Faktaartikkel

Transport av dagligvarer til forbrukere under koronautbruddet

Publisert 24.03.2020     Sist endret 20.04.2021

I forbindelse med utbrudd av koronavirus har det oppstått et økt behov for hjemkjøring av dagligvarer. Mattilsynet åpner for at transportører som vanligvis ikke driver med transport av mat, nå kan gjøre dette under visse vilkår.

Mattilsynet ønsker å være fleksible i dagens situasjon for å sikre at forbrukene får handlet mat.

Det er viktig at all transport av matvarer skal skje på en slik måte at matvarene er trygge. Dette er transportørens ansvar.

Taxiselskaper eller andre virksomheter med bil til rådighet, kan midlertidig kjøre ut dagligvarer til privatpersoner dersom:

  • dere er registrert som ny næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet. Når det gjelder taxi, er det den enkelte virksomhet som må registreres.

  • dagligvarene er innpakket og oppbevart i esker, handleposer eller lignende

  • dere har rutiner som sikrer nødvendig renhold av bil

  • dere har rutiner som sikrer at varer som skal holdes kalde (kjølige eller fryste) ikke oppbevares for lang tid i temperatur over 4° C/-18° C, og sikrer at maten er trygg under transporten.

    Dagligvarebutikker som allerede er registrert hos Mattilsynet og som selv kjører ut til kundene sine, trenger ikke å registrere seg selv som en ny virksomhet for transport av mat. Dere legger da til produksjonsformen «Hjemkjøring» via Mattilsynets Skjematjeneste. Dette kan gjøres ved å bruke skjemaet som heter «Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet». Dere finner mer informasjon om dette skjemaet her : Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer

Mattilsynet forutsetter at dere til enhver tid følger helsemyndighetenes anbefalinger for å forhindre smitte: Folkehelseinstituttet: Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak.

Endringslogg

DatoHva
20.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
22.04.20Vi har endret teksten fra at den enkelte bil må registreres, til at den enkelte virksomhet må registreres.
Fant du det du lette etter?