Kunngjøring

Dispensasjon til bruk av fiskemel i fôrproduksjon under koronautbruddet

Publisert 26.03.2020     Sist endret 15.07.2020

Koronautbruddet kan medføre mangel på fôrråvarer, som for eksempel aminosyrer. Dette gir et behov for å kunne benytte fiskemel i fôr til svin og fjørfe for å sikre nødvendig fôrkvalitet.

For å ivareta dyrevelferd og dyrehelse vurderer Mattilsynet at det på visse vilkår kan gis dispensasjon fra kravet om atskilt produksjonslinje for drøvtyggerfôr ved bruk av fiskemel i fôr til fjørfe og svin (iht. forskrift om TSE § 7).

Tilsvarende behov kan oppstå dersom det blir driftsstans på enkelte fôrvirksomheter på grunn av sykdom blant ansatte.

Tidsbegrenset dispensasjon

En dispensasjon vil være tidsbegrenset. Fôrvirksomheten må dokumentere at dette er nødvendig på grunn av mangel på tilgjengelige aminosyrer for å sikre fôrkvalitet. Videre må det dokumenteres tiltak for å forebygge mot kontaminering av fiskemel i drøvtyggerfôr.

Søknader om dispensasjoner sendes Mattilsynet, postmottak@mattilsynet.no.

Fant du det du lette etter?