Hvordan jobber Mattilsynet under koronautbruddet?

Publisert 18.03.2020     Sist endret 22.04.2021

Mattilsynet ivaretar viktige samfunnsfunksjoner som bidrar til å opprettholde matvare- og vannforsyningen.

Oppdatert informasjon om koronautbruddet

Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

Vi oppdaterer råd og informasjon fortløpende på nettsidene våre:

For matvareproduksjon og -handel er og har det vært særlig viktig at vi under koronautbruddet sikrer bemanningen vår

  • i kjøttkontrollen på slakteriene
  • på grensekontrollstasjonene slik at varer kommer inn i landet
  • på kontorene våre som utsteder eksportsertifikater for sjømat og andre produkter

I tillegg har vi til enhver tid personell som kan håndtere dyrevelferdssaker og utbrudd av alvorlige sykdommer på landdyr, planter eller fisk.

Tett kontakt med næringene

Mattilsynet har tett kontakt med aktører i næringsmiddelindustrien, landbruket, sjømatnæringen og drikkevannsbransjen.

Vi samarbeider og løser utfordringene slik at utbruddet ikke går utover dyrehold, matproduksjon, og import og eksport av mat.

Noe mindre tilsynsaktivitet

Selv under et smitteutbrudd jobber Mattilsynet med å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og for å ivareta god dyre- og fiskevelferd, samt god helse hos planter, dyr og fisk.

Mattilsynet har trappet opp den fysiske tilsynsaktiviteten i tråd med den generelle gjenåpningen av samfunnet. Vi vurderer forløpende hvordan vi kan gjøre dette, og samtidig beskytte egne ansatte og de vi fører tilsyn med. Samtidig vurderer vi hvordan vi kan løse våre oppgaver digitalt eller på andre måter.

Les mer om hvordan Mattilsynet gjennomfører digitale tilsyn.

Koronautbruddet fører til at Mattilsynet ikke får gjennomført alle smilefjestilsyn til planlagt tid. Det betyr at en del serveringssteder særlig i større byer ikke får sitt årlige smilefjestilsyn før i 2021.

Dyrevelferdstilsynet vårt er i utgangspunktet risikobasert. Det vil si at vi i liten grad fører rutinetilsyn med dyrevelferden i en normalsituasjon. Vi vurderer nå nøyere enn vanlig om det er behov for å gjennomføre fysisk tilsyn i dyreholdet. Likevel er «må-oppgavene» i stor grad lik de vi har i normalsituasjon, og derfor gjennomfører vi fortsatt nødvendig fysiske tilsyn i alvorlige dyrevelferdssaker, slik som f.eks. alvorlige bekymringsmeldinger og alvorlig vanskjøtsel og kriminalitet mot dyr.

Kan ikke nekte Mattilsynet å komme på tilsyn

Mattilsynets plikter å risikovurdere og følge opp det som er nødvendig for å sikre at maten er trygg og dyr har det godt ‐ også i tider med utfordringer som koronautbruddet.

De vi fører tilsyn med har derfor, som under normale forhold, plikt til å bidra til at tilsynet kan gjennomføres etter hensikten. Det betyr at man ikke kan nekte eller hindre Mattilsynet i å gjennomføre tilsynene.

Les mer:

Evaluering av Mattilsynets arbeid under koronautbruddet

Mattilsynet gjennomførte to evalueringer blant våre brukere for å få vite om hvordan vi håndterte koronautfordringene i 2020.

Her kan du lese resultatene fra evalueringene.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer