Faktaartikkel

Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner

Publisert 23.03.2020     Sist endret 12.01.2021

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, har regjeringen utarbeidet en liste over hvilke ansatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Se Regjeringen.no: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner 

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper / stillinger som er omfattet

Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten

Dette kan omfatte personell som:

Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp

Det er visse unntak fra karanteneplikten

Informasjon om karantene, isolasjon og hvilke unntak som gjelder, finner du på: Helsenorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.

Dette gjelder blant annet for veterinærer.

Hva kan utenlandske sesongarbeidere gjøre de ti første dagene?

Endringslogg

27.08Kontrollert at informasjonen er oppdatert.
Fant du det du lette etter?