013/134640-005 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400021/ELSBE
Til: RUNE ANDRÉ KARLSBAKK
U.off: - Grad: U
Sak: Hestehold, Sula - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG OG AVVIKLING AV DYREHOLD
Lnr: 240766/2013 Forrige lnr: 2013/222746


2013/99758-002 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/PHMOR
Fra: Handeriet Gåseid AS
Sak: HANDLERIET GÅSEID AS - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 240767/2013 Forrige lnr: 2013/168511


2013/143165-001 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/HAMIN
Fra: Jørgen Skogmo
Sak: Jørgen Skogmo - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt
Lnr: 240775/2013 Forrige lnr:


2013/142402-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/ODHEG
Til: TUPPEN OG LILLEMOR AS
U.off: - Grad: U
Sak: TUPPEN OG LILLEMOR AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 240782/2013 Forrige lnr:


2013/143317-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: SIGNE OG JØRN NORDMELAND
U.off: - Grad: U
Sak: SIGNE OG JØRN NORDMELAND - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - SIGNE OG JØRN NORDMELAND
Lnr: 240790/2013 Forrige lnr:


2013/143318-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: KNUT-KÅRE VALSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: KNUT-KÅRE VALSTAD
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 240796/2013 Forrige lnr:


2013/98851-004 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/KNARE
Fra: Alf Magnar Reberg
Sak: REBERG ALF MAGNAR - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 240802/2013 Forrige lnr: 2013/224597


2013/100773-002 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Fra: Kiwi Namsos
Sak: NG KIWI MIDT-NORGE AS AVD 121 NAMSOS - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 240808/2013 Forrige lnr: 2013/230878


2013/134451-002 I Datert: 29.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Fra: TH Ytterdal
Sak: YTTERDAL TH - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 240810/2013 Forrige lnr: 2013/224983


2013/129091-004 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/ANMDA
Til: PER ARNE ALVESTAD
U.off: - Grad: U
Sak: PER ARNE ALVESTAD - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240832/2013 Forrige lnr: 2013/240273


2013/143319-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401521/TERJO
Til: YTTERØYKYLLING AS
U.off: - Grad: U
Sak: YTTERØYKYLLING AS - Tilsynsrapport mai-juni 2013
Dok: TILSYNSRAPPORT kjøttforedling mai-juni 2013
Lnr: 240847/2013 Forrige lnr:


2013/138205-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 403021/MEVAL
Til: MATMEGLEREN AS
U.off: - Grad: U
Sak: MATMEGLEREN AS - MELHUS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 240868/2013 Forrige lnr:


2013/143359-001 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 409021/LAOME
Fra: Møre og Romsdal fylkeskommune
Sak: Norsk Sjømat Oppdrett AS .- Lokalitet Syvdsnesstranda i Vanylven kommune - Ny lokalitet
Dok: Oversending - Søknad om ny lokalitet for matfiskproduksjon laks aure og regnbogeaure
Lnr: 240877/2013 Forrige lnr:


2013/130816-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 400500/HAMIN
Til: MARGIT SOFIE VALMO
U.off: - Grad: U
Sak: Stig Olsen - Bekymringsmelding
Dok: RAPPORT
Lnr: 240887/2013 Forrige lnr: 2013/218829


2013/143333-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 406000/KRNES
Til: Sunnmøre politidistrikt
U.off: Offl. § 18 Grad: UO
Sak: Politianmeldelse- ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok: Politianmeldelse- ***** ***** ***** ***** ***** *****
Lnr: 240898/2013 Forrige lnr: 2013/240857


2013/143369-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: ARNT LEONARD TVEDT
U.off: - Grad: U
Sak: ARNT LEONARD TVEDT
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON 01.07.2013
Lnr: 240899/2013 Forrige lnr:


2013/143378-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 403022/EIHEG
Fra: Anonym varsler
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 710
Lnr: 240908/2013 Forrige lnr: 2013/248516


2013/143382-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403021/MASSO
Fra: Svend Erik Bones
Sak: Svend Erik Bones - Rognes - Slaktekyllingproduksjon - Tetthet
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt/m²
Lnr: 240913/2013 Forrige lnr:


2013/118138-003 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 407521/IRSKE
Til: KJELL SLÅLI
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM AVLIVING
Lnr: 240921/2013 Forrige lnr: 2013/211832


2013/121064-005 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/AGLAU
Til: Monica og Lars Jørgen Gangås
Sak: LARS JØRGEN GANGÅS - Godkjenning/melding
Dok: Søknad om sertifisering av rugeeggbesetning
Lnr: 240933/2013 Forrige lnr: 2013/240525


2013/138314-004 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 406021/ASVAG
Fra: Myklebust hvalprodukter AS
Sak: Fiskebåtrederiet Kato - Myklebust hvalprodukter AS - Lossing/mottak av hvalkjøtt
Dok: Dokumenter mottatt ved hvalkjøttkontrollen 01.07.2013
Lnr: 240937/2013 Forrige lnr: 2013/231967


2013/118981-002 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 409021/LAOME
Fra: Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal
Sak: Salmar Organic AS - MSJ 3 - 5 - Lokalitet 27596 Røneset - Tilbaketrekking
Dok: Kopi - Vedtak om tilbaketrekking av akvakulturtillatelse
Lnr: 240941/2013 Forrige lnr: 2013/199242


2013/120282-002 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ODHEG
Fra: Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal
Sak: Snadder og Snaskum AS - Lokalitet 12911 Røttingsnes - Tilbaketrekking
Dok: Kopi - Vedtak om tilbaketrekking av akvakulturtillatelse
Lnr: 240946/2013 Forrige lnr: 2013/201490


2013/114523-002 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 406021/ULMAT
Fra: Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal
Sak: Keiser Wilhelm AS - Lokalitet Tueneset - Landanlegg for oppdrett av hummer
Dok: Kopi - Vedtak om tilbaketrekking av akvakulturtillatelse
Lnr: 240949/2013 Forrige lnr: 2013/192040


2013/133803-002 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408500/BERIK
Fra: Ola Baarset
Sak: BAARSET OLA - Inspeksjon
Dok: Vedrørende tilsynsrappport
Lnr: 240968/2013 Forrige lnr: 2013/223931


2013/138671-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/MIHAM
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2013
Dok: VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2013 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Lnr: 240970/2013 Forrige lnr: 2013/232275


2013/99758-003 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/PHMOR
Til: Handeriet Gåseid AS m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: HANDLERIET GÅSEID AS - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 240988/2013 Forrige lnr: 2013/240767


2013/08627-005 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Til: SKAGE BARNEHAGE
U.off: - Grad: U
Sak: SKAGE BARNEHAGE - Revisjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 241019/2013 Forrige lnr: 2013/217805


2013/129872-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: HITRA LAKS AS
U.off: - Grad: U
Sak: HITRA LAKS AS - Revisjon
Dok: HITRA LAKS AS - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 241021/2013 Forrige lnr: 2013/217116


2013/127046-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Til: ODD URAN
U.off: - Grad: U
Sak: ODD URAN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - ØREMERKER
Lnr: 241031/2013 Forrige lnr:


2013/141317-005 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 400500/ANMPY
Til: Edith Valfridsson (edith.valfridsson@lierne.kommune.no)
Sak: Sommarlovsentreprenørene i Vaajma - The cup cake girl - Næringsmiddelvirksomhet
Dok: Bekreftelse på mottatt melding
Lnr: 241065/2013 Forrige lnr: 2013/237324


2013/100005-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 403021/MEVAL
Fra: Anders Bjørnerem
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: HBC BERKÅK AS - Godkjenning/melding
Dok: PL-007 Intern Driftskontroll
Lnr: 241090/2013 Forrige lnr: 2013/184537


2013/143483-001 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401500/KITOU
Fra: Bjoern Harald Lundsvoll
Sak: Bjørn Harald Lundsvoll - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt/m²
Lnr: 241103/2013 Forrige lnr:


2013/100005-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 403021/MEVAL
Fra: Anders Bjørnerem
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: HBC BERKÅK AS - Godkjenning/melding
Dok: HACCP prosedyre
Lnr: 241107/2013 Forrige lnr: 2013/241090


2013/100005-004 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 403021/MEVAL
Fra: Anders Bjørnerem
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: HBC BERKÅK AS - Godkjenning/melding
Dok: vaskeinstruks berkåk
Lnr: 241113/2013 Forrige lnr: 2013/241107


2013/100005-005 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 403021/MEVAL
Fra: Anders Bjørnerem
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: HBC BERKÅK AS - Godkjenning/melding
Dok: 9. PL-013 Risk analysis HBC Berkåk 20130418.xls
Lnr: 241122/2013 Forrige lnr: 2013/241113


2013/100005-006 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 403021/MEVAL
Fra: Anders Bjørnerem
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: HBC BERKÅK AS - Godkjenning/melding
Dok: Kopi av Renholdsplan HBC Berkåk 01.xlsx
Lnr: 241131/2013 Forrige lnr: 2013/241122


2012/39894-006 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: DYRHAUG THOR MAGNE
U.off: - Grad: U
Sak: DYRHAUG THOR MAGNE - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG ENDRET FRIST
Lnr: 241153/2013 Forrige lnr: 2013/62917


2013/143501-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 401522/MAGER
Til: CHINA-PALACE AS
U.off: - Grad: U
Sak: CHINA-PALACE AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241155/2013 Forrige lnr:


2013/32724-027 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 403022/EIHEG
Fra: Birgit R Krogstie
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Gauldal
Dok: Antibiotikaresistente bakterier i kylling
Lnr: 241175/2013 Forrige lnr: 2013/234630


2013/143520-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 530 Saksans: 408000/SOALM
Fra: *****
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Rosenborg Ballklubb - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - Kontaktskjema mattilsynet.no - 01072013 - 21:07:45
Lnr: 241181/2013 Forrige lnr:


2013/143548-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408500/ILSKR
Fra: Nordlandets dag
Sak: Nordlandets dag - Næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om kortvarig næringsmiddelvirksomhet - Nordlandets dag - Kjørsvikbugen i Aure - 025072013
Lnr: 241203/2013 Forrige lnr:


2013/143527-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 401522/MAGER
Til: PALERMO VERDAL AS
U.off: - Grad: U
Sak: PALERMO VERDAL AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241205/2013 Forrige lnr:


2013/143560-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 401522/MAGER
Til: SICILIANA AS
U.off: - Grad: U
Sak: SICILIANA AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241238/2013 Forrige lnr:


2013/143577-001 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 408022/ROEHO
Fra: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sak: Vannregionutvalget Trødnelag - Møte 2013
Dok: Innkalling til møte i vannregionutvalget 26082013
Lnr: 241251/2013 Forrige lnr:


2013/131936-002 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/IVSHA
Til: MOUM KJELL
U.off: - Grad: U
Sak: MOUM KJELL - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 241272/2013 Forrige lnr: 2013/222324


2013/143069-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: SEVERIN KLUKEN
U.off: - Grad: U
Sak: SEVERIN KLUKEN - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 241297/2013 Forrige lnr:


2012/156611-007 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 409021/MANDE
Fra: Møre og Romsdal fylkeskommune
Sak: Etablering utvidelse TMR - Aqua Farms Vartdal AS - Lokalitet Bjørndalen - Akvakultursøknad
Dok: KOPI - Løyve til biomasseauke og utlegging av ekstra forflåte på lokalitet 12308 Bjørndal i Ørsta kommune
Lnr: 241301/2013 Forrige lnr: 2013/201505


2013/143621-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408000/MATS
Fra: DANICA PENSJONSFORSIKRING AS
U.off: - Grad: U
Sak: DANICA PENSJONSFORSIKRING AS - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 241322/2013 Forrige lnr:


2013/134731-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Til: HÅVARD TRONSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: HÅVARD TRONSTAD - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241338/2013 Forrige lnr: 2013/225460


2013/127017-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Til: ODD URAN
U.off: - Grad: U
Sak: ODD URAN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 241349/2013 Forrige lnr:


2013/26405-030 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408500/OYKLA
Fra: Lucie Prochazkova
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Nordmøre
Dok: Innførsel av hund til Norge - Kontaktskjema mattilsynet.no - 02072013 - 09:39:31
Lnr: 241359/2013 Forrige lnr: 2013/238586


2012/22143-009 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Fra: Haram kommune - Eigedom og teknisk drift
Sak: Haram kommunale vassverk Indre - Revisjon - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 drikkevann
Dok: Tilbakemelding i samband med vedtak gitt av Mattilsynet
Lnr: 241362/2013 Forrige lnr: 2013/235829


2012/22141-010 I Datert: 28.06.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Fra: Haram kommune - Eigedom og teknisk drift
Sak: Haram kommunale vassverk Ytre - Revisjon - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 drikkevann
Dok: Tilbakemelding i samband med vedtak gitt av Mattilsynet
Lnr: 241368/2013 Forrige lnr: 2013/235826


2013/88190-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/KAMOI
Fra: Life Orkanger AS
Sak: LIFE ORKANGER AS - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 241393/2013 Forrige lnr: 2013/167426


2013/143582-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 401522/MAGER
Til: POOK THAIMAT AS
U.off: - Grad: U
Sak: POOK THAIMAT AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241405/2013 Forrige lnr:


2012/86366-008 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 406022/PHMOR
Fra: Kiwi Nørve
U.off: - Grad: U
Sak: NG KIWI MØRE AS AVD NØRVE - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding på gjennomført vedtak
Lnr: 241408/2013 Forrige lnr: 2013/232389


2013/70955-005 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Fra: Meråker Kjøtt AS
Sak: MERÅKER KJØTT AS - Revisjon listeriaprosjekt
Dok: Vedlegg avvik i forbindelse med revisjon hos Meråker Kjøtt AS
Lnr: 241409/2013 Forrige lnr: 2013/224297


2013/143657-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 423 Saksans: 400021/AUSKR
Fra: Norges Miljøvernforbund
U.off: - Grad: U
Sak: Norges Miljøvernforbund - Stopp de enorme næringssaltuslipp fra fiskeoppdrett i Møre og Romsdal
Dok: Kopi - Det er nødvendig å få stoppet enorme næringssaltuslipp fra fiskeoppdrett i Møre og Romsdal
Lnr: 241419/2013 Forrige lnr:


2013/134640-006 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400021/ELSBE
Til: RUNE ANDRÉ KARLSBAKK
U.off: - Grad: U
Sak: Hestehold, Sula - Inspeksjon
Dok: FASTHOLDING AV VEDTAK
Lnr: 241431/2013 Forrige lnr: 2013/240766


2012/22132-014 X Datert: 01.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til:
Sak: Giske kommunale vassverk - Revisjon - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 drikkevann
Dok: Midlertidig svar fra vassverket
Lnr: 241436/2013 Forrige lnr: 2013/234655


2013/90465-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Aure kommune
Sak: Etablering utvidelse TMR- SalMar Farming AS - Anlegg for oppdrett av matfisk av laks aure og regnbogeaure - Lokalitet Gjerde - Aure kommune
Dok: Kopi - Vedrørende søknad frå SalMar Farming AS om ny lokalitet ved Gjerde i Aure kommune
Lnr: 241448/2013 Forrige lnr: 2013/195778


2013/129337-006 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Elena Zhak
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Klage på vedtak
Lnr: 241479/2013 Forrige lnr: 2013/228855


2013/137477-005 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Ludmila Solheim
Sak: ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Klage på vedtak
Lnr: 241482/2013 Forrige lnr: 2013/230366


2013/143718-001 U Datert: 02.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 406021/ULMAT
Til: KJERSTAD MAGNE
U.off: - Grad: U
Sak: KJERSTAD MAGNE - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - KJERSTAD MAGNE
Lnr: 241517/2013 Forrige lnr:


2013/134998-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Møre og Romsdal fylkeskommune
Sak: Atlantos AS - Salmar Farming AS - Lokalitet 31338 Storskjeret - Samlokalisering
Dok: M-AV-27 Atlantos AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks aure og regnbogeaure i sjø - Lokaliteten 313389 Storskjeret i Aure kommune
Lnr: 241524/2013 Forrige lnr: 2013/232670


2013/135001-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 409021/ARSKA
Fra: Møre og Romsdal fylkeskommune
Sak: Norsk Sjømat AS - Salmar Farming AS - Løyve til samlokalisering på lokalitet Andholmen i Smøla kommune
Dok: M-ST-8 Norsk Sjømat Oppdrett AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø - Lokalitet 32277 Andholmen 1 i Smøla kommune
Lnr: 241534/2013 Forrige lnr: 2013/232707


2012/120155-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 401521/IVSHA
Til: TRØNDELAG HUND- OG KATTESENTER AS
U.off: - Grad: U
Sak: TRØNDELAG HUND- OG KATTESENTER AS - Nytt dyrehold
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241540/2013 Forrige lnr: 2012/200946


2013/143743-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Fra: Anita Østby
U.off: - Grad: U
Sak: Stiftelsen Norsk revyfestival - Norsk revyfestival 2013
Dok: SV: Norsk Revyfestival
Lnr: 241550/2013 Forrige lnr:


2013/126612-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408021/ALHEG
Til: Rimi Rosenborg
U.off: - Grad: U
Sak: RIMI ROSENBORG - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 241561/2013 Forrige lnr: 2013/229084


2013/143846-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/GUNHY
Fra: Anonym varsler
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Kari mørkved - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 722
Lnr: 241687/2013 Forrige lnr:


2013/138392-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: KINE'S CORNER AS
U.off: - Grad: U
Sak: KINE'S CORNER AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241693/2013 Forrige lnr:


2013/138416-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: OASEN NAMSOS SVØMMEHALL
U.off: - Grad: U
Sak: OASEN NAMSOS SVØMMEHALL - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241696/2013 Forrige lnr:


2013/125237-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS AVD HAMSTAD BAKERIKAFE
U.off: - Grad: U
Sak: HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS AVD HAMSTAD BAKERIKAFE - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241697/2013 Forrige lnr:


2013/125244-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: MASI BENSIN AS
U.off: - Grad: U
Sak: MASI BENSIN AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241698/2013 Forrige lnr:


2013/143852-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408000/MATS
Fra: CAFÉ AU LEK AS
U.off: - Grad: U
Sak: CAFÉ AU LEK AS - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 241699/2013 Forrige lnr:


2013/125249-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: HIMMEL & HAV NAMSOS
U.off: - Grad: U
Sak: HIMMEL & HAV NAMSOS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241700/2013 Forrige lnr:


2013/125126-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS AVD REMASENTERET
U.off: - Grad: U
Sak: HAMSTAD BUTIKKDRIFT AS AVD REMASENTERET - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241701/2013 Forrige lnr:


2013/139471-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: SØRSIA SERVICE AS
U.off: - Grad: U
Sak: SØRSIA SERVICE AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241702/2013 Forrige lnr:


2013/139515-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: BANGSUND TRAFIKKSENTER AS
U.off: - Grad: U
Sak: BANGSUND TRAFIKKSENTER AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241704/2013 Forrige lnr:


2013/143854-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 406022/PHMOR
Fra: Anonym varsler
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: kysten rundt asian takeaway - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 725
Lnr: 241705/2013 Forrige lnr:


2013/143857-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Dyrevernnemnda i Klæbu, Malvik og Trondheim
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Kim Andre Di Leggerini - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 726
Lnr: 241709/2013 Forrige lnr:


2013/143867-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Fra: HITRAMAT FARMING AS
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: HITRAMAT FARMING AS - Driftsplansøknad 2013
Dok: Driftsplansøknad AR48635018 for HITRAMAT FARMING AS 2013
Lnr: 241719/2013 Forrige lnr:


2013/136298-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 436 Saksans: 406021/ULMAT
Fra: Sølvtrans
Sak: SØLVTRANS REDERI AS - Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Dok: Tilbakemelding - Transportenhetens konstruksjon vann- brønn- og/eller rørsystemer
Lnr: 241749/2013 Forrige lnr: 2013/229448


2013/136532-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Til: HOLTAN BERNT TORBJØRN
U.off: - Grad: U
Sak: HOLTAN BERNT TORBJØRN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241758/2013 Forrige lnr:


2013/134584-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Til: JOHN HALVOR BERG
U.off: - Grad: U
Sak: JOHN HALVOR BERG - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241785/2013 Forrige lnr: 2013/225194


2013/128846-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 409021/UNYTR
Fra: Ole Ringdal AS
Sak: RINGDAL OLE AS - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding etter inspeksjon
Lnr: 241795/2013 Forrige lnr: 2013/215737


2013/143934-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/MIHAM
Fra: Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sak: SinkaBerg-Hansen AS - Lokalitet 26335 Geitholmen i Vikna kommune - Akvakultur av matfisk av laks ørret og regnbueørret i sjøvann
Dok: SinkaBerg-Hansen AS - Akvakultur av matfisk av laks ørret og regnbueørret i sjøvann - Bortfall av midlertidig tillatelse til utvidet lokalitetsbiomasse på 26335 Geitholmen i Vikna kommune
Lnr: 241811/2013 Forrige lnr:


2013/136844-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/HEIBE
Til: Snadder og Snaskum AS
U.off: - Grad: U
Sak: SNADDER OG SNASKUM AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED ANALYSESVAR
Lnr: 241812/2013 Forrige lnr:


2013/143948-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403021/MASSO
Fra: Nils Gunnar og Wenche Hartvigsen
U.off: - Grad: U
Sak: NILS GUNNAR HARTVIGSEN - SOKNEDAL - Slaktekyllingproduksjon - Tetthet
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt pr m2
Lnr: 241860/2013 Forrige lnr:


2013/88190-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/KAMOI
Fra: Bringwell Norge AS
Sak: LIFE ORKANGER AS - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding etter inspeksjon
Lnr: 241870/2013 Forrige lnr: 2013/241393


2013/137454-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: FROAN FORRETNINGSDRIFT AS
U.off: - Grad: U
Sak: FROAN FORRETNINGSDRIFT AS - Inspeksjon
Dok: FROAN FORRETNINGSDRIFT AS - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 241875/2013 Forrige lnr:


2012/239193-002 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 403022/RAEIN
Fra: *****
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: Orientering om avliving
Lnr: 241908/2013 Forrige lnr: 2012/403885


2013/143937-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 626 Saksans: 400021/MEMOE
Til: SØLVTRANS REDERI AS
U.off: - Grad: U
Sak: SØLVTRANS REDERI AS - Dispensasjonssøknad
Dok: VEDTAK OM AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD - transportforskriften - samtransport
Lnr: 241912/2013 Forrige lnr:


2013/119226-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ABHOS
Til: BUNNPRIS BAKKLANDET AS
U.off: - Grad: U
Sak: BUNNPRIS BAKKLANDET AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 241918/2013 Forrige lnr:


2013/142560-004 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Bjørnar Paulsen
Sak: Aqua Gen AS- søknad om stryking fra lokalitet 19015 Stokkvika
Dok: Flytting av stamfisk.
Lnr: 241941/2013 Forrige lnr: 2013/239538


2013/143970-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407500/LUSJA
Til: PETTER FARBU BERFJORD
U.off: - Grad: U
Sak: PETTER FARBU BERFJORD - Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR
Lnr: 241945/2013 Forrige lnr:


2013/139865-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400500/MIHAM
Til: MIDT NORSK HAVBRUK AS
U.off: - Grad: U
Sak: MIDT NORSK HAVBRUK AS - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG OM AVLUSNING LOKALITET LILLE KVITHOLMEN
Lnr: 241954/2013 Forrige lnr: 2013/234555


2013/143937-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 626 Saksans: 400021/MEMOE
Fra: Marine Harvest Norway AS
U.off: - Grad: U
Sak: SØLVTRANS REDERI AS - Dispensasjonssøknad
Dok: Dispensasjonssøknad - brønnbåtlasting- to lokaliteter på samme tur siste rest
Lnr: 241964/2013 Forrige lnr: 2013/241912


2013/116048-004 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 405500/INMHO
Fra: Vikenco AS
Sak: VIKENCO AS - Revisjon
Dok: Søknad om dispensasjon knyttet til Akvakulturforskriften 46
Lnr: 241983/2013 Forrige lnr: 2013/232859


2010/39741-011 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/STROM
Fra: Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sak: Marine Harvest AS - Lokaliteten Selvågen - Akvakulturtillatelse
Dok: Marine Harvest Norway AS - Akvakultur av matfisk av laks ørret og regnbueørret i sjøvann - Forlengelse av midlertidig tillatelse til lokalitetsetablering - 12695 Selvågen i Nærøy kommune
Lnr: 241999/2013 Forrige lnr: 2012/466178


2012/270438-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/GUNHY
Til: INGVAR MONSETH
U.off: - Grad: U
Sak: INGVAR MONSETH - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242018/2013 Forrige lnr: 2013/32428


2013/129337-007 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: *****
U.off: Offl. § 24 første ledd Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Vedrørende ulovlig innførsel av hunder
Lnr: 242032/2013 Forrige lnr: 2013/241479


2012/175257-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HIVSE
Til: MAREN EIDE
U.off: - Grad: U
Sak: MAREN EIDE - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 242060/2013 Forrige lnr: 2012/375777


2013/144001-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELOLO
Til: GRANDE FJORD HOTEL & HYTTER AS
U.off: - Grad: U
Sak: GRANDE FJORD HOTEL & HYTTER AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 242062/2013 Forrige lnr:


2013/144088-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 545 Saksans: 408500/INHDD
Til: Fortuna Oils AS
U.off: - Grad: U
Sak: Fortuna Oils AS - Helseattest Canada
Dok: CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH
Lnr: 242071/2013 Forrige lnr: 2013/242290


2013/121678-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/ANMPY
Til: NILS WILLIKSEN AS AVD FLERENGSTRAND
U.off: - Grad: U
Sak: NILS WILLIKSEN AS AVD FLERENGSTRAND - Inspeksjon juni2013
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 242107/2013 Forrige lnr: 2013/238368


2013/144133-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 407500/LUSJA
Til: HANS EIRIK BROMSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: HANS EIRIK BROMSTAD (Orgnr: 874022802)
Dok: Referat etter møte 26.06.2013
Lnr: 242128/2013 Forrige lnr:


2013/143927-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Fiskeridirketoratet
Sak: Salmar Farming AS - Lokalitet 31037 Masterholman II i Roan kommune - Bortfall av midlertidig lokalitet
Dok: KOPI - Melding om bortfall av midlertidig lokalitet 31037 Masterholmane II
Lnr: 242157/2013 Forrige lnr:


2013/50041-005 I Datert: 14.03.2013 Arkiv: 626 Saksans: 400500/MIHAM
Fra: Fiskeridirektoratet
Sak: EMILSEN FISK AS - Driftsplansøknad 2013
Dok: KOPI - Godkjenning av driftsplan for 2013 - Korrigert versjon
Lnr: 242161/2013 Forrige lnr: 2013/102724


2013/67661-004 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 408021/GUNHY
Til: TORE ALSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: TORE ALSTAD - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 242163/2013 Forrige lnr: 2013/143766


2013/133182-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/MIHAM
Fra: Fiskeridirektoratet
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: VETERINÆRMEDISINSK OPPDRAGSSENTER AVD NAMSOS - Driftsplansøknad 2013
Dok: KOPI - Driftsplan 2013-2014
Lnr: 242167/2013 Forrige lnr: 2013/225979


2013/106165-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: Dal-pro AS
U.off: - Grad: U
Sak: DALPRO AS - Revisjon
Dok: DALPRO AS - VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242169/2013 Forrige lnr: 2013/222172


2013/138314-005 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 406021/ASVAG
Til: Myklebust hvalprodukter AS
U.off: - Grad: U
Sak: Fiskebåtrederiet Kato - Myklebust hvalprodukter AS - Lossing/mottak av hvalkjøtt
Dok: HVALKJØTTKONTROLL OG VEDTAK OM GEBYR
Lnr: 242174/2013 Forrige lnr: 2013/240937


2013/144164-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/GUNHY
Fra: Ukjent avsender
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Robert Olsen - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 734
Lnr: 242183/2013 Forrige lnr:


2013/100701-004 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/LEBED
Fra: Ivar Oust
U.off: - Grad: U
Sak: OUST IVAR - KJØTTKONTROLL
Dok: Klage på at jeg ikke har mottatt svar på klage om kassasjonsvedtak 06052013
Lnr: 242230/2013 Forrige lnr: 2013/176114


2013/144187-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403021/MASSO
Fra: Arnt Ove Løvås
U.off: - Grad: U
Sak: ARNT OVE LØVÅS - MELHUS - Slaktekyllingproduksjon - Tetthet
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt pr m2
Lnr: 242243/2013 Forrige lnr:


2013/144198-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: GEIR SCHRIWER
U.off: - Grad: U
Sak: Salmar Farming AS- Lokalitet 32297 Andholmen - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører - oppfyllelse varslingsplikt
Dok: Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører
Lnr: 242260/2013 Forrige lnr:


2013/106110-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Fra: Eva Karin Bergli
Sak: HITRAMAT AS - Inspeksjon
Dok: Søknad om forlenget frist
Lnr: 242265/2013 Forrige lnr: 2013/209971


2013/136896-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/DAAHE
Til: TYRHOLM & FARSTAD AS
U.off: - Grad: U
Sak: TYRHOLM & FARSTAD AS - Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast eller treemballasje
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING OG VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR
Lnr: 242274/2013 Forrige lnr: 2013/229246


2013/106110-004 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 404000/KRMLY
Til: Eva Karin Bergli m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: HITRAMAT AS - Inspeksjon
Dok: HITRAMAT AS - BREV MED NY FRIST
Lnr: 242278/2013 Forrige lnr: 2013/242265


2013/144008-001 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 636 Saksans: 403021/TOFOR
Fra: Melhus kommune
Sak: Melhus Kommune - Frikontroll floghavre 2013
Dok: Ber om frikontroll for floghavre jfr vedlagte gårdsbruk
Lnr: 242280/2013 Forrige lnr:


