Kunngjøring

Kjølevarer som skulle ha gått til serveringssteder og storhusholdning, kan fryses ned

Publisert 17.03.2020     Sist endret 17.04.2020

Se forutsetningene for tillatelsen.

Koronavirusutbruddet og beslutningene og rådene som helsemyndighetene har gitt, har ført til at flere næringsmiddelvirksomheter sitter med kjølevarer som de ikke får omsatt.  De har derfor stilt spørsmål til Mattilsynet om mulighet for innfrysing av kjølte produkter som var ment for levering til serveringsteder og annen storhusholdning (hoteller, catering).

Forutsetninger

For å unngå omfattende kasting av mat i denne spesielle situasjonen, tillater Mattilsynet at slike produkter kan innfryses under visse forutsetninger: 

  • Tillatelsen gjelder kjølevarer som er produsert t.o.m. 31. mars, for omsetning til serveringssteder og annen storhusholdning.

  • Dere må gjøre en risikovurdering for det enkelte produkt og egnethet for innfrysing.

  • Innfrysingen må foregå så nær produksjonsdato som mulig.

  • Varene må merkes med produksjonsdato, opprinnelige holdbarhetsdato, innfrysingsdato og ny holdbarhet som frosset vare. Mottaker bør være informert om hvorfor matvaren er innfryst og ommerket.

  • Omsetning som frysevare kan senere kun skje til serveringssteder og storhusholdninger innenlands.

  • Produktene skal uansett ikke omsettes direkte til forbruker, verken i fryst eller tint tilstand.

Innfrysingen må skje under kontrollerte og trygge forhold

Virksomheter har et selvstendig ansvar for at produktene de omsetter er trygge. Dere må derfor sørge for at innfrysingen skjer under kontrollerte og trygge forhold som sikrer trygge næringsmidler.

Vi anbefaler at dere så langt som mulig følger kravene som er gitt i §4 om innfrysning i Forskrift om dypfryste næringsmidler (Lovdata).

Fant du det du lette etter?