Kunngjøring

Avklaringer om kontroll med vask og desinfeksjon av brønnbåter under koronavirusutbruddet

Publisert 20.03.2020     Sist endret 20.03.2020

Det er svært viktig at koronavirusutbruddet ikke gir økt spredning av alvorlige fiskesykdommer. Bruk av brønnbåter innebærer en risiko for overføring av sykdom.

Kontroll med vask og desinfeksjon når brønnbåter brukes i områder med ulik smittestatus er viktig for å forebygge smitteoverføring. Derfor må det prioriteres å gjennomføre kontroll og attestasjon av vask og desinfeksjon der det er krav i forskrift om dette.

Søk om dispensasjon hvis kontrollen ikke kan gjennomføres

Dersom kontroll og attestasjon ikke kan gjennomføres på grunn av mangel på veterinærer eller fiskehelsebiologer, må dere søke Mattilsynet om dispensasjon.

Mattilsynets godkjenninger av brønnbåter går som normalt

Mattilsynets godkjenning av nye og regodkjenning av eldre brønnbåter vil foreløpig gå som normalt.

Mesteparten av arbeidet med å innhente nødvendig dokumentasjon som ikke er vedlagt søknad, kan vi gjøre uten fysisk oppmøte.

Inspeksjon av båter vil fortsatt bli gjennomført for å kontrollere vedlikehold.

Søk om godkjenning i god tid

Det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid enn vanlig, søk derfor i god tid før godkjenning utløper.

Hvis Mattilsynet ikke rekker å behandle søknader ferdig før godkjenningsperioden utløper, vil godkjenningsperioden automatisk bli forlenget til søknaden er ferdigbehandlet.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer