Faktaartikkel

Til vannverkseiere, og leverandører til disse, om koronavirus

Publisert 17.03.2020     Sist endret 23.09.2021

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ingenting som tyder på at koronavirus smitter via drikkevann. Vanlige desinfeksjonsmetoder som klor og UV skal være tilstrekkelige til å inaktivere viruset. De normale kravene for produksjon av nok, trygt drikkevann gjelder.

Vannforsyningssystemenes beredskapsplaner skal være oppdatert

For å kunne håndtere utfordringer som skyldes spredningen av koronavirus er det viktig med oppdaterte beredskapsplaner. Kravene til vannforsyningssystemenes beredskapsarbeid er beskrevet nærmere i veiledningen til drikkevannsforskriften § 11: Beredskap.

Drikkevannsproduksjon er en kritisk samfunnsfunksjon

«Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp» er angitt i regjeringens liste over ansatte innenfor de samfunnskritiske funksjonene.

Dette inkluderer driftspersonell ved vannforsyningssystemer og personell ved laboratorier som utfører drikkevannsanalyser.

Personell ved virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for at vannforsyningssystemer skal kunne produsere nok, trygt drikkevann er også inkludert i begrepet. Produsenter av vannbehandlingskjemikalier kan være et eksempel på slike.

Hver enkelt virksomhet må gjøre en selvstendig vurdering av hva som er helt nødvendig personell for å holde kritiske samfunnsfunksjoner operative. Dette må gjøres i tråd med retningslinjer fra regjerningen. Mattilsynet går ikke inn og gir «godkjenning» i enkeltsaker.

Endringslogg

DatoHva
23.09.21Fjernet informasjon om prøvetaking siden dette gjelder uavhengig av koronasituasjonen. Fjernet generelle råd om håndhygiene.
20.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
01.09.20Tatt bort avsnittet om karanteneregler siden reglene er endret.

Fant du det du lette etter?