Faktaartikkel

Gjennomføring av autorisasjonskurs for plantevernmidler i 2021

Publisert 27.03.2020     Sist endret 08.02.2021

Koronautbruddet medfører utfordringer for gjennomføring av autorisasjonskurs for plantevernmidler. For å sikre lik gjennomføring i alle fylker og for å sørge for at deltagere får tilstrekkelig kunnskap er det utarbeidet et alternativt kursopplegg.

Ta kontakt med din lokale kursarrangør for å høre hvilket kursopplegg de kan tilby.

Slik gjennomfører du førstegangskurs

Gjennomføring av teoridelen skjer i form av webinar, det vil si på internett. Noen kursarrangører benytter det nettbaserte autorisasjonskurset som et alternativ. Siden nettkurset i utgangspunktet er et fornyingskurs vil det i tillegg være ekstra teorideler samt et korter webinar / digitale diskusjonsgrupper for å ivareta alle temaer som skal gjennomgås. 

I perioder med strenge føringer på hvem som kan møtes, gjennomføres praksisdagen i form av webinar hvor ulike temaer enten gjennomgås som videoframvisning kombinert med diskusjoner eller ved fremvisning av utstyr m.m. via det digitale forumet. Alternativt gjennomføres praksisdagen i små grupper, men i tråd med gjeldende føringer fra helsemyndighetene som skal forebygge smitte.

Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen på egen PC, eller i små grupper hos landbrukskontoret avhengig av den lokale smittesituasjonen. De som har benyttet nettbasert kurs kan gjennomføre eksamen som er tilgjengelig der.

Slik gjennomfører du fornyingskurs

Nettbasert autorisasjonskurs er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. Nettkurset omfatter både teori og eksamen.

Fornyingskurs kan også gjennomføres i form av webinar, etterfulgt av hjemmeeksamen eller eksamen i små grupper hos det lokale landbrukskontoret.

Kursarrangørene har blitt orientert om det alternative opplegget via fylkesmennene som er ansvarlige for at det blir gitt et kurstilbud.

Endringslogg

23.04.21Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
05.02.21Innholdet er tilpasset nytt kursår
Fant du det du lette etter?