2013/113904-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Fra: Fiskeridirektoratet
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: SALMAR FARMING AS AVD HITRA - Driftsplansøknad 2013
Dok: KOPI - Endring av godkjent driftsplan for 2013 - Hitra og Frøya
Lnr: 242286/2013 Forrige lnr: 2013/210567


2013/113905-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Fra: Fiskeridirketratet
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2013
Dok: KOPI - Endring av godkjent driftsplan for 2013 - Hitra og Frøya
Lnr: 242288/2013 Forrige lnr: 2013/204938


2013/144088-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 545 Saksans: 408500/INHDD
Fra: Bente Irene Skomsøy
Sak: Fortuna Oils AS - Helseattest Canada
Dok: HC Fortuna til Canada
Lnr: 242290/2013 Forrige lnr:


2013/119853-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Til: FRANKS SPESIALITETER Frank Eckert
U.off: - Grad: U
Sak: FRANKS SPESIALITETER Frank Eckert - Inspeksjon
Dok: KOPI AV TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242294/2013 Forrige lnr: 2013/203039


2013/46804-004 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/GUNHY
Til: VASSLI NILS LAURITS
U.off: - Grad: U
Sak: VASSLI NILS LAURITS - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242298/2013 Forrige lnr: 2013/137616


2013/144189-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 511-4 Saksans: 400500/MIHAM
Til: RØRVIK FISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: RØRVIK FISK AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT INSPEKSJON AV VAREPARTI 0107-2013
Lnr: 242299/2013 Forrige lnr:


2013/134011-004 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Fiskeridirektoratet
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: SALMAR FARMING AS AVD BESSAKER - Driftsplansøknad 2013
Dok: KOPI - Endring av driftsplan for 2013 - Roan og Åfjord nord - Koordineringsområde Fosen nord
Lnr: 242300/2013 Forrige lnr: 2013/234095


2013/141932-020 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisa
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Sak 2013/141932 - Innsyn i dokument DK Sunnmøre - til Adresseavisa v/ Morten Samdal
Lnr: 242348/2013 Forrige lnr: 2013/242234


2013/120713-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ABHOS
Til: REMA 1000 ROSENBORG
U.off: - Grad: U
Sak: REMA 1000 ROSENBORG - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 242384/2013 Forrige lnr:


2013/138092-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Til: AQUA GEN AS AVD TRONDHEIM
U.off: - Grad: U
Sak: Aqua Gen AS - Flytting av stamfisk fra lokalitet 19015 Stokkvika til 13491 Bringberget
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM BÅNDLEGGING AV 13491 BRINGBERGET OG TILLATELSE TIL FLYTTING FRA 19015 STOKKVIKA TIL BRINGBERGET
Lnr: 242401/2013 Forrige lnr: 2013/231377


2013/143393-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/WEBRE
Til: OUST IVAR
U.off: - Grad: U
Sak: OUST IVAR - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 242404/2013 Forrige lnr: 2013/242363


2013/144258-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 769 Saksans: 104005/MEREM
Til: ROSUND DRIFT AS
U.off: - Grad: U
Sak: ROSUND DRIFT AS - Dispensasjonssøknad
Dok: AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD FOR INNFRYSING AV RUND, UBLØGGET BLÅKVEITE - ATLANTIC STAR M2000
Lnr: 242412/2013 Forrige lnr:


2013/119853-004 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Til: FRANKS SPESIALITETER Frank Eckert
U.off: - Grad: U
Sak: FRANKS SPESIALITETER Frank Eckert - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242414/2013 Forrige lnr: 2013/242294


2013/138140-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 401521/IVSHA
Til: NEDRE BJØRVIKA KJOS HANSSEN
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 242430/2013 Forrige lnr: 2013/231475


2013/144318-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408000/MATS
Fra: NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT
U.off: - Grad: U
Sak: NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 242445/2013 Forrige lnr:


2013/143412-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/WEBRE
Til: RUNE OVERREIN
U.off: - Grad: U
Sak: RUNE OVERREIN - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 242447/2013 Forrige lnr:


2013/144324-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT
U.off: - Grad: U
Sak: NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 242459/2013 Forrige lnr:


2013/144341-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Aslaug Marie Dahl
U.off: - Grad: U
Sak: Aslaug Marie Dahl - Papegøyer i butikk
Dok: Papegøyer i butikk - Kontaktskjema mattilsynet.no - 02072013 - 22:07:27
Lnr: 242482/2013 Forrige lnr:


2013/143391-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: LYSET GÅRD AS
U.off: - Grad: U
Sak: LYSET GÅRD AS - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KALKUN
Lnr: 242508/2013 Forrige lnr:


2013/144369-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/HAMIN
Fra: Andreas Svarliaunet
Sak: Andreas Svarliaunet - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Slaktekyllingproduksjon - Melding om tetthet over 33 kg levende vekt M2
Lnr: 242536/2013 Forrige lnr:


2013/144367-001 N Datert: 03.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til: Asbjørn Vågsholm
U.off: - Grad: U
Sak: Vannforsyning - Reguleringsplan Svorshamna industriområde, Ellingsøya ( Tidligere Hovde vassverk )
Dok: Reguleringsplaner for Svorshamna industriområde - Ellingsøya
Lnr: 242537/2013 Forrige lnr: 2013/245011


2013/141932-021 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisen
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på anmodning om dokumentinnsyn av 01072013- Adresseavisen- Morten Samdal
Lnr: 242543/2013 Forrige lnr: 2013/242348


2013/144379-001 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/HAMIN
Fra: Inge Olav Lilleøen
Sak: Inge Olav Lilleøen - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Slaktekyllingproduksjon - Melding om tetthet over 33 kg levendevekt M2
Lnr: 242556/2013 Forrige lnr:


2013/139948-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/PHMOR
Fra: Coop Marked Haramsøy
Sak: COOP ORKLA MØRE SA AVD 227 COOP MARKED HARAMSØY - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 242565/2013 Forrige lnr: 2013/234576


2013/120698-003 I Datert: 29.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ABHOS
Fra: REMA 1000 Olav Trygvasonsgate
Sak: REMA 1000 OLAV TRYGVASONSGATE - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vetdak
Lnr: 242581/2013 Forrige lnr: 2013/234187


2013/90662-004 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 405500/GEGGJ
Fra: Odd Helge Bruun
Sak: BRUUN ODD HELGE - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vetdak
Lnr: 242589/2013 Forrige lnr: 2013/236362


2009/17504-005 I Datert: 29.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408500/EROPD
Fra: Non B Nedal
Sak: JON B NEDAL - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vetdak
Lnr: 242591/2013 Forrige lnr: 2013/96944


2013/134624-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 409022/KRAST
Til: UTSIKTEN FJELLKRO AS
U.off: - Grad: U
Sak: Utsikten - Tilsyn 2013
Dok: TILSYNSRAPPORT DRIKKEVANN
Lnr: 242644/2013 Forrige lnr: 2013/225214


2013/144177-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/ROHEL
Til: SVEAN FRODE
U.off: - Grad: U
Sak: SVEAN FRODE - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242654/2013 Forrige lnr:


2013/131372-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408500/ILSKR
Til: Thon Hotel Kristiansund
U.off: - Grad: U
Sak: THON HOTEL KRISTIANSUND - Revisjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 242667/2013 Forrige lnr: 2013/235103


2013/129337-008 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Elena Jak Hovde - Elena Zhak
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Fôrvertavtale og opplysninger om mor til valper
Lnr: 242672/2013 Forrige lnr: 2013/242032


2013/144447-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/GUNHY
Til: SOLVANG ARTHUR KRISTOFFER
U.off: - Grad: U
Sak: SOLVANG ARTHUR KRISTOFFER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT HESTEHOLD
Lnr: 242676/2013 Forrige lnr:


2013/129337-009 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: *****
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Situasjonsforklaring
Lnr: 242726/2013 Forrige lnr: 2013/242672


2013/123893-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408021/ALHEG
Fra: REMA 1000 Solsiden
Sak: REMA 1000 PORTALEN SOLSIDEN - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding etter tilsynsrapport
Lnr: 242728/2013 Forrige lnr: 2013/213852


2013/127971-001 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 436 Saksans: 408021/ELAHO
Fra: Aunet Rolf AS
Sak: AUNET ROLF AS - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 242738/2013 Forrige lnr: 2013/244120


2013/144490-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 400500/MATS
Fra: GUNN VIVIANN AARMO
U.off: - Grad: U
Sak: GUNN VIVIANN AARMO - Nytt dyrehold
Dok: Melding om nytt dyrehold
Lnr: 242742/2013 Forrige lnr:


2013/144390-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407521/MADRO
Til: MYHR JOHANNES
U.off: - Grad: U
Sak: MYHR JOHANNES
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 242748/2013 Forrige lnr:


2013/144412-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 409022/ANSVB
Til: MAGNE RINDALS SPEKEMAT
U.off: - Grad: U
Sak: MAGNE RINDALS SPEKEMAT (Orgnr: 993647217) - stadfesting av registreringsplikt
Dok: Stadfesting av registrert verksemd - Magne Rindals Spekemat
Lnr: 242773/2013 Forrige lnr:


2013/144519-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 409021/LAOME
Til: LYNGE OLAV
U.off: - Grad: U
Sak: LYNGE OLAV - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om sjølvdaudt/avliva dyr - LYNGE OLAV
Lnr: 242777/2013 Forrige lnr:


2013/142560-005 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: AQUA GEN AS AVD TRONDHEIM
U.off: - Grad: U
Sak: Aqua Gen AS- søknad om stryking fra lokalitet 19015 Stokkvika
Dok: AQUA GEN AS- RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL STRYKING, AVL OG REPRODUKSJON LOKALITETENE 19015 STOKKVIKA OG 13491 BRINGBERGET
Lnr: 242778/2013 Forrige lnr: 2013/241941


2013/85020-005 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/KRMAG
Fra: Hovudkjøkkenet i Fræna
Sak: HOVUDKJØKKENET I FRÆNA - Revisjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 242790/2013 Forrige lnr: 2013/212456


2013/137433-002 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/BECUL
Fra: Trondos SA
Sak: TRONDOS SA AVD 25 COOP PRIX OLDERDALEN - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding vedrørende pålegg
Lnr: 242794/2013 Forrige lnr: 2013/231163


2013/89925-006 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Fra: Vagne Matsenter Hovdenakken
Sak: VÅGANE MATSENTER HOVDENAKKEN - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 242795/2013 Forrige lnr: 2013/212308


2013/140064-002 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ANKHA
Fra: Trondos SA
Sak: TRONDOS SA AVD 15 COOP PRIX ROGNHEIM - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding vedrørende pålegg
Lnr: 242798/2013 Forrige lnr: 2013/235537


2013/144425-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: UTSIKTEN FJELLKRO AS
U.off: - Grad: U
Sak: UTSIKTEN FJELLKRO AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242811/2013 Forrige lnr:


2013/144551-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 409022/ANSVB
Fra: Bakerie Fiskå
U.off: - Grad: U
Sak: Bakerie Fiskå - Melding om virksomhet
Dok: Info om bedrift
Lnr: 242821/2013 Forrige lnr:


2006/21555-024 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 057 Saksans: 403000/TUCHA
Fra: DnB Bank ASA - Autolease Norge
U.off: - Grad: U
Sak: DK Gauldal - Autolease - Leieavtale leasingbiler
Dok: Signert leieavtale nr 1591071846 - Ordrenr 201840 - Registreringsnummer xxx
Lnr: 242843/2013 Forrige lnr: 2013/179026


2013/140838-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 401521/IVSHA
Til: BENTE KASPERSEN GJØLME
U.off: - Grad: U
Sak: ***** - Bekymringsmelding
Dok: RAPPORT
Lnr: 242857/2013 Forrige lnr: 2013/236237


2013/138983-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: Aakvik Settefisk AS
U.off: - Grad: U
Sak: Aakvik settefisk AS- søknad om stryking av fisk fra båndlagt lokalitet 32437 Urda
Dok: AAKVIK SETTEFISK AS- RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL STRYKING, AVL OG REPRODUKSJON LOKALITET 32437 URDA
Lnr: 242872/2013 Forrige lnr: 2013/232769


2013/109356-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Arve Linningsvoll
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: Avtale om årlig klauvskjæring
Lnr: 242912/2013 Forrige lnr: 2013/243420


2013/119851-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Til: Smia Restaurant & Catering
U.off: - Grad: U
Sak: SMIA RESTAURANT & CATERING AS - Inspeksjon
Dok: KOPI AV TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242915/2013 Forrige lnr: 2013/214179


2013/144587-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406022/SISYN
Til: NOR SEAFOODS AS
U.off: - Grad: U
Sak: NOR SEAFOODS AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 242927/2013 Forrige lnr:


2013/109356-002 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Arve Linningsvoll
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 242938/2013 Forrige lnr: 2013/242912


2013/144223-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/BECUL
Til: REMA 1000 MALVIK SENTER
U.off: - Grad: U
Sak: REMA 1000 MALVIK SENTER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 242952/2013 Forrige lnr:


2013/143967-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/ROHEL
Til: TOR HENRIK VIKEN
U.off: - Grad: U
Sak: TOR HENRIK VIKEN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - HYGIENE I PRIMÆRPRODUKSJON
Lnr: 242953/2013 Forrige lnr:


2013/143452-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/MAALO
Til: BERGIN JOHAN PETTER
U.off: - Grad: U
Sak: BERGIN JOHAN PETTER - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 242999/2013 Forrige lnr:


2013/109356-003 X Datert: 19.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Til:
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: Internt notat vedr tilbakemelding fra klauvskjærer
Lnr: 243002/2013 Forrige lnr: 2013/242938


2013/119851-004 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Til: Smia Restaurant & Catering
U.off: - Grad: U
Sak: SMIA RESTAURANT & CATERING AS - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 243037/2013 Forrige lnr: 2013/242915


2013/120724-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ABHOS
Til: RIMI PERSAUNET AVD 2915
U.off: - Grad: U
Sak: RIMI PERSAUNET AVD 2915 - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 243086/2013 Forrige lnr:


2013/143989-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403022/BJASO
Til: HANS OLAV HOVIN
U.off: - Grad: U
Sak: HANS OLAV HOVIN - HOVIN - Inspeksjon pelsdyrhold
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 243127/2013 Forrige lnr:


2013/134480-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 409022/KRAST
Til: KVILEHYTTA AS
U.off: - Grad: U
Sak: Kvilehytta 2013 - revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 243157/2013 Forrige lnr: 2013/224969


2013/144636-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/GUNHY
Til: QUALITY TRADING
U.off: - Grad: U
Sak: QUALITY TRADING - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 243198/2013 Forrige lnr:


2013/124564-005 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/BECUL
Til: Ulvingruppen AS
Sak: ULVINGRUPPEN AS - Inspeksjon
Dok: Varsel om vedtak om pålegg
Lnr: 243203/2013 Forrige lnr: 2013/237821


2013/131508-002 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 49 Saksans: 401522/KJGHE
Til: *****
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding
Lnr: 243245/2013 Forrige lnr: 2013/219915


2013/144030-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403022/BJASO
Til: PÅL SIGMUND RANDEN
U.off: - Grad: U
Sak: PÅL SIGMUND RANDEN - HOVIN - Inspeksjon pelsdyrhold
Dok: TILSYNSRAPPORT PELSDYRHOLD
Lnr: 243250/2013 Forrige lnr:


2013/120698-004 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/ABHOS
Til: REMA 1000 Olav Trygvasonsgate
U.off: - Grad: U
Sak: REMA 1000 OLAV TRYGVASONSGATE - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 243265/2013 Forrige lnr: 2013/242581


2013/134451-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: YTTERDAL TH
U.off: - Grad: U
Sak: YTTERDAL TH - Inspeksjon
Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 243300/2013 Forrige lnr: 2013/240810


2013/144705-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 401522/MAGER
Til: ULSTADVATNET VASSLAG A/L
U.off: - Grad: U
Sak: ULSTADVATNET VASSLAG A/L - Revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 243308/2013 Forrige lnr:


2012/86366-009 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 406022/PHMOR
Til: Kiwi Nørve
U.off: - Grad: U
Sak: NG KIWI MØRE AS AVD NØRVE - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 243313/2013 Forrige lnr: 2013/241408


2013/125391-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Til: PÅL SØRAKER
U.off: - Grad: U
Sak: Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 243326/2013 Forrige lnr: 2013/209614


2013/144751-001 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/KAMOI
Fra: Orkdal kommune
Sak: Orkdal Kafe og Grill - Serveringsbevilling
Dok: Orkdal Kafe og Grill - Søknad om serveringsbevilling
Lnr: 243331/2013 Forrige lnr:


2013/136884-001 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Fra: Eurofins Trondheim
Sak: INNHERREDSBAKERIET AS AVD BAKERI - Prøveuttak
Dok: Analyserapport
Lnr: 243343/2013 Forrige lnr:


2013/136854-001 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Fra: Eurofins Trondheim
Sak: NERVIK PETTER BAKERI AS BAKERI VERDAL - Prøveuttak
Dok: Analyserapport
Lnr: 243347/2013 Forrige lnr:


2013/139594-001 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Fra: Eurofins Trondheim
Sak: ASTROSA AS SUTTERØ BAKERI - Prøveuttak
Dok: Analyserapport
Lnr: 243353/2013 Forrige lnr:


2013/139593-001 I Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Fra: Eurofins Trondheim
Sak: G JOHNSEN AS - Prøveuttak
Dok: Analyserapport
Lnr: 243355/2013 Forrige lnr:


2013/141945-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 401522/ROHEL
Til: TINGSTAD GARTNERI
U.off: - Grad: U
Sak: TINGSTAD GARTNERI - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - PRODUKSJONSKONTROLL (4B)
Lnr: 243367/2013 Forrige lnr:


2011/131559-008 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/STROM
Fra: Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sak: Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 10421 Storvikbukta i Nærøy kommune - Utvidelse av biomasse og arealendring
Dok: KOPI - Bortfall av midlertidig tillatelse til utvidet lokalitetsbiomasse på 10421 Storvikbukta i Nærøy kommune
Lnr: 243369/2013 Forrige lnr: 2012/15131


2013/144785-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Kristin Bjørnbekk
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Anbjørg - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 748
Lnr: 243392/2013 Forrige lnr:


2013/144732-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til: ISOBINDER AS
U.off: - Grad: U
Sak: ISOBINDER AS - Dokumentgjennomgang / Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM STENGING - VANNFORSYNING SVORSHAMNA
Lnr: 243456/2013 Forrige lnr:


2013/109356-005 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Ingvild Skjørsæter
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: Rapport Klauvskjæring, Linningsvold.
Lnr: 243473/2013 Forrige lnr: 2013/209383


2013/100298-007 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Arve Linningsvoll
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: Plan for videre drift
Lnr: 243475/2013 Forrige lnr: 2013/204470


2013/100298-008 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Ingvild Skjørsæter
Sak: LINNINGSVOLL EVY - Inspeksjon
Dok: Rapport Klauvskjæring, Linningsvold.
Lnr: 243478/2013 Forrige lnr: 2013/203409


2013/56939-003 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 406021/AUSOL
Til: Sissel og Roy Ytterland
U.off: - Grad: U
Sak: YTTERLAND ROY MK "CATOR" - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 243490/2013 Forrige lnr: 2013/108912


2013/144872-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 406021/AUSOL
Til: Græsdal Otto
U.off: - Grad: U
Sak: GRESDAL OTTO - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - Græsdal Otto
Lnr: 243501/2013 Forrige lnr:


2013/144873-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/AUSOL
Til: Græsdal Otto
U.off: - Grad: U
Sak: GRESDAL OTTO - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 243503/2013 Forrige lnr:


2013/128678-002 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/KRMAG
Til: Molde kommune
U.off: - Grad: U
Sak: Molde kommune - Moldejazz - Molde International Jazzfestival - Skjenkesteder styrere og stedfortredere
Dok: Aase Tangen - Bekreftelse på mottatt melding om Molde International Jazzfestival - Opplysninger om skjenkesteder styrere og stedfortredere under jazzfestivalen 2013
Lnr: 243504/2013 Forrige lnr: 2013/215312


2013/144885-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/AUSOL
Til: STALL STENE MAY SIRI STENE
U.off: - Grad: U
Sak: STALL STENE MAY SIRI STENE - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 243519/2013 Forrige lnr:


2013/144895-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408000/MATS
Fra: TORIL WANGBERG
U.off: - Grad: U
Sak: TORIL WANGBERG - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 243531/2013 Forrige lnr:


2013/144897-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 408000/MATS
Fra: TONJE LUNDQVIST
U.off: - Grad: U
Sak: TONJE LUNDQVIST - Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Dok: Melding om ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Lnr: 243533/2013 Forrige lnr:


2013/144910-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/GUNHY
Fra: Anonym varsler
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Laila Grønningen - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 755
Lnr: 243545/2013 Forrige lnr:


2013/144958-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 407522/GRIRO
Til: BJØRN GJERVAN
U.off: - Grad: U
Sak: BJØRN GJERVAN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Lnr: 243600/2013 Forrige lnr:


2013/141956-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 401522/ROHEL
Til: VIKEN LARS
U.off: - Grad: U
Sak: VIKEN LARS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - PRODUKSJONSKONTROLL (4B)
Lnr: 243611/2013 Forrige lnr:


2013/141965-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 401522/ROHEL
Til: HAMMER PLANTESKOLE & HAGESENTER AS
U.off: - Grad: U
Sak: HAMMER PLANTESKOLE & HAGESENTER AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - PRODUKSJONSKONTROLL (4B)
Lnr: 243622/2013 Forrige lnr:


2013/144973-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: NORMARINE AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORMARINE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 243642/2013 Forrige lnr:


2013/144997-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 403000/MATS
Fra: SIVERT KEISERÅS
U.off: - Grad: U
Sak: SIVERT KEISERÅS - Nytt dyrehold
Dok: Melding om nytt dyrehold
Lnr: 243669/2013 Forrige lnr:


2013/144034-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/MOKAL
Til: Boots Apotek Moa
U.off: - Grad: U
Sak: BOOTS APOTEK MOA - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 243674/2013 Forrige lnr:


2013/133550-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 765 Saksans: 406021/HEKVA
Til: VIGRA DYREPENSJONAT Anne Berg Kolbjørnsen
U.off: - Grad: U
Sak: VIGRA DYREPENSJONAT Anne Berg Kolbjørnsen - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 243691/2013 Forrige lnr: 2013/227920


2013/145028-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 004 Saksans: 400000/KJLOV
Fra: AS Røra fabrikker
Sak: Øvelse - Regional øvelse TMR - 03-04092013 - Radioaktivt nedfall - Innspill
Dok: Innspill - Seminar og øvelse med tema Radioaktivt nedfall
Lnr: 243724/2013 Forrige lnr:


2013/145038-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 753 Saksans: 409022/ELOLO
Til: NORSK SJØMAT AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORSK SJØMAT AS (Orgnr: 976586905)
Dok: Nitritterklæring
Lnr: 243744/2013 Forrige lnr:


2013/145047-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 540 Saksans: 406000/MOSHE
Fra: Polar Ålesund AS
Sak: Polar Ålesund AS - Adresseendring
Dok: Melding om adresseendring
Lnr: 243756/2013 Forrige lnr:


2013/145053-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/ANMPY
Til: SKÅNALISETER GÅRDSYSTERI AS
U.off: - Grad: U
Sak: SKÅNALISETER GÅRDSYSTERI AS - Revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 243767/2013 Forrige lnr:


2013/100792-002 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Fra: Bringwell Norge AS
Sak: SENTRUM HELSEKOST AS - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding etter inspeksjon
Lnr: 243813/2013 Forrige lnr: 2013/239986


2013/145093-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: BRØDRENE SPERRE AS
U.off: - Grad: U
Sak: BRØDRENE SPERRE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 243863/2013 Forrige lnr:


2013/145124-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 406022/MOKAL
Til: BRØDR REMØ AS
U.off: - Grad: U
Sak: BRØDR REMØ AS - Revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 243888/2013 Forrige lnr:


2013/142936-004 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: Aakvik Settefisk AS
U.off: - Grad: U
Sak: Aakvik settefisk AS- Søknad om slakting av fisk og bruk av ventemerd på M 168- lokalitet 32437 Urda
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING AV SLAKTEPLAN FRA AAKVIK SETTEFISK AS LOKALITET 32437 URDA FOR SLAKTING I UKENE 28, 29 og 30 / 2013
Lnr: 243900/2013 Forrige lnr: 2013/240157


2013/145175-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: GJENDEM MADS
U.off: - Grad: U
Sak: GJENDEM MADS - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - GJENDEM MADS
Lnr: 243953/2013 Forrige lnr:


2013/145179-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: EGIL ENGESMO
U.off: - Grad: U
Sak: EGIL ENGESMO - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - EGIL ENGESMO
Lnr: 243957/2013 Forrige lnr:


2013/145184-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: BRIGU HAV OG LAND GUDMUND STAVIK
U.off: - Grad: U
Sak: BRIGU HAV OG LAND GUDMUND STAVIK - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - BRIGU HAV OG LAND GUDMUND STAVIK
Lnr: 243961/2013 Forrige lnr:


2013/145190-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: LARS SANDNES
U.off: - Grad: U
Sak: LARS SANDNES - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - LARS SANDNES
Lnr: 243966/2013 Forrige lnr:


2013/145183-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: Inderøy Økologiske Gårdsmeieri
U.off: - Grad: U
Sak: Inderøy Økologiske Gårdsmeieri
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 243967/2013 Forrige lnr:


2013/145191-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: ØVERÅS MJØLK DA
U.off: - Grad: U
Sak: ØVERÅS MJØLK DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - ØVERÅS MJØLK DA
Lnr: 243970/2013 Forrige lnr:


2013/119713-004 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 409022/ANSVB
Fra: Brudevoll Kjøtt AS
Sak: BRUDEVOLL KJØTT AS - Godkjenning av næringsmiddelvirksomhet
Dok: Informasjon angående mottak av ferdigstempla hjort
Lnr: 243976/2013 Forrige lnr: 2013/226092


2013/125245-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: SNIPPEN KIOSK PAAL HAAGENSEN
U.off: - Grad: U
Sak: SNIPPEN KIOSK PAAL HAAGENSEN - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 243977/2013 Forrige lnr:


2013/145186-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 405500/GRYGJ
Til: KLØVERKJØTT AS
U.off: - Grad: U
Sak: KLØVERKJØTT AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 243978/2013 Forrige lnr:


2013/145197-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: HAUGAN INGVALD
U.off: - Grad: U
Sak: HAUGAN INGVALD - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - HAUGAN INGVALD
Lnr: 243981/2013 Forrige lnr:


2013/145201-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 401500/MATS
Fra: Select Service Partner AS
U.off: - Grad: U
Sak: SELECT SERVICE PARTNER AS KAFE/KIOSK/BAR VÆRNES LUFTHAVN - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 243984/2013 Forrige lnr:


2013/145208-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: TANDE GÅRD
U.off: - Grad: U
Sak: TANDE GÅRD - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - TANDE GÅRD
Lnr: 243993/2013 Forrige lnr:


2013/145214-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: EVA KRISTIN FJØRSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: EVA KRISTIN FJØRSTAD - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - EVA KRISTIN FJØRSTAD
Lnr: 243999/2013 Forrige lnr:


2013/145200-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/HEKVA
Fra: Heide Kvaløy
U.off: - Grad: U
Sak: Langø Kjell Ove - Rapport fra sommersanking
Dok: Rapport vedr. sauedriften på Langøya Hovedgård
Lnr: 244002/2013 Forrige lnr:


2013/140026-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/EROPD
Til: BJØRN OVE RINGMO
U.off: - Grad: U
Sak: BJØRN OVE RINGMO - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - BJØRN OVE RINGMO
Lnr: 244003/2013 Forrige lnr:


2013/08388-012 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 435 Saksans: 403021/HARAN
Fra: Norsk Kylling AS
Sak: NORSK KYLLING AS - Inspeksjon tipping av levende kylling
Dok: Vedtak om pålegg vedrørende tipping av kylling
Lnr: 244009/2013 Forrige lnr: 2013/213523


2013/145218-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: BOLLI SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: BOLLI SAMDRIFT DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - BOLLI SAMDRIFT DA
Lnr: 244010/2013 Forrige lnr:


2013/143083-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/ASPHA
Til: PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS - Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING AV SLAKTEPLAN OG SLAKTING PÅ M 168 FRA AAKVIK SETTEFISK AS LOKALITET 32437 URDA UKENE 28, 29 OG 30.
Lnr: 244016/2013 Forrige lnr:


2013/145223-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: EVA KRISTIN FJØRSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: EVA KRISTIN FJØRSTAD - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - EVA KRISTIN FJØRSTAD
Lnr: 244020/2013 Forrige lnr:


2013/125313-003 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/MIHAM
Fra: Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: SALMONOR AS - Driftsplansøknad 2013
Dok: Kopi - Endring i driftsplan 2013
Lnr: 244023/2013 Forrige lnr: 2013/231883


2013/145228-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: MALMEDAL SJUR
U.off: - Grad: U
Sak: MALMEDAL SJUR - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - MALMEDAL SJUR
Lnr: 244028/2013 Forrige lnr:


2013/145231-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: ODD KROGSÆTER
U.off: - Grad: U
Sak: ODD KROGSÆTER - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - ODD KROGSÆTER
Lnr: 244035/2013 Forrige lnr:


2013/145241-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: EIDSDAL SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: EIDSDAL SAMDRIFT DA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - EIDSDAL SAMDRIFT DA
Lnr: 244054/2013 Forrige lnr:


2013/145243-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 408500/ASVMO
Til: EINAR HJULSTAD ASPHAUG
U.off: - Grad: U
Sak: EINAR HJULSTAD ASPHAUG - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - EINAR HJULSTAD ASPHAUG
Lnr: 244062/2013 Forrige lnr:


2013/132412-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/SOLST
Til: RØRVIK FISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: RØRVIK FISK AS - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG - MÅNESET FISKEMOTTAK
Lnr: 244073/2013 Forrige lnr: 2013/225123


2013/28455-003 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/STGAR
Fra: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Sak: SinkaBerg-Hansen og Aqua AS - Utvidelse av areal og biomasse på lokalitet Kråkøya i Vikna kommune
Dok: Kopi - Vedtak om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for lokalitet Kråkøya
Lnr: 244075/2013 Forrige lnr: 2013/125021


2013/145144-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: BRØDRENE SPERRE AS
U.off: - Grad: U
Sak: BRØDRENE SPERRE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 244083/2013 Forrige lnr:


2013/80211-004 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: Statoil Fosnavåg Servicestasjon
U.off: - Grad: U
Sak: STATOIL FOSNAVÅG SERVICESTASJON - Inspeksjon
Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK
Lnr: 244084/2013 Forrige lnr: 2013/219327


2013/145210-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 626 Saksans: 401521/JOLMY
Til: Børge Fossum Winje
U.off: - Grad: U
Sak: Børge Fossum Winje - Dispensasjonssøknad
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT
Lnr: 244092/2013 Forrige lnr:


2013/144114-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 436 Saksans: 408500/ASPHA
Til: FRØY SJØTRANSPORT AS
U.off: - Grad: U
Sak: FRØY SJØTRANSPORT AS - Inspeksjon
Dok: FRØY SJØTRANSPORT AS- CHRISTINE OG FRØYTIND- RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING AV TRANSPORT FRA 32437 URDA- UKE 28, 29 OG 30
Lnr: 244093/2013 Forrige lnr:


2013/145095-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 409021/ANSFO
Fra: Anonym
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding
Lnr: 244103/2013 Forrige lnr:


2013/132471-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/SOLST
Til: GUTVIK FISKEMOTTAK A/L
U.off: - Grad: U
Sak: GUTVIK FISKEMOTTAK A/L - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244112/2013 Forrige lnr: 2013/226104


2013/107488-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00447
Lnr: 244122/2013 Forrige lnr:


2013/107488-002 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00446
Lnr: 244127/2013 Forrige lnr: 2013/244122


2013/107488-003 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00386
Lnr: 244130/2013 Forrige lnr: 2013/244127


2013/145120-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 400021/KJJGR
Fra: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Sak: Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Regionalt overvakingsprogram i Møre og Romsdal
Dok: Overvaking av vatn - Regionalt overvakingsprogram i Møre og Romsdal
Lnr: 244131/2013 Forrige lnr:


2013/107488-004 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00385
Lnr: 244135/2013 Forrige lnr: 2013/244130


2013/107488-005 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00339
Lnr: 244140/2013 Forrige lnr: 2013/244135


2013/145277-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 403000/MATS
Fra: AGRO TJENESTER Ole Johan Granøien
U.off: - Grad: U
Sak: AGRO TJENESTER Ole Johan Granøien - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 244142/2013 Forrige lnr:


2013/107488-006 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00338
Lnr: 244146/2013 Forrige lnr: 2013/244140


2013/107488-007 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00337
Lnr: 244154/2013 Forrige lnr: 2013/244146


2013/107488-008 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/RAULS
Fra: Bioforsk Plantehelse
Sak: ROSTAD STEIN GUNNAR - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - B013-00336
Lnr: 244157/2013 Forrige lnr: 2013/244154


2013/145290-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: SKJELSTAD ANDRE N
U.off: - Grad: U
Sak: SKJELSTAD ANDRE N - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - SKJELSTAD ANDRE N
Lnr: 244161/2013 Forrige lnr:


2013/134640-007 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400021/ELSBE
Fra: Rune Andre Karlbakk
Sak: Hestehold, Sula - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 244165/2013 Forrige lnr: 2013/241431


2013/145295-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: ROAR GRØTTING
U.off: - Grad: U
Sak: ROAR GRØTTING - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - ROAR GRØTTING
Lnr: 244175/2013 Forrige lnr:


2013/145275-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: BASF AS AVD BRATTVÅG
U.off: - Grad: U
Sak: BASF AS AVD BRATTVÅG - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 244177/2013 Forrige lnr:


2013/142191-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407522/KJWER
Til: BERG GRETHE
U.off: - Grad: U
Sak: BERG GRETHE - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT 28.06.13 - VEDTAK - VARSEL OM VEDTAK - PÅPEKING AV PLIKT
Lnr: 244186/2013 Forrige lnr:


2013/145299-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: HANSEN ARNE
U.off: - Grad: U
Sak: HANSEN ARNE - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - HANSEN ARNE
Lnr: 244187/2013 Forrige lnr:


2013/144208-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELOLO
Til: MEROK E TURISTHANDEL AS
U.off: - Grad: U
Sak: MEROK E TURISTHANDEL AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 244192/2013 Forrige lnr:


2013/134640-008 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400021/ELSBE
Fra: Rune Andre Karlsbakk
Sak: Hestehold, Sula - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 244197/2013 Forrige lnr: 2013/244165


2013/145306-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: RINGSTAD PER ARNE
U.off: - Grad: U
Sak: RINGSTAD PER ARNE - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - RINGSTAD PER ARNE
Lnr: 244200/2013 Forrige lnr:


2013/145309-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: SVEN ÅGE DOMÅS
U.off: - Grad: U
Sak: SVEN ÅGE DOMÅS - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - SVEN ÅGE DOMÅS
Lnr: 244207/2013 Forrige lnr:


2013/141990-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 401522/ROHEL
Til: STEINKJER HAGESENTER AS
U.off: - Grad: U
Sak: STEINKJER HAGESENTER AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT - KONTROLL AV VERTSPLANTER FOR PHYTOPHTHORA RAMORUM
Lnr: 244210/2013 Forrige lnr:


2013/145312-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: HASSEL DAG ENGEL
U.off: - Grad: U
Sak: HASSEL DAG ENGEL - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - HASSEL DAG ENGEL
Lnr: 244216/2013 Forrige lnr:


2013/145311-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-5 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Ålesund Dyreklinikk AS
Sak: Ålesund Dyreklinikk AS - krav om godtgjørelse
Dok: Krav om godtgjørelse - avliving syk eierløs katt
Lnr: 244223/2013 Forrige lnr:


2013/145319-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: OLA D ASKIM
U.off: - Grad: U
Sak: OLA D ASKIM - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - OLA D ASKIM
Lnr: 244227/2013 Forrige lnr:


2013/145321-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-5 Saksans: 406021/KRNES
Fra: Ålesund Dyreklinikk AS
Sak: Ålesund Dyreklinikk AS - krav om godtgjørelse
Dok: Krav om godtgjørelse - avliving syk eierløs katt
Lnr: 244243/2013 Forrige lnr:


2013/130260-003 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 400500/SOLST
Til: RØRVIK FISK AS
U.off: - Grad: U
Sak: RØRVIK FISK AS - Inspeksjon
Dok: VARSEL OM VEDTAK OM TVANGSMULKT - LØPENDE DAGMULKT
Lnr: 244253/2013 Forrige lnr: 2013/228708


2013/145324-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: NORMARINE AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORMARINE AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 244255/2013 Forrige lnr:


2013/117270-006 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/EGWBE
Til: CAFE BENONI AS
U.off: - Grad: U
Sak: CAFE BENONI AS - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 244259/2013 Forrige lnr: 2013/227068


2013/145336-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: ODDBJØRN KAASA
U.off: - Grad: U
Sak: ODDBJØRN KAASA - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - ODDBJØRN KAASA
Lnr: 244265/2013 Forrige lnr:


2013/137590-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 406021/ANMDA
Til: ROLF KÅRE URKE
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM AVVIKLING AV DYREHOLD
Lnr: 244267/2013 Forrige lnr: 2013/230443


2013/145341-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: JAN KORSTAD
U.off: - Grad: U
Sak: JAN KORSTAD - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - JAN KORSTAD
Lnr: 244271/2013 Forrige lnr:


2013/145322-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: KVILEHYTTA AS
U.off: - Grad: U
Sak: KVILEHYTTA AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244322/2013 Forrige lnr:


2013/145400-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: STEIN JARLE
U.off: - Grad: U
Sak: STEIN JARLE - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - STEIN JARLE
Lnr: 244358/2013 Forrige lnr:


2013/141932-027 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisa v/Jonas BJørkli
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på innsynshenvendelse Adresseavisen
Lnr: 244374/2013 Forrige lnr: 2013/243972


2013/143867-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Til: HITRAMAT FARMING AS
U.off: - Grad: U
Sak: HITRAMAT FARMING AS - Driftsplansøknad 2013
Dok: VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2013 - HITRAMAT FARMING AS
Lnr: 244378/2013 Forrige lnr: 2013/241719


2013/111537-004 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/ROHEL
Til: PRODUSENTPAKKERIET TRØNDELAG AS
U.off: - Grad: U
Sak: PRODUSENTPAKKERIET TRØNDELAG AS - Revisjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 244393/2013 Forrige lnr: 2013/227321


2013/145423-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 621 Saksans: 407521/KNAER
Til: RIBE TROND
U.off: - Grad: U
Sak: RIBE TROND - Selvdødt/avlivet dyr
Dok: Melding om selvdødt/avlivet dyr - RIBE TROND
Lnr: 244401/2013 Forrige lnr:


2013/134480-003 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 409022/KRAST
Til: KVILEHYTTA AS
U.off: - Grad: U
Sak: Kvilehytta 2013 - revisjon
Dok: TILSYNSRAPPORT PÅ DRIKKEVANN MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244402/2013 Forrige lnr: 2013/243157


2013/141932-028 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisa
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Sak 2013/141932 - Innsyn i dokument DK Sunnmøre - til Adresseavisa v/ Jonas Bjørkli
Lnr: 244484/2013 Forrige lnr: 2013/244374


2013/25385-134 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408021/OLHAU
Fra: Therese Berg
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Trondheim og Orkdal
Dok: Gluten frie brød hos Fria merket
Lnr: 244490/2013 Forrige lnr:


2013/141792-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 404000/GOTHO
Til: Salmar Farming AS
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Inspeksjon
Dok: Salmar Farming AS - Tilsynsrapport - 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya 2
Lnr: 244495/2013 Forrige lnr:


2013/142059-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/ROHEL
Til: VIKEN ØSTRE AS
U.off: - Grad: U
Sak: VIKEN ØSTRE AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244501/2013 Forrige lnr:


2013/136956-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/KITOU
Til: Jarle Øverby
U.off: - Grad: U
Sak: Jarle Øverby - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244511/2013 Forrige lnr: 2013/229424


2013/143857-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Til: KIM ANDRE DI LEGGERINI
U.off: - Grad: U
Sak: Kim Andre Di Leggerini - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 244514/2013 Forrige lnr: 2013/241709


2013/100793-003 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Til: VERTSHUSET NAMS-INN AS
U.off: - Grad: U
Sak: VERTSHUSET NAMS-INN AS - Inspeksjon 2013
Dok: UTSATT FRIST PÅ VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244525/2013 Forrige lnr: 2013/191277


2013/145497-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 403022/INSTA
Fra: Jan Waage
U.off: - Grad: U
Sak: Fellesforvaltningen i Orkla og Gaula - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 766
Lnr: 244537/2013 Forrige lnr:


2013/26405-031 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408500/OYKLA
Til: 'lucie.prochazkova@dek-cz.com'
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Nordmøre
Dok: dog to Norway- reply to your question July 2nd
Lnr: 244548/2013 Forrige lnr: 2013/241359


2013/129337-010 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: *****
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Sykehistorie fra ***** ***** *****
Lnr: 244557/2013 Forrige lnr: 2013/242726


2013/131178-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Til: LERØY HYDROTECH AS AVD HALSA
U.off: - Grad: U
Sak: LERØY HYDROTECH AS AVD HALSA - Inspeksjon
Dok: LERØY HYDROTECH AS- TILSYNSRAPPORT- LOKALITETENE 10216 SKÅREN OG 17495 VULLUM
Lnr: 244568/2013 Forrige lnr:


2013/138063-003 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 408500/KJJEN
Fra: Johnsen Edward AS
Sak: JOHNSEN EDWARD AS - Revisjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 244580/2013 Forrige lnr: 2013/235864


2013/126145-002 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408021/ALHEG
Fra: Bunnpris Buran
Sak: BUNNPRIS BURAN - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 244589/2013 Forrige lnr: 2013/211086


2013/131198-002 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Fra: Prix Nidarvoll
U.off: - Grad: U
Sak: TRONDOS SA AVD 20 PRIX NIDARVOLL - Inspeksjon
Dok: Svar på vedtak hos Prix Nidarvoll
Lnr: 244590/2013 Forrige lnr: 2013/221823


2013/100785-003 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Fra: Blomst & Dekor AS
Sak: BLOMST & DEKOR AS - Inspeksjon 2013
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 244593/2013 Forrige lnr: 2013/191295


2013/104652-005 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 406021/HEKVA
Fra: Heidi Karlsbakk
Sak: HEIDI SPJELKAVIK KARLSBAKK - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 244625/2013 Forrige lnr: 2013/236378


2013/142182-007 I Datert: 30.06.2013 Arkiv: 71 Saksans: 400021/AUSKR
Fra: Norway Pelagic AS
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - FORESPØRSEL OM BYTTING AV ATTEST 406000 03612
Dok: Klage på vedtak fra Mattilsynet om bytting av attest 406000 03612
Lnr: 244630/2013 Forrige lnr: 2013/240582


2013/111133-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407522/AGERG
Til: *****
U.off: - Grad: U
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244771/2013 Forrige lnr: 2013/186081


2013/85644-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/MOKAL
Til: Vita Moa Gård
U.off: - Grad: U
Sak: VITA MOA GÅRD - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244781/2013 Forrige lnr:


2013/131198-003 I Datert: 17.06.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Fra: Prix
U.off: - Grad: U
Sak: TRONDOS SA AVD 20 PRIX NIDARVOLL - Inspeksjon
Dok: Tilsyn Prix Nidarvoll
Lnr: 244796/2013 Forrige lnr: 2013/244590


2013/145603-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: Vartdal Seafood AS
U.off: - Grad: U
Sak: VARTDAL SEAFOOD AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 244802/2013 Forrige lnr:


2013/145210-002 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 626 Saksans: 401521/JOLMY
Fra: Børge Fossum Winje
Sak: Børge Fossum Winje - Dispensasjonssøknad
Dok: Søknad om innførsel av kanin
Lnr: 244808/2013 Forrige lnr: 2013/244092


2013/145026-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 403022/BJASO
Til: LJØKJELL GEIR
U.off: - Grad: U
Sak: LJØKJELL GEIR - KLÆBU - Inspeksjon pelsdyrhold
Dok: TILSYNSRAPPORT PELSDYR
Lnr: 244813/2013 Forrige lnr:


2013/145586-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 244816/2013 Forrige lnr:


2013/145599-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 244819/2013 Forrige lnr:


2013/145098-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/ABHOS
Til: VIKING EIENDOM AS
U.off: - Grad: U
Sak: VIKING EIENDOM AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 244832/2013 Forrige lnr:


2012/91424-007 X Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Til:
Sak: HARALD NYBERG GÅRDSYSTERI - Inspeksjon
Dok: Retur av brev
Lnr: 244848/2013 Forrige lnr: 2013/233767


2013/129337-011 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Elena Jak Hovde
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Opplysninger om far til valper
Lnr: 244849/2013 Forrige lnr: 2013/244557


2013/65761-003 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 431-2 Saksans: 404000/SYDYP
Til: Aksel Eide Ansnes
U.off: - Grad: U
Sak: Aksel Eide Ansnes - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 244856/2013 Forrige lnr: 2013/121686


2013/119765-002 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 408021/TOGRI
Til: MAIA SARA HANSSEN
U.off: - Grad: U
Sak: Maia Sara Hanssen - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 244859/2013 Forrige lnr: 2013/200279


2013/127582-003 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Fra: REMA 1000 Bakklandet
Sak: REMA 1000 BAKKLANDET - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 244877/2013 Forrige lnr: 2013/230429


2013/145198-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/BECUL
Til: BUNNPRIS HUNDHAMAREN AS
U.off: - Grad: U
Sak: BUNNPRIS HUNDHAMAREN AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 244880/2013 Forrige lnr:


2013/145189-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/OYNYG
Til: HARTVIGSEN NILS GUNNAR
U.off: - Grad: U
Sak: HARTVIGSEN NILS GUNNAR - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 244898/2013 Forrige lnr:


2013/32724-028 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 403022/EIHEG
Til: Birgit R Krogstie
U.off: - Grad: U
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Gauldal
Dok: Svar ad Antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt
Lnr: 244930/2013 Forrige lnr: 2013/241175


2013/80384-002 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 400500/STGAR
Fra: Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sak: Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 12660 Kipholmen i Nærøy kommune - Utvidet lokalitetsbiomasse
Dok: Søknad om utvidet lokalitetsbiomasse på lokalitet 12660 Kipholmen i ærøy kommune - Oversendelse til behandling
Lnr: 244936/2013 Forrige lnr: 2013/135845


2013/100773-003 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Fra: Kiwi Norge AS
Sak: NG KIWI MIDT-NORGE AS AVD 121 NAMSOS - Inspeksjon
Dok: Utsettelse av frist
Lnr: 244958/2013 Forrige lnr: 2013/240808


2013/100785-004 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/ANMPY
Til: BLOMST & DEKOR AS
U.off: - Grad: U
Sak: BLOMST & DEKOR AS - Inspeksjon 2013
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 244991/2013 Forrige lnr: 2013/244593


2013/145706-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 401522/MAGER
Til: EKNE VASSVERK A/L
U.off: - Grad: U
Sak: EKNE VASSVERK A/L - Revisjon
Dok: MELDING OM REVISJON
Lnr: 244995/2013 Forrige lnr:


2013/131357-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 545 Saksans: 400500/GRHAL
Fra: Namdal Settefisk AS
Sak: Namdal Settefisk AS - Eksport til Russland 2013
Dok: Veterinary Certificate
Lnr: 245009/2013 Forrige lnr:


2013/138114-002 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 436 Saksans: 403022/HAKVA
Fra: Slaktehuset Eidsmo Dullum AS avd Kvål
Sak: SLAKTEHUSET EIDSMO DULLUM AS AVD KVÅL - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 245040/2013 Forrige lnr: 2013/233040


2012/91424-008 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/HAMIN
Fra: Turid R Nyberg
Sak: HARALD NYBERG GÅRDSYSTERI - Inspeksjon
Dok: Bekreftelse på mottak av rapport
Lnr: 245051/2013 Forrige lnr: 2013/244848


2012/67040-004 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 400500/PESTO
Fra: TINE. Mastittlaboratoriet i Molde
Sak: FALMÅR OVE NORVALD - Inspeksjon
Dok: KOPI - Resultat av antistoffpåvisning
Lnr: 245061/2013 Forrige lnr: 2012/229486


2013/145755-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Arnt Fredrik Kjønhaug
Sak: Salmar Farming AS- klage på vilkår om slaktetransport for Ro Fjell- lokalitet Korsneset 1 og 2
Dok: Søknad dispensasjon BB RoFjell
Lnr: 245070/2013 Forrige lnr:


2013/145763-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 406021/ANMDA
Fra: UllaThorsen
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: ***** - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 771
Lnr: 245082/2013 Forrige lnr:


2010/69938-006 I Datert: 24.06.2013 Arkiv: 433 Saksans: 400500/PESTO
Fra: TINE, Mastittlaboratoriet i Molde
Sak: Regional tilsynskampanje TRM- Dyrevelferd 2010- OLE ROALD BERG
Dok: Resultat av antistoffpåvisning
Lnr: 245084/2013 Forrige lnr: 2012/268778


2013/50789-006 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 409022/ANSVB
Fra: Ole Ringdal AS
U.off: - Grad: U
Sak: RINGDAL OLE AS - Inspeksjon
Dok: Svar på tilsynsrapport
Lnr: 245091/2013 Forrige lnr: 2013/192143


2013/134527-004 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 436 Saksans: 400021/MEMOE
Fra: Arnt Fredrik Kjønhaug
Sak: ROSTEIN AS - Inspeksjon
Dok: Søknad dispensasjon BB RoFjell
Lnr: 245094/2013 Forrige lnr: 2013/225614


2013/145772-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/SOALM
Fra: Rica Nidelven Hotel
U.off: - Grad: U
Sak: Rica Nidelven Hotel - Næringsmiddelvirksomhet
Dok: Registrering av matsalg utenfor egen virksomhet - Olavsfestdagene
Lnr: 245100/2013 Forrige lnr:


2013/145776-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 773 Saksans: 403022/BJASO
Fra: Slakthuset Eidsmo Dullum AS
Sak: Slakthuset Eidsmo Dullum AS - Kompetansebevis håndtering av levende dyr på slakteri - Benjamin Kristiansen
Dok: Søknad om kompetansebevis
Lnr: 245116/2013 Forrige lnr:


2013/134527-005 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 436 Saksans: 400021/MEMOE
Til: ROSTEIN AS
U.off: - Grad: U
Sak: ROSTEIN AS - Inspeksjon
Dok: SALMAR FARMING AS- KLAGE PÅ VILKÅR I TRANSPORTTILLATELSE FOR RO FJELL- LOKALITETENE KORSNESET 1 OG 2
Lnr: 245117/2013 Forrige lnr: 2013/245094


2013/141932-029 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Norges Pelsyralslag
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på anmodning om dokumentinnsyn av 03072013 - Norges Pelsdyralslag - Kai-Rune Johannessen
Lnr: 245120/2013 Forrige lnr: 2013/244484


2013/122008-003 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 753 Saksans: 104005/MEREM
Fra: Fiskebåtredernes Forbund
Sak: NORDØYTRÅL AS - Dispensasjon
Dok: Avslag på dispensasjonssøknad - Klage - Blåkveitesaken
Lnr: 245126/2013 Forrige lnr: 2013/222450


2013/123069-008 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400500/GRHAL
Fra: Wikborg Rein & co DA
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Inntak av yngel til 13740 Saltbuodden
Dok: Klage på vedtak om avslag på søknad om tillatelse til inntak av yngel
Lnr: 245146/2013 Forrige lnr: 2013/221594


2013/32408-041 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 405500/GEGGJ
Fra: Elisabeth Risan Mjelve
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Romsdal
Dok: Kosmetikk - Parfymen Lou Lou blue
Lnr: 245150/2013 Forrige lnr: 2013/98745


2013/145799-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/SOALM
Fra: Fjellurt - Birgit Svendsen - Bjørn Aasen
Sak: Fjellurt - Birgit Svendsen - Bjørn Aasen - Næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om frambud - Matfestival i Trondheim - Rennebumartn i Berkåk - Bondens marked og julemarked
Lnr: 245179/2013 Forrige lnr:


2013/145804-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: NORWAY PELAGIC AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORWAY PELAGIC AS AVD MÅLØY HOVEDKONTOR - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 245190/2013 Forrige lnr:


2013/141932-030 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisen
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på anmodning om dokumentinnsyn mottatt 04072013 - Adresseavisen - Jonas Bjørkli
Lnr: 245206/2013 Forrige lnr: 2013/245120


2013/52211-003 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 439 Saksans: 401521/IVSHA
Til: Bente Iren Jansen
U.off: - Grad: U
Sak: ROAR EGGAN - Inspeksjon
Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VEDTAK
Lnr: 245211/2013 Forrige lnr: 2013/124997


2013/145226-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/OYNYG
Til: OPDAHL ODDVAR
U.off: - Grad: U
Sak: OPDAHL ODDVAR - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 245216/2013 Forrige lnr:


2013/145830-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 408022/MESKA
Fra: BRING CARGO AS AVD TRONDHEIM
U.off: - Grad: U
Sak: KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS - Import av næringsmidler
Dok: Melding om import av næringsmidler
Lnr: 245220/2013 Forrige lnr:


2013/145672-001 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Til: REMA 1000 BAKKLANDET
U.off: - Grad: U
Sak: REMA 1000 BAKKLANDET - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM OMSETNINGSFORBUD OG VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 245288/2013 Forrige lnr:


2013/127582-004 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408022/AMWOS
Til: REMA 1000 Bakklandet
U.off: - Grad: U
Sak: REMA 1000 BAKKLANDET - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 245307/2013 Forrige lnr: 2013/244877


2013/145902-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 403000/MATS
Fra: TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS
U.off: - Grad: U
Sak: TRYGSTAD BAKERI OG KONDITORI AS - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 245320/2013 Forrige lnr:


2013/143138-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/EIREK
Til: WENN ERLEND
U.off: - Grad: U
Sak: WENN ERLEND - KJØTTKONTROLL
Dok: RAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON - KYLLING
Lnr: 245351/2013 Forrige lnr:


2013/145970-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 408500/ASVMO
Til: YTRE NORDMØRE SLAKTERI AS
U.off: - Grad: U
Sak: YTRE NORDMØRE SLAKTERI AS (Orgnr: 974850184)
Dok: Utleie av anlegg
Lnr: 245386/2013 Forrige lnr:


2013/145995-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: Global Fish AS
U.off: - Grad: U
Sak: GLOBAL FISH AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 245445/2013 Forrige lnr:


2013/111537-005 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/ROHEL
Fra: Produsentpakkeriet Trøndelag AS
Sak: PRODUSENTPAKKERIET TRØNDELAG AS - Revisjon
Dok: Tilbakemelding om utført tiltak
Lnr: 245450/2013 Forrige lnr: 2013/244393


2013/123893-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408021/ALHEG
Til: REMA 1000 Solsiden m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: REMA 1000 PORTALEN SOLSIDEN - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 245491/2013 Forrige lnr: 2013/242728


2013/145776-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 773 Saksans: 403022/BJASO
Til: Slakthuset Eidsmo Dullum AS
Sak: Slakthuset Eidsmo Dullum AS - Kompetansebevis håndtering av levende dyr på slakteri - Benjamin Kristiansen
Dok: Vedtak om midlertidig kompetansebevis
Lnr: 245497/2013 Forrige lnr: 2013/245116


2013/146084-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 400500/MATS
Fra: SAGAØYA TURISTSENTER AS
U.off: - Grad: U
Sak: SAGAØYA TURISTSENTER AS - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 245559/2013 Forrige lnr:


2013/90662-005 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: BRUUN ODD HELGE
U.off: - Grad: U
Sak: BRUUN ODD HELGE - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Lnr: 245577/2013 Forrige lnr: 2013/242589


2011/210433-004 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 403022/JAENL
Til: SLAKTEHUSET EIDSMO DULLUM AS AVD KVÅL
U.off: - Grad: U
Sak: SLAKTEHUSET EIDSMO DULLUM AS AVD OPPDAL - Revisjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 245588/2013 Forrige lnr: 2011/424370


2013/111133-003 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407522/AGERG
Fra: *****
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 1 Grad: UO
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dok: Erklæring
Lnr: 245599/2013 Forrige lnr: 2013/244771


2013/32724-029 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 403022/EIHEG
Til: Kristin Lauvås
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Gauldal
Dok: Svar på spørsmål om Listeria
Lnr: 245620/2013 Forrige lnr: 2013/244930


2013/137688-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 511-11 Saksans: 404000/KRMLY
Til: PLANKTONIC AS
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: PLANKTONIC AS - Godkjenning av biproduktvirksomhet
Dok: PLANKTONIC AS - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM BETINGET GODKJENNING OG GEBYR
Lnr: 245623/2013 Forrige lnr: 2013/230611


2013/131357-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 545 Saksans: 400500/GRHAL
Til: Namdal Settefisk AS
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: Namdal Settefisk AS - Eksport til Russland 2013
Dok: Attest 408500 80023
Lnr: 245637/2013 Forrige lnr: 2013/245009


2013/46899-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: ULSTEINVIK BOWLING AS
U.off: - Grad: U
Sak: ULSTEINVIK BOWLING AS - Inspeksjon
Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 245744/2013 Forrige lnr: 2013/234495


2013/136635-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 631 Saksans: 405500/DAAHE
Til: SVEIN OLAV HATLEN
Sak: Svein Olav Hatlen - Sjukdom på frukttre
Dok: Melding om mistanke om sjukdom på frukttre
Lnr: 245749/2013 Forrige lnr: 2013/228782


2013/145743-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408500/RULYS
Til: Fishanbua
U.off: - Grad: U
Sak: FISHANBUA AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 245792/2013 Forrige lnr:


2013/145640-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 405500/GRYGJ
Til: DYRHAUG THOR MAGNE
U.off: - Grad: U
Sak: DYRHAUG THOR MAGNE - MANGLENDE REGISTRERINGER I HUSYRREGISTERET
Dok: RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG OG FORFLYTNINGSFORBUD
Lnr: 245828/2013 Forrige lnr:


2013/08603-004 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 409022/ELTOR
Til: MØRE FOLKEHØGSKULE
U.off: - Grad: U
Sak: MØRE FOLKEHØGSKULE - Revisjon
Dok: STADFESTING PÅ GODTEKE VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 245835/2013 Forrige lnr: 2013/238853


2013/146060-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/WESHE
Til: DRIVSTUA GARTNERI Hogstad
U.off: - Grad: U
Sak: DRIVSTUA GARTNERI Hogstad - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 245843/2013 Forrige lnr: 2013/245546


2013/146212-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: SKILLESTAD SAMDRIFT DA
U.off: - Grad: U
Sak: SKILLESTAD SAMDRIFT DA
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 245848/2013 Forrige lnr:


