Faktaartikkel

Oppdrettsfisk må vaksineres selv om koronasituasjonen skaper utfordringer

Publisert 14.09.2020     Sist endret 19.04.2021

Selv om koronasituasjonen skaper utfordringer, er det viktig at fisken er vaksinert før den settes ut i sjøen. Vaksinering er et av de viktigste smitteforbyggende tiltakene mot de bakteriesykdommene det er effektive vaksiner mot.

Oppdrettsfisk som ikke er vaksinert mot vibriose, furunkulose og kaldtvannsvibriose må ikke settes ut i sjøen. 

Uvaksinert fisk kan føre til sykdomsutbrudd

Hvis uvaksinert fisk blir satt ut i sjøen, er det stor fare for sykdomsutbrudd. Det kan føre til at mange fisk dør og til økt bruk av antibiotika.

I en tid med færre ansatte på oppdrettsanleggene, vil en situasjon med sykdom eller at mange fisk dør raskt bli krevende å håndtere.

Fisk som ikke er mulig å få vaksinert, bør destrueres.

Vaksinering er et viktig smitteforebyggende tiltak

I akvakulturregelverket er det krav om at oppdretter skal gjennomføre relevante tiltak for å hindre introduksjon, utvikling og spredning av smittsomme sykdommer. Vaksinering er et av de viktigste og mest relevante tiltakene oppdretterne har.

Matloven krever nødvendig aktsomhet for å unngå fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom. En oppdretter som setter ut uvaksinert fisk utøver etter Mattilsynets oppfatning ikke tilstrekkelig aktsomhet for å hindre utvikling eller spredning av smittsom sykdom.

Endringslogg

DatoHva
19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
27.08.20Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
16.04.20Vi har satt inn lenke til Vaksinepersonell i akvakultur er samfunnskritisk personell.

Fant du det du lette etter?