Faktaartikkel

Informasjon til veterinærer om koronavirus

Publisert 06.03.2020     Sist endret 30.06.2020

Veterinærer må iverksette smitteforebyggende tiltak dersom de mistenker smitte hos pasienter eller dyreeiere.

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr. Normal hygiene og gode smitteforebyggende tiltak i klinikken eller i praksisen, er alltid viktig.

Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk er kritiske samfunnsfunksjoner

Symptomfrie veterinærer i karantene kan utføre arbeid i akutte tilfeller

Veterinærer i klinisk praksis i kommunene kan havne i karantene. Dersom de ikke har symptomer på luftveislidelse, kan de i særlige tilfeller av akutte dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige årsaker reise ut og utføre arbeid.

Veterinæren må ivareta ekstra smittehygienetiltak for seg selv og eventuelle medhjelpere som å bruke munnbind, holde god avstand til bonden/dyreeier, ha god håndhygiene og rengjøre og desinfisere utstyr utstyr.

Veterinære legemidler og desinfeksjonsmidler

Behandling av dyr når eier er, eller kan være, smittet av koronavirus

For deg som veterinær gjelder vanlige hygienetiltak; hansker, ev. munnbind og vernebriller ved undersøkelse av ansikt / munnhule. Etter undersøkelsen må du skifte frakk / overdel og vaske hender.

Les mer om smittebeskyttelse i forbindelse med kontakt med smittede personer hos  Folkehelseinstituttet.

Kjæledyr

Dere kan komme i situasjoner der dere må behandle kjæledyr der eieren sitter i isolasjon. I slike tilfeller må andre enn eieren bringe dyret til klinikken.

Les mer:

Produksjonsdyr

Mattilsynet oppfordrer dyrepersonell til å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk. Da kan smittetiltakene tilpasses og undersøkelsen bli gjennomført i tråd med helsemyndighetenes råd om smittevern.

Meldeplikt om smittemistanke hos mink eller ilder

Det er konstantert at mink i Danmark og Nederland har blitt smittet med SARS-CoV-2 av mennesker med covid-19.

Mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og ilder er meldepliktig.

Symptomer på infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og ilder er diaré, oppkast, luftveissymptomer eller økt temperatur.

Veterinær som får mistanke om koronainfeksjon hos mink eller ilder skal kontakte Mattilsynet.

Se informasjon fra Mattilsynet til veterinærer angående mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og ilder.

Informasjon fra den norske og den europeiske veterinærforeningen

Mattilsynet oppfordrer alle veterinærer til å sette seg inn informasjonen fra foreningene:

Endringslogg

DatoHva
30.06Oppdatert med informasjon om meldeplikt
20.04Satt inn lenke til Informasjon til veterinærer om koronavirus og testing av kjæledyr.
16.04Satt inn lenke til Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket og ved mangel på fiskehelsepersonell under koronautbruddet.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer