Faktaartikkel

Til dyrebilsjåfører under koronavirusutbruddet

Publisert 16.04.2020     Sist endret 15.10.2020

En betydelig reduksjon i transportkapasiteten kan få store dyrevelferdsmessige konsekvenser.

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Statens vegvesen har gitt dispenasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for blant annet fôr til dyr og transport av levende dyr.

Ikke restriksjoner på innførsel av dyr – dyrebilsjåfører er unntatt karantene under transporten

Dyrebilsjåfører som transporterer dyr ved innførsel fra utlandet, eller av andre grunner er i karantene, er som hovedregel ikke pålagt restriksjoner mens de er i arbeid som dyrebilsjåfør eller reiser til og fra arbeid.

Se Folkehelseinstituttet: Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Utover transporten og reisen til og fra arbeidet gjelder karanteneplikten også for sjåfører.

Unntaket fra restriksjonene gjelder bare dersom dyretransporten kan regnes som en kritisk samfunnsfunksjon.

Transport av hest til løp er for eksempel ikke regnet som en kritisk samfunnsfunksjon. Les mer om dette hos Det Norske Travselskap.

Endringslogg

15.10Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
27.08Kontrollert at informasjonen er oppdatert
Fant du det du lette etter?