Faktaartikkel

Mink og covid-19

Publisert 28.04.2020     Sist endret 19.04.2021

Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med koronaviruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør derfor ikke en smittefare for mennesker.

Det er heller ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr i Norge kan utgjøre en smittekilde for covid-19 til mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Per januar 2021 var viruset oppdaget på 400 minkfarmer i ni EU/EØS-land: 290 i Danmark, 69 i Nederland, 17 i Hellas, 13 i Sverige, tre i Spania, to i Litauen, en i Frankrike og en i Italia. I tillegg er det påvist på minkfarm i USA. Man antar minken har blitt smittet av dyrepassere/røktere.

Mattilsynet vurderer situasjonen fortløpende og får faglige vurderinger fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet anser at det er relativ liten risiko for at norsk mink skal smittes med dagens smittesituasjon i Norge.

Det er fortsatt avgjørende at minkbønder har godt smittevern i minkfarmene, og at de som steller mink er bevisst på å unngå å bli smittet av andre mennesker.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet, gitt en vurdering av behovet for forsterkede tiltak i Norge. Vurderingen ble gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Les Mattilsynets innspill her.

Overvåking

Mattilsynet og Veterinærinstituttet samarbeider med Norges Pelsdyralslag om

I vitenskapelig rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) foreslås det overvåkingsstrategier som kan bidra til tidlig oppdagelse av spredning av viruset.

Sammen vil vi vurdere om relevante deler av EFSA-rapporten skal brukes til å revidere denne overvåkningen.

Les mer fra andre

Endringslogg

19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
19.02.21Lagt inn lenke: VKM: Koronavirus i mink: anbefalinger for bedre overvåking
Fant du det du lette etter?