Til oppdrettsnæringen om koronavirusutbruddet

Publisert 19.03.2020     Sist endret 07.05.2020

Oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten og forvaltningen må samarbeide tett under koronautbruddet for å opprettholde matproduksjonen og samtidig sikre fiskehelse og fiskevelferden.

For sjømatprodusenter er det også relevant informasjon på sidene rettet til næringsmiddelvirksomheter

Avklaringer

Dispensasjoner

Tilsyn og fiskehelsekontroll under koronautbruddet

Endringslogg

DatoHva
07.05Lagt inn lenke til Søknader om dispensasjon fra transportforskriftens forbud mot transport av levende slaktefisk til slakt over Hustadvika eller ut av PD-sonen under Dispensasjoner
05.05Lagt inn lenke til  Dispensasjoner ved mangel på fiskehelsepersonell og Dispensasjoner om brakklegging og endring av driftsplaner
30.04Lagt inn lenke til Slik skal søknader om midlertidig økt MTB på lokalitetsnivå pga. koronasituasjonen sendes og behandles
30.04Lagt inn lenke til For sjømatprodusenter er det også relevant informasjon på sidene rettet til næringsmiddelvirksomheter
16.04.Vi har satt inn lenke til Vaksinepersonell i akvakultur er samfunnskritisk personell.
16.04.Satt inn lenke til Avklaring om innfrysing av oppdrettsfisk i forbindelse med koronasituasjonen.
Fant du det du lette etter?