Faktaartikkel

Hva kan utenlandske sesongarbeidere gjøre de ti første dagene?

Publisert 11.05.2020     Sist endret 23.04.2021

Denne teksten er basert på bestemmelsene i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Hvis det skulle være tvil om rådene, er det covid-19-forskriften og helsemyndighetenes smittevernregler som gjelder. Endringer av forskriften kan forekomme. Se forskriften for til enhver tid oppdaterte bestemmelser.

Det er krav til innreisekarantene ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt («røde områder») fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg A skal oppholde seg i karantene i ti døgn. Listen over områder med karanteneplikt oppdateres regelmessig og vil kunne endres over tid. Det er gjort unntak for personer som med godkjent laboratoriemetode kan dokumenter at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Se covid-19-forskriften § 4.

Testing for koronavirus kan korte ned reisekaranteneperioden

Covid-19-forskriften gir mulighet for at testing for koronavirus i visse situasjoner kan korte ned eller gi unntak for innreisekarantene for personer som kommer for å jobbe. Mer om hvem dette gjelder for og kriterier for unntaket er omtalt i §§ 4c.

Innskjerpede krav for å jobbe i landbruket under innreisekarantenen

Friske sesongarbeidere uten symptomer på covid-19, kunne tidligere utføre arbeidsoppgaver på gården i innreisekarantenen. Dette ble i løpet av 2020 innskjerpet.

De som er i innreisekarantene kan ikke være på en arbeidsplass hvor andre oppholder seg (covid-19-forskriften §5). Det vil si at dersom en sesongarbeider i innreisekarantene skal oppholde seg på arbeidsplassen, må hverken virksomhetens eier, andre arbeidstakere, leverandører, kunder eller andre oppholde seg der. Se ellers Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet for mer informasjon om håndtering av næringsmidler.

Personer som håndterer næringsmidler, skal være friske

De som håndterer næringsmidler eller lager mat til andre skal være friske. Dette er et grunnleggende hygienekrav.

Ansatte i primærproduksjon eller i annen type næringsmiddelproduksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke være på jobb. Dette gjelder uavhengig av om de har fått fritak fra innreisekarantene, eller ikke.

Endringslogg

21.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder.
12.01.21Oppdatert informasjon om innreisekarantene og unntak som er relevante for sesongarbeidere
03.06.20Oppdatert om karanteneplikt (reisekarantene) og at det kan være unntak
05.02.20Informasjon om innskjerpede krav for å jobbe i landbruket under innreisekarantene
Fant du det du lette etter?