Til næringsmiddelvirksomheter

Publisert 06.03.2020     Sist endret 29.05.2020

Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Det er ingen kjente tilfeller av smitte via næringsmidler, importerte næringsmidler eller emballasje.

Smittemåte

Hvordan smitter koronavirus?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  1. Primært gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde.

I følge Folkehelseinstituttet er det ikke sikkert hvor lenge viruset overlever på overflater, men forsking tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

Se Folkehelseinstituttet: Fakta om koronavirus - Smittemåte

Generelle hygieneråd

Selv om det ikke er noe som tyder på at viruset smitter via mat, anbefaler Mattilsynet at alle virksomheter følger de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelder ved produksjon og servering av mat:

Ansatte i næringsmiddelindustrien

Import av mat

Produksjon av mat

Frakt og transport

Salg og servering

Endringslogg

DatoHva
22.04Satt inn lenke til Dispensasjon fra krav til ingrediensliste, næringsdeklarasjon mm. i matinformasjonsforordningen
17.04Oppdatert Til kantiner, serveringssteder og matbutikker om koronavirus med informasjon om barnehager og SFO.
17.04Satt inn lenke til Dispensasjon fra språkkravet i matinformasjonsforordningen som følge av koronautbruddet
29.04Satt inn lenke til denne siden på https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Akvakultur_og_fisk/
30.04Satt inn lenke til Bruk av pleksiglass/skillevegg: størrelse og plassering
07.05Satt inn lenke til Må man bruke smittevernutstyr i næringsmiddelvirksomheter på grunn av koronavirus?

Fant du det du lette etter?