Kunngjøring

For enkelte er det midlertidig unntak fra kravet om at hunder og katter må reise sammen med eieren sin fram til 1. september

Publisert 08.04.2020     Sist endret 02.06.2020

For at en reise med hund eller katt kan regnes som ikke-kommersiell, må dyreeiere normalt sett reise sammen med dyret. Fram til 1. september i år kan innførsel av hunder og katter til Norge i visse tilfeller bli regnet som ikke-kommersiell selv om dyrene ikke reiser sammen med eieren.

Det er flere vilkår som må oppfylles, og du må i tillegg melde ifra til Mattilsynet hvis du benytter deg av dette unntaket fra regelverket.

Dette er vilkårene

Det er flere vilkår som må være oppfylte for at unntaket skal gjelde:

  • Eieren(e) må være forhindret fra å reise, enten fordi eieren(e) er person(er) med kritisk samfunnsfunksjon som ikke kan reise til utlandet, eller fordi eieren(e) sitter i isolasjon etter påvisning av korona. Merk at det ikke er nok kun å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Det må i tillegg være andre årsaker til at reise til utlandet ikke er mulig, f.eks. konkret avtale med arbeidsgiver.

 og

  • Eieren må ha eid hunden / katten før 9. mars 2020. Alternativt må eieren ha bestilt hunden / katten før det tidspunktet, men da gjelder unntaket kun hvis koronaforhold i avsenderlandet gjør det umulig å innføre dyret etter vilkårene forskrift om handel med dyr.

Unntaket er gitt i midlertidig forskrift om unntak fra kjæledyrforskriften under utbruddet av covid-19.

Du har meldeplikt

Du må melde fra til Mattilsynet innen 24 timer etter hjemkomst. Melding skal sendes koronamelding@mattilsynet.no og må inneholde følgende opplysninger:

  • Dyreeierens navn, adresse og telefonnummer

  • Navn, adresse og telefonnummer til personen med fullmakt som reiste med dyret eller dyrene på eierens vegne

  • Dyreart og antall dyr

  • Landet dyret/dyrene er innført fra, dato for ankomst til Norge og grensepasseringssted

  • Dyrets/dyrenes identitetsnummer (chipnummer/tatovering)

  • Referansenummeret på dyrets/dyrenes pass (ISO-landkode + nummer) eller helsesertifikat.

Ved å melde fra til Mattilsynet bekrefter du også å ha lest Midl. forskrift om unntak fra kjæledyrforskriften, covid-19 og at du oppfyller kravene som gjelder.

Brudd blir fulgt opp

Brudd på regelverket blir fulgt opp på vanlig måte. Hvis du lurer på om du faller inn under regelverket, så kan du ta kontakt med Mattilsynet.

Les mer om det vanlige regelverket på Hva skal til for at en reise med hunder, katter eller ildere kan regnes som ikke-kommersiell og hvor mange dyr kan du ta med?

Endringslogg

DatoHva
29.05.Lagt inn at unntaket er forlenget og gjelder fram til 1. september.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer