Faktaartikkel

Til dyrebilsjåfører under koronavirusutbruddet

Publisert 16.04.2020     Sist endret 11.06.2020

En betydelig reduksjon i transportkapasiteten kan få store dyrevelferdsmessige konsekvenser.

Dispensasjon fra krav om kompetansebevis hos dyrebilsjåfører

Se .

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Statens vegvesen har gitt dispenasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for blant annet fôr til dyr og transport av levende dyr.

Ikke restriksjoner på innførsel av dyr – dyrebilsjåfører er unntatt karantene under transporten

Dyrebilsjåfører som transporterer dyr ved innførsel fra utlandet, eller av andre grunner er i karantene, er som hovedregel ikke pålagt restriksjoner mens de er i arbeid som dyrebilsjåfør eller reiser til og fra arbeid. Se Helsedirektoratets regelverk for karanteneplikt for personer som ankommer Norge fra utlandet. Utover transporten og reisen til og fra arbeidet gjelder karanteneplikten også for sjåfører.

Unntaket fra restriksjonene gjelder bare dersom dyretransporten kan regnes som en kritisk samfunnsfunksjon.

Transport av hest til løp er f.eks. ikke regnet som en kritisk samfunnsfunksjon. Les mer om dette hos Det Norske Travselskap.

Endringslogg

DatoHva
11.06Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?