Kunngjøring

Dispensasjon for innfrysing av rund notsei som følge av koronautbruddet

Publisert 15.04.2020     Sist endret 28.05.2020

Mattilsynet har etter instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet innvilget en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning. Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2020.

Dispensasjonen omfatter fartøy og virksomheter på land, og medfører at fisken kan fryses inn og omsettes rund.

Fisk som ikke bløgges og / eller sløyes skal likevel håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytningsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.

Dispensasjonen gjelder så lenge det grunnet situasjonen med covid-19 foreligger et særlig tilfelle, begrenset til notseifisket for 2020.

Les hele vedtaket: Vedtak om dispensasjon for innfrysing av rund notsei i forbindelse med koronautbruddet 2020.

Endringslogg

DatoHva
28.05.Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?