Faktaartikkel

Informasjon fra Mattilsynet til virksomheter som ønsker å innhente opplysninger fra våre ansatte via egenerklæringer om covid-19

Publisert 18.09.2020     Sist endret 18.09.2020

I forbindelse med covid-19 utbruddet har mange virksomheter som del av sitt smitteforebyggende arbeid innført krav om egenerklæringer fra besøkende hvor de ber om personopplysninger.

En arbeidsgruppe med representanter fra Mattilsynet, Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke har samarbeidet om formuleringer som dekker næringens behov, og som Mattilsynet mener det er akseptabelt at våre medarbeidere signerer på, dersom det er nødvendig for virksomheter å innhente egenerklæringer vedr. covid-19.

Om behandling av personopplysninger

Når slik informasjon skal innhentes må det gjøres i tråd med gjeldende lov- og regelverk. 

Personopplysningsloven omhandler behandling – dvs. innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner (registrerte) en rekke rettigheter.

Alle virksomheter skal behandle personopplysninger etter gjeldende regelverk. Mer informasjon om dette finnes bl.a. i Datatilsynets veileder om hva virksomheten skal gi av informasjon når personopplysninger samles inn.

Les også Datatilsynets artikkel om besøksregistrering og smittesporing

Utsagn det kan signeres på

Mattilsynets ansatte kan besvare og signere dokumentasjon som inneholder følgende tre utsagn i ordrett gjengivelse, der <virksomhet> er byttet ut med den aktuelle virksomhetens navn: 

1. Jeg er kjent med og aksepterer at jeg ikke kan besøke <virksomhet> dersom jeg siste tre dager har eller har hatt typiske symptomer på covid-19, eks. feber, sår hals, hoste, tung pust, tap av lukt- og smaksans. *

*Definert av FHI og Helsedirektoratet

2. Jeg er kjent med og aksepterer at jeg ikke kan besøke <virksomhet> dersom jeg er i karantene eller isolasjon som følge av koronapandemien, i tråd med covid-19-forskriften.

3. Jeg erklærer at jeg vil opplyse smittesporingspersonell om at jeg har vært på besøk ved <virksomhet> dersom jeg skulle få påvist covid-19 i etterkant av mitt besøk, i tråd med smittevernloven.

Mer koronarelatert informasjon

Se her for mer informasjon og råd om koronaviruset innenfor Mattilsynets områder.

Fant du det du lette etter?