Ansatte må få informasjon og opplæring

Publisert 14.05.2020     Sist endret 14.05.2020

Arbeidstakerne er pålagt å følge smittevernstiltakene, som håndhygiene og avstand til andre mennesker. Som arbeidsgiver må du sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon og opplæring. Hvis du har utenlandske ansatte, må opplæring må skje på et språk som de ansatte forstår. Benytt tolk ved behov. Fjerntolking er mulig. Du må dokumentere at opplæringen er gjennomført.

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Gå tilbake til råd om og informasjon om smittevern 

Last ned hele veilederen (PDF) 

Hvis du har konkrete spørsmål om

  • smittevern – ta kontakt med kommunehelsetjenesten
  • innkvartering eller arbeidsmiljø – ta kontakt med Arbeidstilsynet
  • mattrygghet – ta kontakt med Mattilsynet.

Du bør henge opp plakater med informasjon om hvordan smitte kan forebygges, ved alle håndvasker, i spiserom, garderober og øvrige fellesrom, i innkvarteringer og lignende. Hvis du har utenlandske arbeidere, bør plakatene være på flere språk.

Opplæring om munnbind og hansker

Koronavirus smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Ved dråpesmitte spres virus i størst grad ved hoste- og nysing, mindre ved normal snakking. For å unngå dråpesmitte kreves avstand. For å unngå kontaktsmitte kreves god håndhygiene og unnlate å ta på felles gjenstander.

Munnbind: Friske personer behøver ikke bruke munnbind, men anbefalingene kan endre seg hvis det blir en sterk økning av smitte i hele eller deler av befolkningen. Personer som blir syke kan bruke ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker når de umiddelbart skal forlate arbeidsplassen og reise hjem.

Hansker: Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. Derfor anbefales ikke rutinemessig bruk av engangshansker som smittevern mot covid-19. For ytterligere beskrivelse av engangshansker, se God hånd- og hostehygiene reduserer smitte

Fant du det du lette etter?