Faktaartikkel

Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner

Publisert 23.03.2020     Sist endret 29.04.2021

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, har regjeringen utarbeidet en liste over hvilke ansatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Se Regjeringen.no: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner 

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper / stillinger som er omfattet

Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten

Dette kan omfatte personell som:

Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp

Det er visse unntak fra karanteneplikten

Informasjon om karantene, isolasjon og hvilke unntak som gjelder, finner du på: HelseNorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.

Dette gjelder blant annet for veterinærer.

Hva kan utenlandske sesongarbeidere gjøre de ti første dagene?

Endringslogg

29.04.21Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
27.08.20Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?