Kunngjøring

Fristen for levering av egg til forbruker forlenges til totalt 28 dager etter legging - gjelder fram til 1. september

Publisert 03.04.2020     Sist endret 29.05.2020

Fristen for levering av egg til forbruker forlenges midlertidig med maksimalt 7 dager til totalt 28 dager etter legging. Dette gjøres for å jevne ut svingningene i markedet og sørge for at egg er tilgjengelig under utbruddet av Covid-19 (koronaviruset). Du må melde ifra til Mattilsynet hvis du skal benytte deg av dette unntaket.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 2. april 2020 Midlertidig forskrift om unntak fra animaliehygieneforskriften under utbruddet av covid-19.

Forskriften gjelder frem til 1. september 2020.

Samme krav til holdbarhetsmerking som tidligere

Forskriften berører ikke bestemmelser om holdbarhetsmerking på matvarer. Det er som før virksomhetens ansvar å sette en riktig holdbarhetsdato. Virksomheter som benytter seg av muligheten for forlenget frist for levering til forbruker, kan ta høyde for det når de fastsetter holdbarhetsdatoen.

Gi Mattilsynet beskjed

Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som samler inn eller pakker produktet og som anvender dette unntaket, skal melde fra om dette til Mattilsynet innen 24 timer etter å ha tatt bestemmelsen i bruk.

Meldingen skal inneholde næringsmiddelforetakets navn og navnet til deg som driftsansvarlig. Ved å melde fra til Mattilsynet bekrefter du å ha lest forskriften og at kravene som gjelder oppfylles.

Meldingen sendes til koronamelding@mattilsynet.no.

 

Endringslogg

DatoHva
29.05Lagt inn at forskriften forlenges fram til 1. september.
Fant du det du lette etter?