Faktaartikkel

Vaksinepersonell i akvakultur er samfunnskritisk personell

Publisert 16.04.2020     Sist endret 19.04.2021

En del sentrale samfunnsfunksjoner har blitt utpekt til kritiske, og kan få unntak for enkelte pålegg og bestemmelser.

Samtidig kan utpekingen også medføre enkelte forpliktelser. Oppdatert informasjon om dette finnes på Regjeringen.no og Helsenorge.

Produksjon av laks er matproduksjon og utpekt som en kritisk samfunnsfunksjon. Dette kan også omfatte virksomheter og personell som leverer varer og tjenester til sektoren. Mattilsynet følger opp regelverk som omfatter den kritiske samfunnsfunksjonen.

Mattilsynet bekrefter at virksomheter som vaksinerer smolt før utsett i sjø, herunder personell, vil kunne falle inn under definisjonen for kritisk samfunnsfunksjon. Dette kan innebære at virksomheten må prioritere leveranse til samfunnskritiske funksjoner, og nedprioritere andre sektorer.

Vaksinering er et av de viktigste smitteforbyggende tiltakene for de bakteriesykdommene det er effektive vaksiner mot. All oppdrettsfisk må vaksineres før den settes i sjø. Fisk som det ikke er mulig å få vaksinert, bør destrueres.

Se også: Oppdrettsfisk må vaksineres selv om koronasituasjonen skaper utfordringer

Dere må selv vurdere om dere har samfunnskritiske områder og personell

Per dags dato skal virksomheten selv vurdere hvilke områder av sin virksomhet, og hvilket personell, som kan være omfattet av begrepet kritisk samfunnsfunksjon, slik det er i definert i sammenheng med utbruddet av Covid-19.

Mattilsynet forutsetter at virksomhetene vurderer dette løpende, og følger retningslinjene, som til enhver tid er gjort gjeldende av regjeringen og andre relevante myndigheter.

Endringslogg

19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer