Faktaartikkel

Konsultasjoner og legemidler til dyr og fisk under koronautbruddet

Publisert 31.03.2020     Sist endret 21.04.2021

Koronautbruddet kan gjøre det mer aktuelt for veterinærer og fiskehelsebiologer å bruke video- eller telefonkonsultasjon.

Telefon- og videokonsultasjoner kan være erstatning for klinisk undersøkelse

Både i normalsituasjon og nå under koronautbruddet vil veterinærer og fiskehelsebiologer foreta kliniske undersøkelser, stille diagnoser og innlede behandlinger for matproduserende dyr, kjæledyr og fisk.

Koronautbruddet kan gjøre det mer aktuelt å bruke video- eller telefonkonsultasjon. Dette kan gjelde konsultasjoner som rådgiving eller ved utskrivning av enkelte resepter, i de tilfeller der de anbefalte sentrale eller lokale smittevernreglene grunnet covid-19 gjør det umulig å gjennomføre besøket eller undersøkelsen fysisk.

Resepter til landdyr

Legemidler som kan skrives ut uten klinisk undersøkelse

Du som veterinær må i hvert enkelt tilfelle vurdere forsvarligheten av å skrive ut legemidler etter video- eller telefonkonsultasjoner. Dette kan gjelde:

  • fornyelse av resepter til kjæledyr som er kronikere og avhengig av legemiddel
  • legemidler som f.eks. NSAIDs til smerter i forbindelse med sår som ikke krever antibiotika
  • galastop til pseudodrektighet der man vet med sikkerhet at tispen ikke har paret seg
  • flåttbehandling og peroral behandling med anthelmintika

I stordyrpraksis må risiko rundt matproduksjon og behov for besetningsinformasjon, som f. eks. tidligere behandlinger, være inkludert i vurderingen.

Du må også vurdere kompetansen til den som henter legemiddelet og gi klare instruksjoner om bruken.

Vær obs på at fravær av klinisk undersøkelse ikke må føre til en mindre restriktiv utskriving av legemidler, spesielt antibiotika, til dyr.

Unngå humanlegemidler

Det er ikke meldt om hamstring av legemidler til dyr. Veterinærer oppfordres til å unngå å forskrive humanlegemidler så langt det er mulig. 

Bruk av medhjelper og utlevering av medisiner

Terskelen for å bruke medhjelper og å utlevere medisiner kan bli lavere, særlig i lammesesongen og hvis det er redusert veterinærkapasitet grunnet koronasituasjonen.

Dersom veterinæren vurderer utlevering som nødvendig, ut fra lokal kjennskap til dyreeier og besetning, må veterinæren vurdere dyreeiers kompetanse og nødvendig instruksjon om bruk av legemiddelet.

Når en veterinær leverer ut medisiner til f.eks. en bonde for videre behandling av et dyr, er bonden en medhjelper. Ansvaret for behandlingen er uansett fullt og helt på rekvirerende veterinær. Dette gjelder også under koronasaken.

Husk også journalplikten og begrunnelsen for vurderingen din.

Resepter til akvakulturdyr

Når det gjelder resepter til oppdrettsfisk, gjelder samme krav til forsvarlighet ved å skrive ut legemidler til fisk man ikke har undersøkt klinisk.

Noen resepter kan det imidlertid etter vurdering av enkelttilfeller være forsvarlig å skrive ut etter video- eller telefonkonsultasjoner.

Dette kan gjelde:

  • soppmidler til behandling av rogn
  • bedøvelse til fisk
  • fiskevaksiner

Som ved alle legemiddelforskrivninger er det viktig å journalføre vurderingene og gi klare instruksjoner til den som skal bruke legemidlene.

Endringslogg

DatoHva
21.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
15.10.20Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
21.08.20Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
17.04.20Siden er flyttet til Koronautbrudd: Dyr og dyrehold.
08.04.20Satt inn lenken Veterinærinstituttets siste vurderinger om covid-19 og dyr.
Fant du det du lette etter?