Til hovedinnhold
Søk

Råd til deg som skal jakte villsvin i utlandet

Skal du på en jakttur til utlandet anbefaler vi noen forholdsregler for å unngå smitte til Norge med afrikansk svinepest. Det enkleste er å finne seg et jaktdistrikt utenfor de restriksjonsbelagte sonene.

Publisert

Kart over områder du bør være påpasselig i

Se oppdatert kart på EU-kommisjonens hjemmeside over områder med restriksjoner grunnet utbrudd med afrikansk svinepest.

Mange smittebegrensningstiltak

For å unngå smitte til Norge er det svært viktig å vaske og desinfisere alt utstyr og klær brukt på jakt (se rådene under). Støvler brukt i områder hvor villsvin ferdes kan for eksempel bære med seg smitte selv om man ikke har vært i nærheten av selve villsvinet. Restriksjoner på hvordan kjøtt og biprodukter skal håndteres, er strenge.

  • Kjøtt fra villsvin skal aldri komme i nærheten av norske griser.
  • Det er forbudt å fôre griser med matrester for å unngå smitte til grisene.
  • Ferdig preparerte jakttrofeer antas å ikke innebære noen stor smitterisiko. Hvis du skal til et av de berørte landene er det mange krav til hvordan jakten skal gjennomføres.

I enkelte land er klappjakt byttet ut med stille jakt, og man forsøker å begrense bestanden ved å jakte på purker.

Det gjennomføres flere smittebegrensningstiltak med for eksempel containere til oppsamling av biprodukter fra jakta og prøvetaking av slaktet før kjøttet kan brukes.

Lokale jegere vil trolig ha god kjennskap til endring i jaktmetoder og smittebegrensningstiltakene som er valgt nasjonalt.

Per i dag har man ikke så vidt vi vet hatt noen utbrudd av afrikansk svinepest i andre land på grunn av smitte via jegere. Det er viktig at du som jeger bidrar til å holde det slik.

Råd til jegere som skal jakte villsvin eller andre dyr i Øst-Europa og andre områder med afrikansk svinepest

Vi anbefaler at det ikke jaktes i områder med restriksjoner for afrikansk eller klassisk svinepest. Selv om jegere skal til områder som i øyeblikket er uten restriksjoner, må de allikevel ta forholdsregler. Smittesituasjonen i  land med afrikansk svinepest er ikke så oversiktlig at en kan ta det for gitt at det ikke er mulig å komme i kontakt med smitte.

Hvordan du ta med kjøtt fra vilt du har felt selv?

Det er forbudt å ta med seg svinekjøtt ut fra områder med restriksjoner for afrikansk- eller klassisk svinepest. Som en forholdsregel vil det kreves dokumentasjon på opprinnelse for ustemplet svinekjøtt som innføres til Norge fra land med utbrudd av disse svinesykdommene. Slik dokumentasjon kan være jaktkort eller jaktavtale som beskriver i hvilket område viltet er felt. Ved manglende dokumentasjon vil svinekjøttet kunne beslaglegges og destrueres på grensa til Norge.

Hvordan desinfisere jaktklær og utstyr?

For jakt i ikke-restriksjonsbelagte områder:

Klær, støvler o.l. : 
Ta ikke med klær og støvler som ikke kan vaskes og desinfiseres, eller eventuelt kastes, på jakt i utlandet.  Helst bør vask og desinfeksjon skje før du reiser hjem.  Hvis ikke dette er mulig, pakkes alt som er brukt under jakten i tette plastposer, og vask og desinfeksjon gjøres rett etter hjemkomst. 

Fjern all synlig forurensing først.  Deretter maskinvaskes klær og støvler ved minst 60 grader, helst 70 grader, med egnet vaskemiddel på et vanlig program (ikke kortprogram). Hvis de ikke kan vaskes ved høy nok temperatur, kan de legges i desinfeksjonsvæske,  f.eks. 2 % Virkon S eller 2 % NAOH, i minst 30 minutter. 

Slakteutstyr, kniver o.l.:
Skyll av all synlig forurensing.  Deretter kokes i 30 min, vask i oppvaskmaskin på 65 – 70 grader eller legg i desinfeksjonsløsning i minimum 30 minutter.

Våpen o.l.:
Fjern all synlig forurensing. Tørk deretter av våpenet utvendig med kluter fuktet med egnet desinfeksjonsmiddel. Puss og olje våpenet. 

Kikkerter, avstandsmålere og skytestaver etc.:
 reingjøres slik at all synlig forurensing fjernes og overflaten desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel. Mange desinfeksjonsmidler er korrosive, men Virkon S (2%) er mindre korrosivt enn mange andre.  Les bruksanvisningen på pakningen nøye.

Klær og utstyr som er brukt på jakt i utlandet, skal ikke komme i kontakt med norske husdyr eller tas inn i norske husdyrhold. Husk også at det skal gå minst 48, helst 72 timer, etter at du har vært i områder med alvorlige smittsomme dyresjukdommer til du kan være i kontakt med norske husdyr.

Hunder

Hunder som har vært på jakt i utlandet, skal ikke komme i kontakt med husdyr i Norge.