Faktaartikkel

Til forbrukere

Publisert 06.03.2020     Sist endret 10.06.2020

Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer, heller ikke fra importerte matvarer eller emballasje.

Smittemåte

Hvordan smitter koronavirus?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  1. Primært gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde.

I følge Folkehelseinstituttet er det ikke sikkert hvor lenge viruset overlever på overflater, men forsking tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Se Folkehelseinstituttet: Fakta om koronavirus - Smittemåte

Slik forebygger du smitte

Vask hendene godt og ofte

God håndhygiene forebygger smitte fra koronavirus. Koronavirus kan antagelig overleve en stund på kontaktflater som dørhåndtak.

Vask hendene godt og ofte med såpe og vann, du kan bruke desinfeksjonssprit dersom håndvask ikke er mulig.

Ha god hostehygiene

Host og nys i et papirlommetørkle som kastes etterpå eller host og nys i albukroken.

Vask så hendene.

Hold god avstand til andre i butikk og på serveringssteder

Det er større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Følg derfor rådet om å holde en meter fra andre personer innendørs.

Spørsmål og svar

Matbutikker

Matlevering

Endringslogg

DatoHva
10.06Satt inn lenke: Hvordan kan du servere mat ved sommeravslutninger, idrettsarrangement eller annet kortvarig salg av mat på en trygg måte?
13.05Satt inn lenke: Kan du servere mat sikkert i selskaper hjemme hos deg?
17.04Siden er flyttet til Koronautbrudd: Mat og drikkevann.
14.04Satt inn lenke til Dør koronavirus ved varmebehandling eller nedfrysing?
Fant du det du lette etter?