Faktaartikkel

Endring i krav om fysisk originalsertifikat under koronautbruddet

Publisert 27.03.2020     Sist endret 07.04.2020

Flere medlemsstater har informert Kommisjonen om at tredjeland ikke får sendt originale sertifikater til grensekontrollstasjonene i EU/EØS fordi fly- og transportselskaper er lagt ned eller har endret sine ruter.

Det er et regelverkskrav at originalsertifikatet skal fremlegges fysisk i stemplet og signert utgave før grensekontrollen kan sluttføres, men hvis dette ikke lenger er mulig på grunn av koronakrisen skisserer Kommisjonen nå to mulige løsninger.

1. Tredjeland kan legge sertifikatene direkte i TRACES slik at grensekontrollstasjonen kan bruke den elektroniske utgaven for å gjennomføre kontrollen.

2. Hvis tredjeland ikke har mulighet til å bruke TRACES kan originalt sertifikat sendes på e-post direkte til grensekontrollstasjonen gitt at følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Scannet utgave av originalsertifikatet skal sendes av kompetent myndighet i tredjestat direkte til grensekontrollstasjonen.
  • Importør signerer på at originaldokumentet fremskaffes og overleveres grensekontrollstasjonen straks det er praktisk mulig.

Norske grensekontrollstasjoner er orientert direkte om disse løsningen, som vil kunne avhjelpe importører dersom de ikke kan fremskaffe originalsertifikatet på importtidspunktet. 

Avgjørelsen om å fravike kravet om originalsertifikat er tatt av Kommisjonen, og alle medlemsstater og EFT-land er orientert i eget brev: European Commission - Export certificates in the context of COVID-19.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer