Faktaartikkel

Fiskehelsepersonell skal ha adgang til oppdrettsanlegg også under koronautbruddet

Publisert 08.09.2020     Sist endret 11.12.2020

Den lovpålagte kontrollen fra fiskehelsetjenesten gjelder selv om mange oppdrettere har iverksatt smitteverntiltak på oppdrettsanleggene i forbindelse med koronautbruddet. Fiskehelsepersonell kan ikke nektes adgang, men de kan gjennomføre enkelte kontroller uten å være tilstede fysisk dersom det er forsvarlig.

Oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten og forvaltningen må samarbeide tett for å unngå spredning av korona, opprettholde matproduksjonen og samtidig sikre fiskehelse- og fiskevelferden.

Derfor skal fiskehelsepersonell gis adgang til oppdrettslokalitetene for å sikre at biosikkerheten blir i varetatt. Fiskehelsepersonell må følge rådene og kravene som er iverksatt for å sikre god hygiene og unngå å spre korona.

Enkelte av fiskehelsepersonellets månedlige kontroller kan gjennomføres uten fysisk kontroll så fremt situasjonen på den enkelte lokalitet tilsier det er forsvarlig. I løpet av ett år må minimum tre kontroller gjennomføres fysisk.

Endringslogg

DatoHva
11.12.20Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?