Faktaartikkel

Gjennomføring av autorisasjonskurs for plantevernmidler i 2020

Publisert 27.03.2020     Sist endret 21.08.2020

Koronautbruddet medfører utfordringer for gjennomføring av autorisasjonskurs for plantevernmidler. For å sikre lik gjennomføring i alle fylker og for å sørge for at deltagere får tilstrekkelig kunnskap er det utarbeidet et alternativt kursopplegg.

Ta kontakt med din lokale kursarrangør for å høre hvilket kursopplegg de kan tilby.

Slik gjennomfører du førstegangskurs

Gjennomføring av teoridelen skjer i form av webinar, det vil si på internett. Alternativt benyttes det nettbaserte autorisasjonskurset. Siden nettkurset i utgangspunktet er et fornyingskurs vil det i tillegg være ekstra teorideler samt et korter webinar / digitale diskusjonsgrupper for å ivareta alle temaer som skal gjennomgås. 

Praksisdagen gjennomføres i form av webinar hvor ulike temaer enten gjennomgås som videoframvisning kombinert med diskusjoner eller ved fremvisning av utstyr m.m. via det digitale forumet. Alternativt gjennomføres praksisdagen i små grupper, men i tråd med gjeldende føringer fra helsemyndighetene som skal forebygge smitte.

Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen på egen PC. Dette gjelder også deltagere på autorisasjonskurs hvor bare eksamen gjensto da restriksjonene ble innført. De som har benyttet nettbasert kurs kan gjennomføre eksamen som er tilgjengelig der.

Slik gjennomfører du fornyingskurs

Nettbasert autorisasjonskurs er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. Nettkurset omfatter både teori og eksamen. For de som allerede har gjennomført hele fornyingskurset som klasseromsundervisning og kun mangler eksamen, vil det bli tilbud om hjemmeeksamen.

Kursarrangørene har blitt orientert om det alternative opplegget via fylkesmennene som er ansvarlige for at det blir gitt et kurstilbud.

Endringslogg

21.08Gjennomgått innhold og sjekket at det er oppdatert
Fant du det du lette etter?