Kunngjøring

Midlertidig forskrift om offentlig kontroll i EU og EØS under koronautbruddet

Publisert 14.04.2020     Sist endret 22.04.2020

Som følge av koronautbruddet og utfordringene det skaper i hele Europa, har EU vedtatt en midlertidig forordning som åpner for alternative måter å gjennomføre offentlig kontroll på. Denne er også implementert i norsk rett gjennom EØS-avtalen og gjelder fram til 1. juni 2020.

Forskriften gir midlertidig åpning for at Mattilsynet og andre EØS-medlemmer kan gjøre visse unntak fra krav til utpeking av personell for å utføre offentlig kontroll, utpeking av laboratorier for å forestå analyser, aksept av elektroniske sertifikater og mulighet for å ha elektroniske møter med virksomheter.

Det er ikke gitt noen endringer når det gjelder redusert frekvens av kontroll, hvilke krav som stilles til varene eller å lempe på den offentlige kontrollen som foretas.

Se Midlertidig forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av korona-krisen (COVID-19), forordning (EU)2020/466.

Den midlertidige forskriften er ikke det samme som ny kontrollforordning

Ny kontrollforordning med underliggende regelverk trådte i kraft i Norge 7. april 2020.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer