Faktaartikkel

Dispensasjon fra kravet om reisetid for slaktedyr og kravet om godkjente transportmidler for lange reiser

Publisert 26.03.2020     Sist endret 15.10.2020

Redusert slaktekapasitet ved enkelte slakterier som følge av koronautbruddet kan føre til behov for å legge om transportruter på en måte som gjør at maksimal transporttid på åtte timer ikke kan overholdes. Mattilsynet kan i særlige tilfeller gi en avgrenset dispensasjon fra dette kravet.

Grunnlaget for dispensasjoner må være hensynet til dyrevelferden, for eksempel plassmangel i fjøs, eller matvareforsyningen, økonomien i husdyrnæringen eller lignende. En dispensasjon vil ikke åpne for lengre reiser enn elleve timer. Det stilles en rekke krav til hvordan en slik transport skal gjennomføres.

Krav om maksimum åtte timer transporttid for slaktedyr er et nasjonalt krav, se forskrift om næringsmessig transport av dyr (transportforskriften) § 9. I særlige tilfeller kan Mattilsynet gi dispensasjon fra dette kravet. Hjemmelen for dispensasjon er transportforskriften § 19

Krav til transportmidler som benyttes til lange reiser

Transportmidler som brukes på reiser over åtte timer skal være godkjent av Mattilsynet. Det er ikke lenger adgang til å dispensere fra dette kravet.

Slik håndterer Mattilsynet dispensasjonssøknader under koronautbruddet

Det kan gis en avgrenset dispensasjon, for eksempel for et spesielt tilfelle, en spesiell reiserute eller en avgrenset tidsperiode. Det er Mattilsynets regioner som gir dispensasjon, og som avgjør hva som er hensiktsmessig.

  • Det kan ikke gis en åpen dispensasjon – det vil i realiteten være en forskriftendring.
  • Dispensasjon gis av den regionen der hovedkontoret for aktøren som søker, hører hjemme (se e-postadresse under).

Slik søker du om dispensasjon

  • Grunnlaget for dispensasjon må være hensynet til dyrevelferden (f.eks. plassmangel på fjøset), økonomien i husdyrnæringen, matleveransen etc.
  • Du må tydelig beskrive hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak dere har gjort for å finne andre løsninger.

Send søknaden til:

Endringslogg

DatoHva
15.10Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
21.08Oppdatert informasjonen etter at det ikke lenger er adgang til å gi dispensasjon fra krav i EU-regelverket.
Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 40 00 00 til din avdeling i MattilsynetRegelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 40 00 00 til din avdeling i Mattilsynet