Hvordan jobber Mattilsynet med koronavirusutbruddet?

Publisert 18.03.2020     Sist endret 24.03.2020

I forbindelse med koronautbruddet ivaretar Mattilsynet kritiske samfunnsfunksjoner som blant annet skal sikre matvareforsyningen.

For Mattilsynet er det særlig viktig å sikre vår egen bemanning i kjøttkontroll på slakterier, på grensekontroll, samt hos kontorene som utsteder eksportsertifikater for sjømat og andre produkter. 

I tillegg må vi sikre at vi har personell til å håndtere alvorlige dyre-, plante- og fiskesykdommer og dyrevelferdssaker. 

Vi har tett kontakt med næringene

Mattilsynet har daglig kontakt med næringsmiddelindustrien, landbruket, sjømatnæringen og drikkevannsbransjen om beredskapstiltak og hvordan vi sammen kan sikre matforsyningen og løse utfordringene i en svært krevende situasjon. 

Næringsaktørene har mange spørsmål og problemstillinger som Mattilsynet forsøker å avklare så raskt som mulig, noen ganger i samråd med helsemyndigheter og departementene. I dialogen tar Mattilsynet også opp mulige utfordringer vi mener næringene må være forberedt på. 

Vi innstiller enkelte fysiske rutinetilsyn

For å bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset begrenser Mattilsynet inntil videre en del av tilsynsaktiviteten som krever fysisk kontroll. Vi følger helsemyndighetenes råd og vil både beskytte våre egne ansatte og de vi fører tilsyn med. Vi vurderer forløpende hvilke tilsyn vi kan og må utføre slik situasjonen er. Samtidig vurderer vi hvordan vi i større grad kan løse viktige oppgaver digitalt.

Vi jobber fortsatt med å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og for å ivareta god dyre- og fiskevelferd, samt god helse hos planter, dyr og fisk. Vi svarer som normalt på telefon og e-post.

Informasjonsside om koronautbruddet

Mattilsynet følger situasjonen og oppdaterer informasjon og råd om matsikkerhet, mattrygghet og velferd og helse for fisk og landdyr på nettsiden vi har opprettet i forbindelse med koronautbruddet

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer