Faktaartikkel

Informasjon til veterinærer om koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 31.03.2020

Veterinærer må iverksette smitteforebyggende tiltak dersom de mistenker smitte hos pasienter eller dyreeiere.

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr. Normal hygiene og gode smitteforebyggende tiltak i klinikken eller i praksisen, er alltid viktig.

Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk er kritiske samfunnsfunksjoner

Se Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner.

Fiskehelsepersonell skal ha tilgang til oppdrettsanlegg også under koronautbruddet

Symptomfrie veterinærer i karantene kan utføre arbeid i akutte tilfeller

Veterinærer i klinisk praksis i kommunene kan havne i karantene. Dersom de ikke har symptomer på luftveislidelse, kan de i særlige tilfeller av akutte dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige årsaker reise ut og utføre arbeid.

Veterinæren må ivareta ekstra smittehygienetiltak for seg selv og eventuelle medhjelpere som å bruke munnbind, holde god avstand til bonden/dyreeier, ha god håndhygiene og rengjøre og desinfisere utstyr utstyr.

Veterinære legemidler og desinfeksjonsmidler

Behandling av dyr når eier er, eller kan være, koronasyk

For deg som veterinær gjelder vanlige hygienetiltak; hansker, ev. munnbind og vernebriller ved undersøkelse av ansikt / munnhule. Etter undersøkelsen må man skifte frakk / overdel og vaske hender.

Les mer om smittebeskyttelse i forbindelse med kontakt med smittede personer hos

Kjæledyr

Veterinærer kan komme i situasjoner der de må behandle kjæledyr og hvor eier er koronasyk og sitter i isolasjon. I slike tilfeller må andre enn eieren bringe dyret til klinikken.

Produksjonsdyr

Mattilsynet oppfordrer dyrepersonell til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, slik at smittetiltakene kan tilpasses og bli gjort i henhold til helsemyndighetenes føringer.

Informasjon fra den norske og den europeiske veterinærforeningen

Mattilsynet oppfordrer alle veterinærer til å sette seg inn informasjonen fra foreningene:

Endringslogg

DatoHva
31.03Satt inn lenke til Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr.
27.03Satt inn lenke til Fiskehelsepersonell skal ha tilgang til oppdrettsanlegg også under koronautbruddet.
24.03Satt inn lenke til Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer