Hvordan jobber Mattilsynet med koronavirusutbruddet?

Publisert 18.03.2020     Sist endret 20.07.2020

Mattilsynet ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner som bidrar til å opprettholde matvare- og vannforsyningen.

For matvare produksjon og -handel har det vært særlig viktig at vi sikrer vår bemanning i kjøttkontrollen på slakteriene, på grensekontrollstasjonene slik at varer kommer inn i landet, og på kontorene våre som utsteder eksportsertifikater for sjømat og andre produkter.

I tillegg har vi sørget for at vi til enhver tid har hatt personell som kan håndtere dyrevelferdssaker og utbrudd av alvorlige sykdommer på landdyr, planter eller fisk.

Tett kontakt med næringene

Mattilsynet har tett kontakt med aktører i næringsmiddelindustrien, landbruket, sjømatnæringen og drikkevannsbransjen. Til tross for utfordringene som har oppstått, har vi i samarbeid med de forskjellige næringene klart å opprettholde vårt bidrag til produksjon, import og eksport av mat.

Fysiske rutinetilsyn

Selv under et smitteutbrudd jobber Mattilsynet med å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og for å ivareta god dyre- og fiskevelferd, samt god helse hos planter, dyr og fisk.

For å bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset reduserte Mattilsynet rutinetilsyn som krever fysisk kontroll- Mattilsynet trapper nå opp tilsynsaktiviteten i tråd med den generelle gjenåpningen av samfunnet. Vi må fortsatt forløpende vurdere hvordan vi kan gjøre dette, og samtidig beskytte egne ansatte og de vi fører tilsyn med. Samtidig vurderer vi hvordan vi kan løse våre oppgaver digitalt eller på andre måter.

Informasjon om koronautbruddet

Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

Vi oppdaterer rådene og informasjonen fortløpende:

Vurdering av Mattilsynets arbeid i forbindelse med koronautbruddet

Startfaseevaluering av Mattilsynets koronahåndtering

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer