Til hovedinnhold

Døde eller syke villfugl og andre dyr

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet. 

Publisert

Skjema for innmelding av døde eller syke fugler

Symptomer og testing

Symptomer på fugleinfluensa hos villfugl vil variere utfra art, stadiet i sykdomsforløpet og virusvariant. De mest vanlige symptomene er nedsatt skyhet, balanseproblemer, unormal vridning av hodet og vanskeligheter med å fly. En fugl kan være smittet med fugleinfluensa selv om den ikke viser alle symptomene samtidig.

Veterinærinstituttets nettsider kan du se videoer av fugleinfluensa hos havørn, ærfugl og måkefugl. 

De hyppigst rapporterte kliniske symptomer på syke rovdyr er sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse.

Mattilsynet vil vurdere om dyrene skal undersøkes for fugleinfluensasmitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. 

Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om dødt dyr, kan du anta at de ikke skal tas prøve av.  

Avliving av fugl

Kun personer som har tilstrekkelig kompetanse til det, bør avlive syke fugler.

Ved mistanke om fugleinfluensa skal Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)følges ved all håndtering.

I en situasjon med mange syke og døde ville fugler i et område, vil det ikke være praktisk gjennomførbart å avlive alle de syke fuglene.

Ferdsel i et slik område kan gi uro blant dyrene, som kan medføre en ekstra påkjenning og føre til mer smittespredning. Da vil det beste være å la fuglene få ro.

Fjerning av fugler på egen eiendom

Ikke ta på fugl eller andre dyr som er døde. Det er greit å la fuglen ligge, men dersom du ønsker å fjerne fuglen fra eiendommen, gjør slik:

  • I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i husholdningsavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder.  
  • Du bør kontakte kommunen din for å høre om de har en innsamlingsordning eller om de har egne regler for håndtering av døde fugler. 
  • Hvis kommunen din ikke har en ordning for håndtering av døde fugler, kan fuglen graves ned. 
  • Nedgravingen må ikke føre til forurensning eller andre skader. Det er viktig at fuglene graves så dypt ned at de ikke vil kunne graves opp igjen av andre dyr. Det er også viktig at du ikke graver ned fugl i myrområder eller nær en bekk.
  • Det er viktig at du bruker engangshansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i restavfallet.  
  • I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet. Merk, det skal ikke i matavfallet. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene. 

Se flere svar til innbyggere om fugleinfluensa.