Kunngjøring

Mattilsynet gjennomfører helt nødvendige fysiske tilsyn under koronautbruddet

Publisert 24.03.2020     Sist endret 24.03.2020

Vi begrenser den fysiske tilsynsaktiviteten og prøvetakingen til kun å gjelde det som er helt nødvendig for å ivareta dyrehelse og dyrevelferd, fiskehelse og fiskevelferd, plantehelse samt nasjonale og internasjonale forpliktelser.

De vi fører tilsyn med har, som under normale forhold, plikt til å bidra til at inspeksjonen kan gjennomføres etter hensikten.

Det betyr at man ikke kan nekte eller hindre Mattilsynet i å gjennomføre tilsynene.

Les mer om Mattilsynets tilsynsaktivitet under koronautbruddet: Informasjonsark - Gjennomføring av Mattilsynets tilsyn under koronautbruddet.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer