Hvordan jobber Mattilsynet med koronavirusutbruddet?

Publisert 18.03.2020     Sist endret 26.05.2020

Mattilsynet ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner som bidrar til å opprettholde matvare- og vannforsyningen.

For oss er det derfor særlig viktig å sikre bemanningen vår i kjøttkontrollen på slakteriene, på grensekontrollstasjonene slik at varer kommer inn i landet, og på kontorene våre som utsteder eksportsertifikater for sjømat og andre produkter.

I tillegg må vi sørge for at vi til enhver tid har personell som kan håndtere dyrevelferdssaker og utbrudd av alvorlige sykdommer på landdyr, planter eller fisk.

Vi har tett kontakt med næringene

Vi har tett kontakt med aktører i næringsmiddelindustrien, landbruket, sjømatnæringen og drikkevannsbransjen. Vi samarbeider for å løse utfordringene og sikre mat- og vannforsyningen i denne krevende situasjonen.

Næringsaktørene har mange problemstillinger som vi forsøker å avklare så raskt som mulig - alene eller i samråd med helsemyndigheter og departementene. I tillegg tar vi opp utfordringer vi ser at næringene må være forberedt på.

Vi innstiller enkelte fysiske rutinetilsyn

For å bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset har Mattilsynet inntil videre redusert rutinetilsyn som krever fysisk kontroll. Vi følger helsemyndighetenes råd for å beskytte egne ansatte og de vi fører tilsyn med.

Vi vurderer forløpende hvilke fysiske kontroller vi kan og må utføre. Samtidig vurderer vi hvordan vi kan løse våre oppgaver digitalt eller på andre måter.

Selv om det er smitteutbrudd jobber Mattilsynet fortsatt med å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og for å ivareta god dyre- og fiskevelferd, samt god helse hos planter, dyr og fisk.

Alternative måter for å gjennomføre offentlig kontroll

Som følge av koronautbruddet og utfordringene det skaper i hele Europa, har EU vedtatt en midlertidig forordning som åpner for alternative måter å gjennomføre offentlig kontroll på. Denne er også implementert i norsk rett gjennom EØS-avtalen og gjelder fram til 1. juni 2020.

I tillegg er det i enkelte tilfeller behov for midlertidige forskrifter for å håndtere akutte utfordringer. Dette er nødvendig for å håndtere utfordringene næringene og Mattilsynet har som følge av koronasituasjonen og for å begrense risiko for menneskers, fisk og landyrs helse, for plantehelsen og dyrevelferden.

Et eksempel er . Dette gjør at du får med deg hunden din hjem, selv om du på grunn av koronautbruddet ikke har kommet deg til en veterinær i landet du reiser fra.

Informasjon om koronautbruddet

Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus. Vi oppdaterer råd og informasjon fortløpende:

Fant du det du lette etter?

Les mer



Les mer