Kunngjøring

Dispensasjon fra kravet om funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler

Publisert 06.04.2020     Sist endret 13.07.2020

Som følge av koronautbruddet er det redusert kapasitet på funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler. Dette kan føre til at utstyret ikke blir kontrollert innen fristen. Mattilsynet kan i særlige tilfeller gi en avgrenset dispensasjon fra dette kravet.

Det kan i særlige tilfeller gis en avgrenset dispensasjon, for eksempel for et spesielt tilfelle hvor sprøyta ikke kan funksjonstestes innen fristen som følge av inn- / utreiseforbud i enkelte kommuner.

Mattilsynets region som dekker området der eier av sprøyta er bosatt, vurderer dispensasjon og avgjør eventuelle vilkår. 

Slik søker du om dispensasjon

  • Du må tydelig beskrive hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak du har gjort for å finne andre løsninger.
  • Søknad om dispensasjon sendes Mattilsynet, postmottak@mattilsynet.no.
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer