Faktaartikkel

Til produsenter, leverandører og importører av økologiske produkter under koronautbruddet

Publisert 07.04.2020     Sist endret 19.04.2021

Det er gjort noen midlertidige endringer i økologikontrollen under koronautbruddet.

Kravet til fysiske originalsertifikater ved import bortfaller, og Debio gjennomfører færre fysiske revisjoner i en periode.

Ikke krav til fysiske originalsertifikater ved import

Ved import av økologiske produkter produsert og merket i samsvar med kravene i økologiforskriften, er det et krav om at produktet skal være fulgt av et særskilt importsertifikat. Kravet i økologiregelverket om at økologiske produkter ved import skal være fulgt av et underskrevet originalsertifikat, fravikes. Det vil si at importen av økologiske varepartier godkjennes kun elektronisk i TRACES NT i en periode framover, og det er ikke behov for papirsertifikat i tillegg.

Se også Til matimportører om koronavirus.

Debio gjennomfører færre fysiske revisjoner

Debio gjennomfører de årlige revisjonene med virksomhetene som er tilknyttet kontrollordningen på økologiområdet, men revisjonene foregår nå i stor grad på andre måter enn ved fysiske tilsyn.

Debio prioriterer å gjennomføre fysiske tilsyn hos virksomheter med høy og middels risiko og hos nye økologiske virksomheter.

Debio har utarbeidet en rutine som beskriver hvordan revisjoner kan gjennomføres over telefon eller video i tillegg til innsendelse av nødvendig dokumentasjon.

Endringslogg

19.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
14.12.20Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
Fant du det du lette etter?