Faktaartikkel

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr

Publisert 28.03.2020     Sist endret 15.10.2020

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr.

Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina. Mange millioner mennesker er smittet med koronaviruset. Bortsett fra to tilfeller i nederlandske minkfarmer, er det ingen kjente tilfeller der noen skal ha blitt smittet av egne eller andres dyr.

Det er heller ikke funnet smittedyktige virus fra dyr smittet under naturlige forhold, men det er beskrevet noen få tilfeller hvor spor av viruset er funnet hos mink, kjæledyr og tiger.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger sammen nøye med og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

Se også

Det pågår vitenskapelige studier om smitte

Over hele verden forskes det intenst på utbruddet av koronavirus.

I et vitenskapelig smitteforsøk i Kina skal man ha klart å smitte katter og ildere under visse eksperimentelle forhold, samt få overført smitte fra en katt til en annen med dråpesmitte.

Funnet er ikke overraskende sett i lys av det vi vet om lignende virus. Det er viktig å huske på at dette er et vitenskapelig forsøk med små grupper av dyr, der man aktivt har tilført store virusmengder direkte inn i nesen på dyrene.

Resultatene fra studien er ikke automatisk gyldige under naturlige forhold. Hunder, gris og fjørfe ble ikke smittet i den samme studien.

Det er påvist smitte hos mink i Spania, Nederland og Danmark, men risikoen for overføring til mennesker er fortsatt lav så lenge man overholder de generelle hygienereglene ved kontakt med dyr.

Ha alltid god hygiene rundt dyr

Hvis du er smittet med koronavirus kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt. Du kan også passe eller lufte dyrene til en person som er smittet.

Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender ved kontakt med dyr. Se også FHIs generelle hygieneråd.

Dersom kjæledyret ditt blir sykt, anbefaler vi som vanlig at du tar det med til veterinær. Dersom du er koronasmittet, må du få noen andre til å ta det syke dyret med til veterinær.

Enhver kontakt med egne eller andres dyr, eller utstyr som tilhører disse, bør ikke utgjøre noen smitterisiko så lenge man har en god håndhygiene. Dette er i tråd med Mattilsynets og andre faginstanser og interesseorganisasjoners generelle råd om samvær med dyr.

Se mer informasjon til kjæledyreiere, produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. og veterinærer her.

Endringslogg

DatoHva
15.10Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
21.08Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
18.08Oppdatert tallet på antall  koronamittede på verdensbasis.
Fant du det du lette etter?

Les merLes mer