Faktaartikkel

Til produsenter, leverandører og importører av økologiske produkter under koronautbruddet

Publisert 07.04.2020     Sist endret 08.06.2020

Det gjøres noen midlertidige endringer i økologikontrollen under koronautbruddet.

Kravet til fysiske originalsertifikater ved import bortfaller, og Debio gjennomfører få fysiske revisjoner i en periode.

Ikke krav til fysiske originalsertifikater ved import

Flere medlemsstater har informert Kommisjonen om at tredjeland ikke får sendt originale sertifikater til grensekontrollstasjonene i EU/EØS fordi fly- og transportselskaper er lagt ned eller har endret sine ruter. Kommisjonen har derfor avgjort at kravet om originalsertifikat midlertid skal fravikes ved import av mat, dyr, planter og fôr.

Ved import av produkter produsert og merket i samsvar med kravene i økologiforskriften, er det i tillegg krav om at disse skal være fulgt av et særskilt importsertifikat. Kravet i økologiregelverket om at økologiske produkter ved import skal være fulgt av et underskrevet originalsertifikat, fravikes ut juli måned. Det vil si at importen av økologiske varepartier godkjennes kun elektronisk i TRACES NT i en periode framover, og det er ikke behov for papirsertifikat i tillegg.

Se også Til matimportører om koronavirus.

Debio gjennomfører få fysiske revisjoner

Debio gjennomfører de årlige revisjonene med virksomhetene som er tilknyttet kontrollordningen på økologiområdet, men revisjonene skjer i hovedsak på andre måter enn ved fysiske tilsyn.

Debio har utarbeidet en ny rutine som beskriver hvordan revisjoner kan gjennomføres over telefon eller video i tillegg til innsendelse av nødvendig dokumentasjon. Se Beredskapstiltak i Debio ved koronavirus.

Fant du det du lette etter?