Faktaartikkel

Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner

Publisert 23.03.2020     Sist endret 13.07.2020

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, har regjeringen utarbeidet en liste over hvilke ansatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Se Regjeringen.no: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner 

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres.

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper / stillinger som er omfattet

Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten

Dette kan omfatte personell som:

Hva som gjelder for veterinærer som arbeider med kjæledyr er ikke avklart.

Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp

Karanteneplikten kan brytes for funksjoner knyttet til liv og helse

Se definisjonene under avsnittet "Hjemmekarantene": Helsenorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.

Dette gjelder blant annet for veterinærer.

Hva kan utenlandske sesongarbeidere gjøre de ti første dagene? 

Fant du det du lette etter?