Spørsmål og svar

Kan bønder gjøre våronn, plante grønnsaker og utføre andre oppgaver gjennom vekstsesongen selv om de er i karantene?

Publisert 14.04.2020     Sist endret 23.04.2021

Folkehelseinstituttet har vurdert at bønder i karantene kan så/plante frukt, bær og grønnsaker samt utføre annet arbeid gjennom vekstsesongen som å vanne, tynne, luke m.m., dersom dette kan gjennomføres uten nærkontakt med andre og i tråd med helsemyndighetenes føringer. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg.

Dersom det er vurdert at du har en kritisk samfunnsfunksjon, for eksempel som nøkkelpersonell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten av mat, kan det gjøres unntak fra karanteneplikten. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun på jobb. Gjeldende avstandskrav må overholdes.

Se mer informasjon hos Helsenorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.

Hvilke arbeidsoppgaver kan ikke gjennomføres av bønder som er i karantene?

Det er ingen kjente tilfeller av smitte av koronavirus via mat. Likevel er det anbefalt at en bonde som er i karantene ikke skal drive med aktivitet relatert til plantene de siste to til tre dagene før selve innhøstingen. Du kan heller ikke delta i selve innhøstingen.

Det å for eksempel plante, tynne eller luke i grønnsakene er å betrakte som et annerledes forhold enn innhøsting og direkte frambud av produktene.

Kun friske personer skal håndtere næringsmidler

Det er et grunnleggende hygienekrav at kun friske personer skal håndtere næringsmidler. Det gjelder også i virksomheter som driver med primærproduksjon.

Hygieneregelverket har som formål å sikre trygg mat. Ansatte i primærproduksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke håndtere næringsmidler eller lage mat til andre. Dette gjelder også i den situasjonen vi er i nå.

Endringslogg:

21.04.21Kontrollert at informasjonen fortsatt gjelder. Spesifisert at de som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg.
Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Les merSpørsmål og svar

Les mer