Faktaartikkel

Mattilsynet anbefaler godt smittevern på minkfarmer under koronautbruddet

Publisert 28.04.2020     Sist endret 16.10.2020

Mattilsynet anbefaler godt smittevern på norske minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte. Det er ikke mistanke om at mink i Norge er smittet, men anbefalingene kommer som et føre var-tiltak etter at koronasmitte av mink er påvist i minkfarmer i Danmark, Nederland og Spania.

I Danmark har det nå blitt påvist smitte i mange minkfarmer. Fødevarestyrelsen antar at minkene ble smittet av kontakt med personer tilknyttet farmene som har fått påvist COVID-19. Den danske regjeringen besluttet 1. oktober 2020 å avlive alle smittede minkfarmer, farmer hvor det er mistanke samt farmer i umiddelbar nærhet til smittede farmer.

Nederlandske myndigheter har meldt om koronasmitte i minkfarmer. For noen av farmene antas det at minken er smittet av ansatte. For de andre farmene er smittemåten fortsatt uklar. Besetningene er avlivet.

Koronasmitte er også påvist på mink i Spania. Det antas at minken er smittet av ansatte.

I tidligere smitteeksperiment fra Kina og Tyskland er det vist at ilder kan smittes med det nye koronaviruset. Smittet ilder viste kun milde symptomer. Siden det er genetiske likhetstrekk mellom ilder og mink er det ikke uventet at også mink har en viss mottakelighet for viruset.

For mer informasjon om smittepåvisninger i minkfarmer i andre land må du sjekke nettsidene til de respektive lands veterinærmyndigheter.

Veterinærinstituttets vurdering

Mattilsynet får løpende informasjon om tilfellene i Europa og har fått Veterinærinstituttet til å vurdere den tilgjengelige informasjonen.

Veterinærinstituttets vurdering er at man ikke kan utelukke smitteoverføring med covid-19 fra røkter til mink i minkfarmer. Det er ikke kjent hvor mottakelige mink er for smitte, hvor stor sannsynligheten er for slik smitteoverføring og hva som eventuelt skal til for at det kan skje.

På bakgrunn av informasjon fra ser det ut til at røktere med covid-19-smitte kan overføre smitten til mink i forbindelse med stell av mink, og at viruset deretter kan spres mellom mink i minkfarmer.

I store minkfarmer med høy dyretetthet vil smittet mink kunne utgjøre en smittekilde for mennesker som steller dyrene.

Per i dag er det ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør per i dag ikke en smittefare for mennesker.

Mattilsynets råd til minkfarmer

Basert på Veterinærinstituttets vurderinger anbefaler Mattilsynet fortsatt godt smittevern på minkfarmer for å hindre at mink utsettes for koronasmitte.Antall mennesker som oppholder seg i farmen bør begrenses til det som er strengt nødvendig, og røktere bør være påpasselige med hygiene når de steller dyrene – se FHIs generelle hygieneråd.

Personer som er satt i hjemmeisolering på grunn av mistanke om eller påvist covid-19, kan ikke stelle mink. Les mer hos FHI.

Personer i karantene kan heller ikke stelle mink, da minkproduksjon ikke er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon bør ikke stelle mink. Dette for å forebygge eventuell smitte til dyrene.

Symptomer på SARS-CoV-2 (covid-19) hos mink og ilder, er diaré, oppkast, eller luftveissymptomer som ikke kan tilskrives annen årsak.

Se spesielt etter følgende symptomer:

  • Forsert eller anstrengt respirasjon
  • Respirasjon med åpen munn, eller
  • vandig utflod fra nesen.

Symptomene kan forekomme i kombinasjon med andre kliniske symptomer, bl.a. forøket dødelighet, rennende øyne, nedstemthet og sløvhet.

Dersom dyrene dine har slike symptomer, ta kontakt med veterinær.

Det er ikke aktuelt å teste mink nå

Det er ikke mistanke om at mink i Norge er smittet.

Sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger Mattilsynet situasjonen og faglige oppdateringer fra danske og nederlandske myndigheter. Vi tilpasser rådene ved behov.

Mattilsynet kan i samråd med Kommunelegen og Veterinærinstituttet vurdere testing som en del av en bred diagnostisk utredning dersom mink skulle vise relevante symptomer etter kontakt med person med bekreftet covid-19 smitte.

Eventuell testing og oppfølging av minkfarmer vil bli gjort individuelt dersom det skulle bli nødvendig. Mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 (covid-19) hos mink er meldepliktig.

Ikke vær redd for å bli smittet av dyr

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr i Norge.

Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av egne dyr.

Over 30 millioner mennesker er eller har vært smittet med koronaviruset, og de to tilfellene i Nederland er de eneste kjente tilfellene der man antar at noen skal ha blitt smittet av egne eller andres dyr.

Endringslogg

DatoHva
14.10Oppdatert tallet på smittede på verdensbasis.
02.10Oppdatert med at danske regjering har besluttet å avlive mink i smittede farmer mm.
19.09Oppdatert tallet på smittede på verdensbasis.
17.07.Oppdatert smittesituasjonen i Danmark, Nederland og Spania.
Fant du det du lette etter?