Spørsmål og svar

Kan koronavirus smitte gjennom pelsen til dyr? Kan jeg la katten min gå ute?

Publisert 18.03.2020     Sist endret 21.04.2021

Koronavirus smitter hovedsakelig ved dråpesmitte fra luftveiene hos en smittet person, eller ved direkte eller indirekte kontakt mellom mennesker. Det er imidlertid ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smittet menneske, men dette antas å være en lite sannsynlig smittevei.

Smittemåte

Hvordan smitter koronavirus?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  1. Primært gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde.

I følge Folkehelseinstituttet er det ikke sikkert hvor lenge viruset overlever på overflater, men forsking tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Se Folkehelseinstituttet: Fakta om koronavirus - Smittemåte

Mange millioner mennesker i verden er eller har vært smittet med koronaviruset. Kun i noen svært få tilfeller er spor av viruset funnet hos kjæledyr. Disse kjæledyrene har bodd sammen med eiere som er bekreftet smittet. Smitte fra kjæledyr til menneske er lite sannsynlig.

Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender ved kontakt med dyr. Se også FHIs generelle hygieneråd.

Utegående katter utgjør ikke en større smitterisiko enn annet kjæledyrhold

Foreløpig er det ingenting som tilsier at utegående katter utgjør en større smitterisiko enn annet kjæledyrhold. God hygiene og håndvask gjelder her også.

Endringslogg

DatoHva
21.04.21Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
08.11.20Oppdatert til generelt tall om smittede mennesker på verdensebasis og lagt inn lenker til FHIs hygieneråd.
21.08.20Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?