Spørsmål og svar

Hvem fører tilsyn med koronasmitteverntiltak i matbutikker?

Publisert 02.04.2020     Sist endret 17.04.2020

Helsedirektoratet har gitt råd om varehandel, inkludert matbutikker. Disse rådene er for å forebygge smitte mellom personer, og handler for eksempel om at kunder må holde avstand til hverandre. Det er ikke Mattilsynets ansvar å føre tilsyn med at disse rådene blir fulgt eller å håndtere kunders oppførsel.

Dersom en kommune mener det er nødvendig å kontrollere hvordan kunder og butikker overholder rådene, er det en oppgave for kommunens miljørettede helsevern. Ta kontakt med kommunen din om du har spørsmål om dette.

Helsedirektoratets råd er ikke knyttet til mat

Rådene fra Helsedirektoratet er ikke knyttet spesielt til salg av mat eller håndtering av mat. Ut ifra dagens kunnskap er det lite sannsynlig at smitte spres via mat. Det er heller ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje.

Mattilsynets oppgave er å sikre at eventuelle skjerpede hygienetiltak som er nødvendig for å sikre trygg mat blir gjennomført. Dette kan for eksempel innebære at butikkene har lagt til rette for god håndhygiene blant ansatte i butikkene og rengjøring av utstyr.

Les mer om Mattilsynets råd til matbutikker her.

Dersom en kommune ikke har kapasitet til å føre nødvendig kontroll med hvordan kunder og butikker overholder rådene fra Helsedirektoratet, kan kommunen be om assistanse fra Mattilsynet. Deretter vil Mattilsynet lokalt vurdere om det er mulig å yte bistand uten at det går ut over andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer