Faktaartikkel

Produksjonsdyr, hester mm og koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 16.02.2022

Per i dag utgjør ikke koronavirus (SARS-CoV-2) en fare for dyrehelsen i Norge. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Generelt anbefaler Mattilsynet god håndhygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør være årvåkne med hensyn på generelle smittehygieniske tiltak.

Mattilsynet anbefaler at man følger Folkehelseinstituttets regler for smittehygiene og veileder for korona.

Hvem steller dyra hvis du blir koronasmittet?

Se Bondelagets spørsmål og svar om koronaviruset om beredskapsplaner, hva du skal gjøre om du blir smittet av korona osv.

Råd til yrkesgrupper som skal til gårder

Mattilsynet oppfordrer yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, slik at smittetiltakene kan tilpasses og bli gjort i henhold til helsemyndighetenes føringer.

Fant du det du lette etter?