Evaluering av Mattilsynets koronahåndtering

Publisert 23.06.2020     Sist endret 22.04.2021

Mattilsynet fikk stort sett gode tilbakemeldinger på håndteringen av utfordringene i kjølvannet av koronautbruddet i 2020. Det viser resultatene fra de to evalueringene vi gjennomførte.

For å få vite mer om hvordan Mattilsynets håndtering har fungert og for å finne forbedringspunkter, gjennomførte Mattilsynet to evalueringer i 2020.

De som deltok i undersøkelsen var nasjonale og regionale myndigheter, kunnskapsstøtte, nasjonale og regionale nærings- og bransjeorganisasjoner og enkeltpersoner fra enheter Mattilsynet har vært i kontakt med.

Mattilsynet: Starfaseevaluering koronautbrudd 2020

Mattilsynet: Annenfaseevaluering koronautbrudd 2020 

Fant du det du lette etter?