Kunngjøring

Under koronavirusutbruddet kan veterinærer skrive ut enkelte resepter etter telefon- eller videokonsultasjon

Publisert 18.03.2020     Sist endret 28.05.2020

Mattilsynet mener at det i dagens situasjon er forsvarlig å skrive ut resepter etter video- eller telefonkonsultasjoner, som gjelder for eksempel:

  • fornyelse av resepter til kjæledyr som er kronikere og avhengig av legemiddel
  • legemidler som f.eks. NSAIDs til smerter i forbindelse med sår som ikke krever antibiotika
  • galastop til pseudodrektighet der man vet med sikkerhet at tispen ikke har paret seg

Vurder forsvarligheten

Du som veterinær må allikevel i hvert enkelt tilfelle vurdere forsvarligheten av å skrive ut legemidler til et dyr man ikke har undersøkt klinisk. Du må også vurdere kompetansen til den som henter legemiddelet og gi klare instruksjoner om bruken.

Spørsmål om kompetanse vil særlig bli aktuell i lammesesongen siden det kan bli nødvendig å tilby sauebønder legemidler uten å dra ut i besøk. Dersom veterinæren vurdere dette som nødvendig, må veterinæren gjøre vurderinger mht. kompetanse og instruksjon om bruk av legemiddelet.

Husk også journalplikten og begrunnelsen for vurderingen.

Les mer: Konsultasjoner og legemidler til dyr og fisk under koronautbruddet

Endringslogg

DatoHva
28.05.Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer