Kunngjøring

Godkjenning av brønnbåter og kontroll av vask og desinfeksjon av brønnbåter under koronavirusutbruddet

Publisert 02.04.2020     Sist endret 17.04.2020

Mattilsynets godkjenning av nye brønnbåter og regodkjenning av eldre brønnbåter fortsetter under koronautbruddet, men med utsatt fysiske tilsyn av nye brønnbåter. Det er fortsatt viktig at brønnbåter vaskes og desinfiseres for å unngå spredning av alvorlige fiskesykdommer.

Godkjenning av nye brønnbåter

Mattilsynets inspektører gjennomfører vanligvis fysiske tilsyn i forbindelse med godkjenning av nye brønnbåter. Siden Mattilsynet gjennomfører færrest mulig fysiske tilsyn under koronavirusutbruddet, har Mattilsynet besluttet at tilsyn av helt nye fartøy kan utsettes.

Mesteparten av arbeidet med å innhente nødvendig dokumentasjon som ikke er vedlagt søknad, gjennomføres som normalt uten fysisk oppmøte.

Utfra vurderinger av mottatt dokumentasjon, kan Mattilsynet gi en kortvarig godkjenning for 3-6 måneder uten å gjennomføre inspeksjon. Før ny godkjenning av lengre varighet (maksimum 5 år) blir gitt, skal det være gjennomført fysisk tilsyn.

Regodkjenning av brønnbåter

Fysiske inspeksjon av eldre brønnbåter i forbindelse med regodkjenning blir videreført blant annet å kontrollere vedlikehold.

Dersom bemanningssituasjonen i Mattilsynet endres vesentlig i forbindelse med koronautbruddet, må vi finne løsninger. Dersom dette blir aktuelt, vil vi komme med ny informasjon.

Kontroll av vask og desinfeksjon er viktig

Kontroll med vask og desinfeksjon når brønnbåter brukes i områder med ulik smittestatus er viktig for å forebygge smitteoverføring. Derfor må brønnbåteiere prioritere å gjennomføre kontroll og attestasjon av vask og desinfeksjon der det er krav i forskrift om dette.

Dersom mangel på veterinærer eller fiskehelsebiologer gjør at kontroll og attestasjon ikke kan gjennomføres, må man søke Mattilsynet om dispensasjon.

Fant du det du lette etter?