Faktaartikkel

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr

Publisert 28.03.2020     Sist endret 28.05.2020

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr.

Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, men det er ikke rapportert om slike tilfeller fra andre steder i verden.

Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

Over fem million mennesker i verden er smittet med koronaviruset, men ingen er rapportert å ha blitt smittet av egne eller andres dyr. Det er heller ikke funnet smittedyktige virus fra dyr smittet under naturlige forhold, men det er beskrevet noen svært få tilfeller hvor spor av viruset er funnet hos kjæledyr, tiger og mink.

Se også

Det pågår vitenskapelige studier

Over hele verden forskes det intenst på utbruddet av koronavirus. I et vitenskapelig smitteforsøk i Kina skal man ha klart å smitte katter og ildere under visse eksperimentelle forhold, samt få overført smitte fra en katt til en annen med dråpesmitte. Funnet er ikke overraskende sett i lys av det vi vet om lignende virus. Det er viktig å huske på at dette er et vitenskapelig forsøk med små grupper av dyr, der man aktivt har tilført store virusmengder direkte inn i nesen på dyrene. Resultatene fra studien er ikke automatisk gyldige under naturlige forhold. Hunder, gris og fjørfe ble ikke smittet i den samme studien.

Det er påvist smitte hos mink i Nederland, men risikoen for overføring til mennesker er fortsatt svært lav så lenge man overholder de generelle hygienereglene ved kontakt med dyr.

Ha uansett god hygiene rundt dyr

Hvis du er smittet med koronavirus kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt. Du kan også passe eller lufte dyrene til en person som er smittet. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender ved kontakt med dyr.

Dersom kjæledyret ditt blir sykt, uansett om du er koronasmittet eller ikke, anbefaler vi som vanlig at du eller noen du kjenner tar det med til din lokale veterinær for å få det behandlet.

Enhver kontakt med egne eller andres dyr, eller utstyr som tilhører disse, bør ikke utgjøre noen smitterisiko så lenge man har en god håndhygiene. Dette er i tråd med Mattilsynets og andre faginstanser og interesseorganisasjoners generelle råd om samvær med dyr.

Se mer informasjon til kjæledyreiere, produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. og veterinærer her.

Endringslogg

DatoHva
28.05.kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?

Les merLes mer