Spørsmål og svar

Kan dyr bli syke av koronaviruset?

Publisert 17.03.2020     Sist endret 17.07.2020

Det er dokumenterte tilfeller der mink på farmer i Nederland, Spania og Danmark har blitt syke av covid-19-smitte fra mennesker. Det er imidlertid liten sannsynlighet for at kjæledyr eller andre husdyr blir syke, eller utgjør en smittekilde for mennesker og andre dyr basert på den kunnskapen vi har så langt.

Covid-19

Kan dyr bli syke av koronaviruset?

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina. Over 13 millioner mennesker er smittet med koronaviruset. Bortsett fra to antatte tilfeller i nederlandske minkfarmer, er det ingen kjente tilfeller der noen skal ha blitt smittet av egne eller andres dyr.

Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender ved kontakt med dyr.

Dyresykdommer rapporteres internasjonalt

Hvis det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) blir oppdaget på dyr, rapporteres dette til World Animal Health Information System (WAHIS). Dette er et system som samler slik informasjon fra hele verden for Verdens dyrehelseorganisasjon, OIE.

Per i dag er det ikke grunnlag for å teste norske dyr for viruset.

Koronaviruset er ikke det samme som finnes hos gris

Det pågående utbruddet av koronavirus (SARS-CoV-2) er ikke av samme variant som man kan finne hos gris (PRCV).

Porcint respiratorisk coronavirus (PRCV) er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris.

Fant du det du lette etter?