2013/25385-135 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408021/OLHAU
Fra: Linn Therese Storvold
Sak: Publikumshenvendelser 2013 - DK Trondheim og Orkdal
Dok: Innførsel av hestefor til Norge - Kontaktskjema mattilsynet.no - 04072013 - 19:07:42
Lnr: 245854/2013 Forrige lnr: 2013/244490


2013/146221-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 408022/MESKA
Fra: INCEPTUM 657 AS
U.off: - Grad: U
Sak: TINE SA AVD PRODUKSJON TUNGA - Import av næringsmidler
Dok: Melding om import av næringsmidler
Lnr: 245863/2013 Forrige lnr:


2013/126145-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 408021/ALHEG
Til: Bunnpris Buran
U.off: - Grad: U
Sak: BUNNPRIS BURAN - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 245865/2013 Forrige lnr: 2013/244589


2013/146228-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 408022/MESKA
Fra: INCEPTUM 657 AS
U.off: - Grad: U
Sak: TINE SA AVD PRODUKSJON TUNGA - Import av næringsmidler
Dok: Melding om import av næringsmidler
Lnr: 245885/2013 Forrige lnr:


2013/146226-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 401521/OYLEL
Til: ARNE REITAN
U.off: - Grad: U
Sak: ARNE REITAN
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM DELKASSASJON
Lnr: 245890/2013 Forrige lnr:


2013/100773-004 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Fra: NorgesGruppen ASA
Sak: NG KIWI MIDT-NORGE AS AVD 121 NAMSOS - Inspeksjon
Dok: Tilsynsrapport med varsel om vedtak
Lnr: 245898/2013 Forrige lnr: 2013/244958


2013/146239-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 405500/KRMAG
Fra: Cho - Koz
Sak: Cho - Koz - Næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om frambud - Molde Jazz festival
Lnr: 245919/2013 Forrige lnr:


2013/08388-013 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 435 Saksans: 403021/HARAN
Fra: Norsk Kylling AS
Sak: NORSK KYLLING AS - Inspeksjon tipping av levende kylling
Dok: Tipping av levende kylling
Lnr: 245928/2013 Forrige lnr: 2013/244009


2013/143854-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 406022/PHMOR
Til: Anonym varsler m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: kysten rundt asian takeaway - Bekymringsmelding
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 245944/2013 Forrige lnr: 2013/241705


2013/121005-003 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 512 Saksans: 400500/TOHUN
Fra: Jernbaneverket
Sak: JERNBANEVERKET BANE OG UTBYGGING HAMAR (Orgnr: 983161057) - Lagring av sviller - Lassemoen stasjon
Dok: Anmodning om utsatt frist - Vedr vedtak om lagring av jernbanesviller
Lnr: 245989/2013 Forrige lnr: 2013/219346


2013/118637-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 404000/GOTHO
Til: Lerøy Midnor AS
U.off: - Grad: U
Sak: LERØY MIDNOR AS AVD PRODUKSJON OG ADMINISTRASJON - Inspeksjon
Dok: LERØY MIDNOR AS - LOKALITET 12383 OMSØYHOLMAN - VEDTAK OM PERMANENT TILLATELSE - 6240 TONN
Lnr: 246029/2013 Forrige lnr:


2013/139948-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 406022/PHMOR
Til: Coop Marked Haramsøy m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: COOP ORKLA MØRE SA AVD 227 COOP MARKED HARAMSØY - Inspeksjon
Dok: BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK
Lnr: 246060/2013 Forrige lnr: 2013/242565


2013/146122-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407522/AGVIK
Til: Kristin Auseth
U.off: - Grad: U
Sak: KRISTIN AUSETH - Inspeksjon
Dok: Rapport fra inspeksjon 28/6/13.
Lnr: 246065/2013 Forrige lnr:


2013/146280-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 408021/WESHE
Til: PLANTASJEN NORGE AVD TILLER
U.off: - Grad: U
Sak: PLANTASJEN NORGE AS AVD TILLER - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT
Lnr: 246086/2013 Forrige lnr:


2013/146307-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 543 Saksans: 406021/SVKVA
Til: Norwegian Seafood Company AS
U.off: - Grad: U
Sak: Varekoder for fisk i kinesisk helsesertifikat. Mulig feil.
Dok: Fei i helsesertifikat: Fryste og lettsalta fryste fiskestykker oppgitt med samme varekode.
Lnr: 246092/2013 Forrige lnr:


2012/22143-010 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til: Haram kommune - Eigedom og teknisk drift m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: Haram kommunale vassverk Indre - Revisjon - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 drikkevann
Dok: STADFESTING PÅ ETTERKOME VEDTAK
Lnr: 246101/2013 Forrige lnr: 2013/241362


2013/73345-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: NILS ARNE GULE
U.off: - Grad: U
Sak: NILS ARNE GULE - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 246106/2013 Forrige lnr: 2013/130356


2013/127961-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 405500/GEGGJ
Til: STAURSET KJELL ARVE
U.off: - Grad: U
Sak: STAURSET KJELL ARVE - Inspeksjon
Dok: VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 246126/2013 Forrige lnr: 2013/231111


2013/123069-009 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400500/GRHAL
Fra: Wikborg Rein & co
Sak: NAMDAL SETTEFISK AS - Inntak av yngel til 13740 Saltbuodden
Dok: Klage på vedtak om avslag på søknad om tillatelse til inntak av yngel
Lnr: 246134/2013 Forrige lnr: 2013/245146


2013/144258-002 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 769 Saksans: 104005/MEREM
Fra: Fiskebåtredernes Forbund
Sak: ROSUND DRIFT AS - Dispensasjonssøknad
Dok: Avslag på dispensasjonssøknad - Klage
Lnr: 246140/2013 Forrige lnr: 2013/242412


2013/146336-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 543 Saksans: 406021/SVKVA
Fra: EPAX NORWAY AS
U.off: - Grad: U
Sak: Mangler ved innmelding av import av fiskeolje. CVEDP.NO.2013.0001663
Dok: Diverse forhold vedr. importmelding CVEDP.NO.2013.0001663
Lnr: 246144/2013 Forrige lnr:


2013/146342-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 008 Saksans: 408022/ROEHO
Fra: Snillfjord kommune
Sak: Snillfjord kommune - Hovedplaner for vann og avløp
Dok: Høring - Planprogram - Hovedplaner for vann og avløp
Lnr: 246164/2013 Forrige lnr:


2013/146140-001 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 433 Saksans: 409021/ANSFO
Fra: Anja Gjerløw Holen og Nils Petter Sæbø
Sak: Anja Gjerløw Holen - Nils Petter Borgos - Sau i utedrift
Dok: Søknad om dispensasjon for hald av sau i utedrift
Lnr: 246174/2013 Forrige lnr:


2012/125029-004 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Norges vassdrags- og energidirektorat
Sak: Lerøy Midnor AS avd Botn - Løyve til uttak av vatn fra elva Sandåa - Halsa kommune - Møre og Romsdal
Dok: KOPI - Søknad om løyve til uttak av vatn frå Sandåa til produksjon av settefisk - Halsa kommune - Oversending av NVE sitt vedtak
Lnr: 246202/2013 Forrige lnr: 2012/282434


2013/135226-003 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/AMWOS
Til: Festningen Servering og Kulturarena AS
Sak: FESTNINGEN SERVERING OG KULTURARENA AS - Inspeksjon
Dok: Tilsynsrapport 01072013
Lnr: 246209/2013 Forrige lnr: 2013/226394


2013/142224-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407522/KJWER
Til: HASSEL DAG ENGEL
U.off: - Grad: U
Sak: HASSEL DAG ENGEL - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT 28.06.13 - STORFEHOLD - KJØTTFE OG MELKEPRODUKSJON
Lnr: 246211/2013 Forrige lnr:


2013/146365-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 407522/BELOR
Fra: Steinkjer Næringsforum
Sak: Steinkjer Næringsforum - Steinkjermartnan 0808 - 10082013
Dok: Utstillerinformasjon - Steinkjermartnan
Lnr: 246227/2013 Forrige lnr:


2013/115675-003 I Datert: 03.07.2013 Arkiv: 73 Saksans: 403021/MEVAL
Fra: Bunnpris Melhus AS
Sak: BUNNPRIS MELHUS AS - Inspeksjon
Dok: Uttalelse til varsel om vedtak
Lnr: 246248/2013 Forrige lnr: 2013/240602


2013/138938-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: Salmar Farming AS Aure
U.off: - Grad: U
Sak: Salmar Farming AS- 31338 Storskjeret - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører - varslingsplikt
Dok: SALMAR FARMING AS- RAPPORT- LOKALITET 31338 STORSKJERET - BEKREFTELSE PÅ OPPFYLT VARSLINGSPLIKT
Lnr: 246265/2013 Forrige lnr: 2013/232687


2013/56315-002 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/KNARE
Fra: Ola A Aune
Sak: AUNE OLA A - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 246268/2013 Forrige lnr: 2013/92984


2013/56559-003 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/KNARE
Fra: John Stokke
Sak: JOHN STOKKE - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 246269/2013 Forrige lnr: 2013/218662


2013/139746-001 U Datert: 20.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 408021/AGLAU
Til: Sondre Rikstad
Sak: RIKSTAD SONDRE - Inspeksjon fjørfehold
Dok: Inspeksjonsrapport for fjørfesertifikat
Lnr: 246290/2013 Forrige lnr: 2013/236133


2013/100701-005 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 752 Saksans: 403021/LEBED
Til: Ivar Oust
U.off: - Grad: U
Sak: OUST IVAR - KJØTTKONTROLL
Dok: Angående klage på kassasjonsvedtak 06052013
Lnr: 246292/2013 Forrige lnr: 2013/242230


2012/22141-011 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 754 Saksans: 406021/ASVAG
Til: Haram kommune - Eigedom og teknisk drift m.fl.
U.off: - Grad: U
Sak: Haram kommunale vassverk Ytre - Revisjon - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 drikkevann
Dok: STADFESTING PÅ ETTERKOME VEDTAK
Lnr: 246323/2013 Forrige lnr: 2013/241368


2013/146380-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 246328/2013 Forrige lnr:


2013/146386-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MAVHO
Til: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS
U.off: - Grad: U
Sak: STÅLE NILSEN SEAFOOD AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 246330/2013 Forrige lnr:


2013/145970-002 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 511-3 Saksans: 408500/ASVMO
Fra: Ytre Nordmøre Slakteri AS
Sak: YTRE NORDMØRE SLAKTERI AS (Orgnr: 974850184)
Dok: Leieavtale
Lnr: 246332/2013 Forrige lnr: 2013/245386


2013/80945-004 U Datert: 01.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 401522/KJGHE
Til: Bar Restaurant Tapas Levanger
Sak: TAPAS RESTAURANT LEVANGER - Inspeksjon smilefjes
Dok: Tilsynsrapport
Lnr: 246337/2013 Forrige lnr: 2013/157332


2013/139594-003 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Til: Astrosa AS
Sak: ASTROSA AS SUTTERØ BAKERI - Prøveuttak
Dok: Kvittering for prøveuttak
Lnr: 246339/2013 Forrige lnr: 2013/246351


2013/144198-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
U.off: - Grad: U
Sak: Salmar Farming AS- Lokalitet 32297 Andholmen - Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører - oppfyllelse varslingsplikt
Dok: SALMAR FARMING AS- RAPPORT- LOKALITET 32297 ANDHOLMEN 2 - BEKREFTELSE PÅ OPPFYLT VARSLINGSPLIKT
Lnr: 246342/2013 Forrige lnr: 2013/242260


2013/136884-002 U Datert: 24.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Til: Innherredsbakeriet
Sak: INNHERREDSBAKERIET AS AVD BAKERI - Prøveuttak
Dok: Kvittering for prøveuttak
Lnr: 246343/2013 Forrige lnr: 2013/243343


2013/141530-001 U Datert: 06.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: JØA KAFE & CATERING DA
U.off: - Grad: U
Sak: JØA KAFE & CATERING DA - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 246344/2013 Forrige lnr:


2013/136854-002 U Datert: 24.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Til: P Nervik Bakeri
Sak: NERVIK PETTER BAKERI AS BAKERI VERDAL - Prøveuttak
Dok: Kvittering for prøveuttak
Lnr: 246345/2013 Forrige lnr: 2013/243347


2013/139593-002 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Til: G Johnsen bakeri
Sak: G JOHNSEN AS - Prøveuttak
Dok: Kvittering for prøveuttak
Lnr: 246348/2013 Forrige lnr: 2013/243355


2013/139594-002 U Datert: 25.06.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Til: Astrosa
Sak: ASTROSA AS SUTTERØ BAKERI - Prøveuttak
Dok: Kvittering for prøveuttak
Lnr: 246351/2013 Forrige lnr: 2013/243353


2013/141932-033 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisen
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på bestilling av dokumenter
Lnr: 246370/2013 Forrige lnr: 2013/246314


2013/141932-034 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 046 Saksans: 102004/BESTO
Til: Adresseavisen
U.off: - Grad: U
Sak: Innsynshenvendelser 3 2013 - Samlesak
Dok: Svar på innsynshenvendelse Adresseavisen
Lnr: 246373/2013 Forrige lnr: 2013/246370


2013/146413-003 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: NOFIMA AS AVD SUNNDALSØRA
U.off: - Grad: U
Sak: NOFIMA AS AVD SUNNDALSØRA - Varslingsplikt meldepliktig hendelse
Dok: NOFIMA AS- LOKALITET 12917 SJØLSENG- RAPPORT- BEKREFTELSE PÅ OPPFYLT VARSLINGSPLIKT
Lnr: 246429/2013 Forrige lnr: 2013/246457


2013/71764-004 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 72 Saksans: 401522/KJGHE
Fra: Ytterøykylling AS
Sak: YTTERØYKYLLING AS - Revisjon listeriaprosjekt
Dok: Tilbakemelding om utførte tiltak etter varsel om pålegg
Lnr: 246437/2013 Forrige lnr: 2013/190736


2013/138114-003 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 436 Saksans: 403022/HAKVA
Fra: Slaktehuset Eidsmo Dullum AS avd Kvål
Sak: SLAKTEHUSET EIDSMO DULLUM AS AVD KVÅL - Inspeksjon
Dok: Ettersendelse av oppdatert prosedyre
Lnr: 246443/2013 Forrige lnr: 2013/245040


2013/146413-001 I Datert: 12.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Per Sture Mork
Sak: NOFIMA AS AVD SUNNDALSØRA - Varslingsplikt meldepliktig hendelse
Dok: Meldepliktig hendelse
Lnr: 246446/2013 Forrige lnr:


2013/146413-002 U Datert: 12.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: 'Per Sture Mork'
Sak: NOFIMA AS AVD SUNNDALSØRA - Varslingsplikt meldepliktig hendelse
Dok: SV: Meldepliktig hendelse
Lnr: 246457/2013 Forrige lnr: 2013/246446


2013/139865-003 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 400500/MIHAM
Fra: Midt Norsk Havbruk AS
Sak: MIDT NORSK HAVBRUK AS - Inspeksjon
Dok: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Lnr: 246479/2013 Forrige lnr: 2013/241954


2013/146455-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: Snadder og Snaskum AS
U.off: - Grad: U
Sak: SNADDER OG SNASKUM AS - Inspeksjon
Dok: RAPPORT med skjellattest
Lnr: 246491/2013 Forrige lnr:


2013/146468-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: MAGNE CATHRINUS HOEM
U.off: - Grad: U
Sak: MAGNE CATHRINUS HOEM - Inspeksjon
Dok: RAPPORT med skjellattest
Lnr: 246510/2013 Forrige lnr:


2013/141450-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: NORGESKJELL AS
U.off: - Grad: U
Sak: NORGESKJELL AS - Inspeksjon
Dok: RAPPORT med skjellattest.
Lnr: 246555/2013 Forrige lnr: 2013/246526


2013/146491-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: LERØY HYDROTECH AS AVD FREI
U.off: - Grad: U
Sak: LERØY HYDROTECH AS AVD FREI - Lokalitet 12879 Endresetbukta- varslingsplikt Akvakulturdriftsforskriften
Dok: LERØY HYDROTECH AS- LOKALITET 12879 ENDRESETBUKTA- RAPPORT- BEKREFTELSE PÅ OPPFYLT VARSLINGSPLIKT
Lnr: 246590/2013 Forrige lnr: 2013/246621


2013/145753-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408500/RULYS
Til: Svensson Chips
U.off: - Grad: U
Sak: SVENSSON CHIPS AS - Inspeksjon
Dok: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Lnr: 246618/2013 Forrige lnr:


2013/146491-001 I Datert: 12.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Fiske-Liv ved Ellen Marie Sætre
Sak: LERØY HYDROTECH AS AVD FREI - Lokalitet 12879 Endresetbukta- varslingsplikt Akvakulturdriftsforskriften
Dok: VS: Varsling HSMB-mistanke
Lnr: 246621/2013 Forrige lnr:


2013/146537-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 409000/MATS
Fra: DD Asia Matbutikk AS
U.off: - Grad: U
Sak: DD ASIA MATBUTIKK AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 246642/2013 Forrige lnr:


2013/146535-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: NOFIMA AS AVD AVERØY
U.off: - Grad: U
Sak: NOFIMA AS AVD AVERØY - Lokalitet 13254 Aukan- Varslingsplikt Akvakulturdriftsforskriften
Dok: NOFIMA AS- LOKALITET 13254 AUKAN- RAPPORT- BEKREFTESLE PÅ OPPFYLT VARSLINGSPLIKT
Lnr: 246673/2013 Forrige lnr: 2013/246678


2013/146535-001 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Fiske-Liv ved Ellen Marie Sætre
Sak: NOFIMA AS AVD AVERØY - Lokalitet 13254 Aukan- Varslingsplikt Akvakulturdriftsforskriften
Dok: VS: Varsling HSMB mistanke
Lnr: 246678/2013 Forrige lnr:


2013/146538-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 71 Saksans: 406000/MOSHE
Til: WEST-NORWAY AS
U.off: - Grad: U
Sak: WEST-NORWAY AS - Eksportattest for fisk
Dok: Sunnhetsattest eksport av fisk (scannet)
Lnr: 246691/2013 Forrige lnr:


2013/146572-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 400500/SOLST
Til: STIFTELSEN NORSK REVYFESTIVAL
U.off: - Grad: U
Sak: STIFTELSEN NORSK REVYFESTIVAL - Godkjenning/melding
Dok: Bekreftelse av mottatt melding
Lnr: 246695/2013 Forrige lnr:


2013/141450-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: NORGESKJELL AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Askerholmen uke 26,27 og 28 med analyseresultater
Lnr: 246697/2013 Forrige lnr: 2013/246555


2013/146468-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: MAGNE CATHRINUS HOEM - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Gjøvika uke 26,27 og 28 med analyseresultater
Lnr: 246762/2013 Forrige lnr: 2013/246510


2013/146588-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Til: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
U.off: - Grad: U
Sak: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - Lokalitet 12476 Kråka- Varslingsplikt Akvakulturdriftsforskriften
Dok: SALMAR FARMING AS- LOKALITET 12476 KRÅKA- RAPPORT- BEKREFTELSE PÅ OPPFYLT VARSLINGSPLIKT
Lnr: 246777/2013 Forrige lnr: 2013/246880


2013/146455-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Til: DK Fosen
Sak: SNADDER OG SNASKUM AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Strømmen uke 26,27 og 28 med analyseresultater
Lnr: 246788/2013 Forrige lnr: 2013/246491


2013/144258-003 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 769 Saksans: 104005/MEREM
Fra: Fiskebåt, Fiskebåtredernes Forbund
U.off: - Grad: U
Sak: ROSUND DRIFT AS - Dispensasjonssøknad
Dok: Avslag på dispensasjonssøknad - Klage - Blåkveitesaken
Lnr: 246794/2013 Forrige lnr: 2013/246140


2013/146496-001 I Datert: 27.06.2013 Arkiv: 626 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Falck Redning AS
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Ureglementær innførsel
Dok: Rapportskjema for dyr lagret hos Falck - Vedtak ved ureglementert innførsel av hund
Lnr: 246814/2013 Forrige lnr:


2013/146496-002 I Datert: 23.05.2013 Arkiv: 626 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Heimdal dyreklinikk AS
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Ureglementær innførsel
Dok: Vedtak ureglementert innførsel av hund - generell Attest
Lnr: 246827/2013 Forrige lnr: 2013/246814


2013/141349-002 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 630 Saksans: 401522/ROHEL
Fra: Bioforsk Plantehelse - Planteklinikken
Sak: PLANTASJEN NORGE AS AVD STEINKJER - Inspeksjon
Dok: Analyserapport - Påvist Phytophthora ramorum
Lnr: 246845/2013 Forrige lnr: 2013/237683


2013/142152-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 407522/AGVIK
Fra: DK Fosen
Sak: MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR FOSEN - Inspeksjon
Dok: prøveresultat sjursvika uke 27
Lnr: 246853/2013 Forrige lnr:


2013/146496-003 I Datert: 25.05.2013 Arkiv: 626 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Gunn Marita Andersen
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Ureglementær innførsel
Dok: Vedtak ved ureglementert innførsel av hund
Lnr: 246859/2013 Forrige lnr: 2013/246827


2013/146588-001 I Datert: 04.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 408500/ASPHA
Fra: Heidi Dyregrov
Sak: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - Lokalitet 12476 Kråka- Varslingsplikt Akvakulturdriftsforskriften
Dok: Kråka
Lnr: 246880/2013 Forrige lnr:


2013/129337-012 I Datert: 12.06.2013 Arkiv: 541 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Falck Redning AS avd Trondheim
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dok: Rapportskjema for dyr lagret hos Falck
Lnr: 246902/2013 Forrige lnr: 2013/244849


2013/117270-007 U Datert: 04.07.2013 Arkiv: 74 Saksans: 408022/EGWBE
Til: Cafe Benoni
Sak: CAFE BENONI AS - Inspeksjon
Dok: Tilsynsrapport
Lnr: 246903/2013 Forrige lnr: 2013/244259


2013/146496-004 I Datert: 18.06.2013 Arkiv: 626 Saksans: 408021/TOGRI
Fra: Falck Redning AS avd Trondheim
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Ureglementær innførsel
Dok: Rapportskjema for dyr lagret hos Falck
Lnr: 246940/2013 Forrige lnr: 2013/246859


2013/130047-003 U Datert: 14.06.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 401521/IVSHA
Til: Heidi Lien Bjerkan
Sak: HEIDI LIEN BJERKAN - Godkjenning/melding
Dok: Godkjenningsbevis
Lnr: 246988/2013 Forrige lnr: 2013/222079


2013/146669-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 400500/GRHAL
Til: EDULIS AS
U.off: - Grad: U
Sak: EDULIS AS - Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED SKJELLATTEST FOR BEKKAVIKA UKE 27 OG 28
Lnr: 246990/2013 Forrige lnr:


2013/82769-009 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 406021/ULMAT
Fra: Møre og Romsdal fylkeskommune
Sak: Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 12298 Røysa - Endring av arealbruk
Dok: KOPI - M-G-1 M-SM-1 M-H-19 M-VD-1 M-SM-15 - Marine Harvest Norway AS - Løyve til endring av anleggsplassering og flåte ved matfiskproduksjon av laks aure og regnbogeaure ved sjøanlegg på 12298 Røysa i Giske kommune
Lnr: 247062/2013 Forrige lnr: 2013/203791


2013/146711-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 431-1 Saksans: 407521/IRSKE
Fra: Ola Riseth Vesterdal
Sak: Ola Riseth Vesterdal - Slaktekyllingproduksjon
Dok: Melding om tetthet over 33 kg levendevekt/m²
Lnr: 247084/2013 Forrige lnr:


2013/146718-001 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 400500/GRHAL
Til: NAMSENSKJELL AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMSENSKJELL AS - Inspeksjon
Dok: RAPPORT MED SKJELLATTEST FOR HUKEN UKE 27 OG 28
Lnr: 247115/2013 Forrige lnr:


2013/146669-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 400500/GRHAL
Til: Edulis AS
U.off: - Grad: U
Sak: EDULIS AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Bekkavika uke 27 og 28
Lnr: 247140/2013 Forrige lnr: 2013/246990


2013/146718-002 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 533 Saksans: 400500/GRHAL
Til: Namsenskjell AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMSENSKJELL AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Huken uke 27 og 28
Lnr: 247143/2013 Forrige lnr: 2013/247115


2013/127191-012 I Datert: 02.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Veterinærinstituttet
Sak: SALMAR FARMING AS AVD REVSNES - Tilfelle
Dok: Prøvesvar PD i Sør-Trøndelag
Lnr: 247150/2013 Forrige lnr: 2013/234083


2013/130018-002 U Datert: 14.06.2013 Arkiv: 533 Saksans: 400500/GRHAL
Til: Namsenskjell AS
U.off: - Grad: U
Sak: NAMSENSKJELL AS - Inspeksjon
Dok: Skjellattest Huken uke 24 og 25
Lnr: 247157/2013 Forrige lnr: 2013/217465


2013/127191-013 U Datert: 05.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: epi@vetinst.no
Sak: SALMAR FARMING AS AVD REVSNES - Tilfelle
Dok: Anmodning om endring til påvist PD på lokalitet 33177 Krabbholmen II i kartdata.
Lnr: 247169/2013 Forrige lnr: 2013/247150


2013/146757-001 I Datert: 05.07.2013 Arkiv: 542 Saksans: 408500/EDKSE
Fra: SKRETTING AS AVD STAVANGER
U.off: - Grad: U
Sak: SKRETTING AS AVD STAVANGER - Import av fôrvare
Dok: Melding om import av fôrvare
Lnr: 247183/2013 Forrige lnr:


2013/146809-001 I Datert: 06.07.2013 Arkiv: 430 Saksans: 405500/GEGGJ
Fra: Anonym varsler
U.off: Offl. § 24 andre ledd Grad: UO
Sak: Sannes - Bekymringsmelding
Dok: Bekymringsmelding - 794
Lnr: 247240/2013 Forrige lnr:


2013/74088-013 I Datert: 30.05.2013 Arkiv: 545 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Olden Oppdrettsanlegg
Sak: OLDENSELSKAPENE AS - Inspeksjon
Dok: Olden - Petchenga
Lnr: 247290/2013 Forrige lnr: 2013/235861


2013/74088-014 I Datert: 29.05.2013 Arkiv: 545 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Olden Oppdrettsanlegg
Sak: OLDENSELSKAPENE AS - Inspeksjon
Dok: Olden - Petchenga
Lnr: 247293/2013 Forrige lnr: 2013/247290


2013/146870-001 U Datert: 07.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
U.off: - Grad: U
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: Ang. slaktetransport fra Flatøya og Veddersholmen.
Lnr: 247318/2013 Forrige lnr:


2013/146870-002 I Datert: 07.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Gaasø, Solveig
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: RE: Slaktetransport fra Flatøya og Veddersholmen.
Lnr: 247329/2013 Forrige lnr: 2013/247318


2013/146870-003 I Datert: 07.07.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Gaasø, Solveig
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon
Dok: Slaktetransport fra Flatøya og Veddersholmen
Lnr: 247330/2013 Forrige lnr: 2013/247329


2013/146889-001 I Datert: 07.07.2013 Arkiv: 70 Saksans: 408000/MATS
Fra: BELLA ITALIA HEIMDAL AS
U.off: - Grad: U
Sak: BELLA ITALIA HEIMDAL AS - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dok: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet
Lnr: 247332/2013 Forrige lnr:


2013/146888-001 U Datert: 07.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Til: SALMAR FARMING AS AVD VALLERSUND
U.off: - Grad: U
Sak: SALMAR FARMING AS AVD VALLERSUND - Inspeksjon
Dok: Ang. endring brakkleggingstidspunkt lok. Tristein.
Lnr: 247334/2013 Forrige lnr:


2012/241642-004 I Datert: 01.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Alf Håkon Skjærvik
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2012
Dok: Endring av driftsplanen for Tristein
Lnr: 247335/2013 Forrige lnr: 2013/100734


2012/241642-005 I Datert: 07.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Alf Håkon Skjærvik
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2012
Dok: Orientering om brakklegging på lokalitet 30560 Tristien
Lnr: 247336/2013 Forrige lnr: 2013/247335


2012/241642-006 U Datert: 07.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Til: 'Alf Håkon Skjærvik'
Sak: SALMAR FARMING AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2012
Dok: SV: Orientering om brakklegging på lokalitet 30560 Tristien
Lnr: 247337/2013 Forrige lnr: 2013/247336


2013/146896-001 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Alf Håkon Skjærvik
Sak: SALMAR FARMING AS AVD REVSNES - Inspeksjon
Dok: Orientering om slakteplan for lokalitet 30297 og 33177
Lnr: 247356/2013 Forrige lnr: 2013/247353


2013/146896-002 I Datert: 26.06.2013 Arkiv: 622 Saksans: 407522/BRAGI
Fra: Alf Håkon Skjærvik
Sak: SALMAR FARMING AS AVD REVSNES - Inspeksjon
Dok: Orientering om slakteplan for lokalitet 30297 og 33177
Lnr: 247358/2013 Forrige lnr: 2013/247356


2012/238269-002 U Datert: 07.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
U.off: - Grad: U
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Driftsplansøknad 2012
Dok: VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2013 - MARINE HARVEST NORWAY AS
Lnr: 247369/2013 Forrige lnr: 2012/402383


2012/238269-003 U Datert: 07.07.2013 Arkiv: 751 Saksans: 407522/BRAGI
Til: *****
U.off: Offl. § 13 første ledd jf fvl. § 13 første ledd nr 2 Grad: UO
Sak: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Driftsplansøknad 2012
Dok: Vurdering driftsplansøknad - 13, oversendt F.dir.
Lnr: 247373/2013 Forrige lnr: 2013/247369