Spørsmål og svar

Kan dyr bli syke av koronaviruset?

Publisert 17.03.2020     Sist endret 21.04.2021

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr i Norge kan utgjøre en smittekilde for covid-19 til mennesker eller dyr.

Covid-19

Kan dyr bli syke av koronaviruset?

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr i Norge kan utgjøre en smittekilde for covid-19 til mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina. Mange millioner mennesker er eller har vært smittet med koronaviruset på verdensbasis. Det er få kjente tilfeller der personer som ikke jobber med mink skal ha blitt direkte smittet av egne eller andres dyr.

Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender ved kontakt med dyr.

Det er dokumenterte tilfeller der mink på farmer i Nederland, Spania, Sverige, USA og Danmark har blitt syke av covid-19-smitte fra mennesker.

Det er imidlertid liten sannsynlighet for at kjæledyr eller andre husdyr blir syke, eller utgjør en smittekilde for mennesker og andre dyr basert på den kunnskapen vi har så langt.

Det er rapportert om få tilfeller med smitte hos kjæledyr. Rapporterte tilfeller omhandler i hovedsak vanlige katter og større kattedyr, men også noen hunder og primater.

De fleste av de få kjæledyrene som har vært smittet, har hatt ingen eller milde symptomer, og det er mennesker som er antatt å være smittekilden til kjæledyrene.

I en ny studie fra Storbritannia spekuleres det om smitte med én SARS-CoV-2 variant kan ha sammenheng med hjertemuskellidelse hos åtte katter og tre hunder. Det er ikke beskrevet liknende funn fra andre land, og flere undersøkelser gjenstår før tilstanden til disse 11 dyrene sikkert kan settes i sammenheng med SARS-CoV-2 infeksjon.

I Norge er det ikke meldt om noen tilfelle av SARS-CoV-2 smitte av kjæledyr, og heller ingen økt forekomst av luftveislidelser eller hjertelidelser hos kjæledyr under pandemien.

Dyresykdommer rapporteres internasjonalt

Hvis det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) blir oppdaget på dyr, rapporteres dette til World Animal Health Information System (WAHIS). Dette er et system som samler slik informasjon fra hele verden for Verdens dyrehelseorganisasjon, OIE.

Per i dag er det ikke grunnlag for å teste norske dyr for viruset.

Koronaviruset er ikke det samme som finnes hos gris og hest

Det pågående utbruddet av koronavirus (SARS-CoV-2) er ikke av samme variant som man kan finne hos gris (PRCV) og hest.

Porcint respiratorisk coronavirus (PRCV) er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris.

Hester kan få et koronavirus som gir mage-/tarmsykdom som for eksempel diare eller milde kolikksymptomer.

Endringslogg

DatoHva
21.04.21Enkelte språklige forberdringer.
13.04.21Oppdatert informasjon om enkelte funn av smitte på kjæledyr
17.02.21Lagt inn informasjon og lenke til sak om at hester kan få et koronavirus som gir mage-/tarmsykdom.
08.11.20Lagt inn informasjon mink smittet i diverse land.
21.08.20Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?