Faktaartikkel

Mink og covid-19

Publisert 28.04.2020     Sist endret 01.12.2020

Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med koronaviruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør derfor ikke en smittefare for mennesker.

Det er heller ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr i Norge kan utgjøre en smittekilde for covid-19 til mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke å være redd for å bli smittet av dyr.

Det er påvist smitte på mink i minkfarmer i flere europeiske land, blant annet i Danmark og Sverige, samt i USA. Man antar minken har blitt smittet av dyrepassere/røktere.

Mattilsynet vurderer situasjonen fortløpende og får faglige vurderinger fra Veterinærinstituttet. Mattilsynet anser at det er relativ liten risiko for at norsk mink skal smittes med dagens smittesituasjon i Norge.

Det er fortsatt avgjørende at minkbønder har godt smittevern i minkfarmene, og at de som steller mink er bevisst på å unngå å bli smittet av andre mennesker.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet, gitt en vurdering av behovet for forsterkede tiltak i Norge. Vurderingen ble gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Les Mattilsynets innspill her.

Les mer fra andre

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer